Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

The hole of the donut: how the person deciding on someone's asylum claim uses his or her own personal discretionary space

Can I have your attention for a very interesting article on decisionmaking regarding asylum. While people have to work within a legal framework the person who interviews or decides has a certain freedom and people also work differently.

"On the third day of the asylum procedure, the asylum seeker will be given the opportunity to explain why he fled from his country of origin.[1] During the interview, his asylum motives will therefore take centre stage. An interpreter will be present during this interview, and a volunteer from the Netherlands Refugee Network or the asylum seeker’s lawyer may be present, but often is not. On the basis of this interview, the Immigration and Naturalization Department (IND) decision-maker will assess the merits of the asylum application in combination with what the IND knows about the situation in the country of origin. This interview is largely free of form. The hearing officer asks a number of standard questions that are prescribed in the f…

Dijkhoff geeft Wilders lik op stuk (ERG GRAPPIG)

 Dijkhoff geeft Wilders lik op stuk
De PVV stelt regelmatig scherpe Kamervragen over de stijgende asielinstroom. Meestal geeft het kabinet netjes antwoord, maar staatssecretaris Dijkhoff heeft een paar originele opmerkingen in zijn beantwoording verwerkt.
Zo geeft Dijkhoff een tip voor als Wilders mensen kent die een asielzoeker in huis willen nemen.
Vraag van Wilders:
Deelt u de mening dat het ongewenst is om van Nederland het Leger des Heils van Afrika te maken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Ja, wat niet wegneemt dat ik waardering heb voor de diverse initiatieven die het Leger des Heils neemt.
Vraag van Wilders:
Waarom blijft u maar doorgaan met het eindeloos pamperen van gelukszoekers en laat u de Nederlanders stikken?
Antwoord van Dijkhoff:
U vraagt naar het waarom van een niet correcte stelling.
Vraag van Wilders:
Heeft u zelf al een paar asielzoekers in huis genomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Nee, noch heb ik daartoe anderen opgeroepen. Over de reden daartoe ben ik u geen verantwoording verschuldigd. Mochten er zich in uw nabije omgeving mensen bevinden die overwegen dit wel te doen, kan daarbij gebruik gemaakt worden van het zelfzorgarrangement dat ik onlangs heb opengesteld.
En tot slot:
Vraag van Wilders:
Kunt u dit keer het fatsoen opbrengen om elke vraag afzonderlijk te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Het oordeel over de kwalificatie ‘fatsoen’ laat ik aan u, ook omdat het niet ondenkbaar is dat wij over fatsoen verschillende opvattingen hebben.

Hier gevonden: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/dijkhoff-geeft-wilders-lik-op-stukInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Wat als je vergeten bent je verblijfsvergunning te verlengen?

Iemand stuurde deze week in paniek een mailtje want ze was er achter gekomen dat haar verblijfsvergunning was verlopen. Wat dan te doen?

Het is van belang om eerst na te gaan waarom u te laat was. Bent u het domweg vergeten of was u bijvoorbeeld in het ziekenhuis opgenomen? De regelgeving maakt namelijk een onderscheid tussen een verwijtbare en een niet-verwijtbare te late verlenging.

Wat het belang van het verschil is? Bij niet-verwijtbaar wordt met terugwerkende kracht verlengd en bij verwijtbaar per moment van de aanvraag. Zo kan er dus een verblijfsgat ontstaan waardoor u weer opnieuw moet gaan sparen voor de 5 jaar om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te kunnen aanvragen.

Stelt u vindt dat doordat u bijvoorbeeld gedwongen was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en daarom niet-verwijtbaar te laat was: Zorg dan dat u daar bewijzen van hebt en schrijf een toelichting voor bij uw aanvraagformulier waarin u aangeeft en voeg kopieen van bijvoorbeeld opnamekaarten etc b…

10 vacatures op het gebied van het vreemdelingenrecht, inburgering of migratie

1) (Senior) Juridisch medewerker de Rechtspraak Haarlem
Je hebt je studie wo-rechten afgerond, met een specialisatie op het gebied van bestuursrecht (omgevingsrecht en/of vreemdelingenrecht en/of sociaal zekerheidsrecht). Je bent goed in het doorgronden en ontleden van een ingewikkeld juridisch probleem of vraagstuk. Daarnaast moet je in staat zijn een eigen oordeel te formuleren en dat te staven met argumenten. Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig om zaken helder te kunnen verwoorden.Je komt met ideeën en voorstellen en deelt dit met je collega’s. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken maar ook dat je je eigen werk afstemt op je collega’s en hen helpt waar nodig.Je hebt ambitie, talent en capaciteit om verder te ontwikkelen. De regie over je persoonlijke ontwikkeling en loopbaan neem je zelf in handen.

.
2) (Senior) juridisch medewerker team Bestuursrecht Als (senior) juridisch medewerker lees je (complexe) juridische dossiers (v…

Oude (groot)ouder naar Nederland willen halen kan soms

 DIT BELEID IS AFGESCHAFT. Tegenwoordig probeer ik het voor klanten op basis van artikel 8 EVRM of op basis van Richtlijn 2004/28 (in de volksmond de België-route genoemd). Neem gerust eens contact op wytzia@yahoo.com
Op http://www.vreemdelingenrecht.com/ werd mij gisteren een vraag gesteld door een mevrouw wiens oma hulpbehoevend was geworden en wiens enige kind in Nederland woonde en zelf nog werkte en dus niet goed kon zorgen voor haar ouder zo ver weg. Kan je dan die ouder of grootouder naar Nederland laten komen? In sommige gevallen kan dat. Hiervoor moet een mvv bij de Nederlandse ambassade in dat land worden aangevraagd en dan kan bij verlening het oudje naar Nederland reizen en hier een verblijfsvergunning aanvragen. De voorwaarden zijn aldus:

De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in het kader van verruimde gezinshereniging kan op aanvraag worden verleend aan vreemdelingen van 65 jaar of ouder die in Nederland willen verblijven bij hun kind(eren). Artikel 3.25 Vb g…

Uitspraak: Asiel, Griekse statushouders. Sterkere band met Nederland? Bijzondere kwetsbaarheid? Arrest Ibrahim, verregaande materiële deprivatie? Gegrond

ECLI:NL:RBDHA:2020:8696 Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 03-09-2020Datum publicatie 07-09-2020 Zaaknummer NL20.14330 en NL20.14332

Sterkere band met Nederland?
3. Eisers zijn het niet eens met de besluiten. Zij voeren allereerst aan dat in de bestreden besluiten ten onrechte geen nader onderzoek of nadere motivering is gegeven of nog steeds sprake is van een band met Griekenland3. Eisers zijn al tweeënhalf jaar buiten Griekenland. Verweerder had daarom tenminste moeten onderzoeken of eisers nog steeds statushouders zijn in Griekenland, en zo ja, opnieuw een verzoek tot heropname aan Griekenland moeten doen. Verder stellen zij sterkere banden te hebben met Nederland, omdat de kinderen naar school gaan, zij de Nederlandse taal beheersen, vriendjes hebben en omdat de oudste zoon hier wordt behandeld voor PTSS.
3.1 De rechtbank stelt vast dat verweerder onderzoek heeft gedaan naar de verblijfsstatus van eisers. De Grieks…

BEROEPSCHRIFT: Visum voor familiebezoek bij vluchtelingen door famileleden uit landen waarvan de IND denkt dat ze allemaal asiel komen vragen (hier Syriërs in de Golf)

Kan puur het zijn van Syriër al afwijzingsgrond genoeg zijn? Verweerder vindt in de beschikking in primo puur het feit dat deze mensen Syriërs zijn en in de Golf werken al een vestigingsgevaar. In “The ‘spirit of the Schengen rules’, thehumanitarian visa, and contested asylumgovernance in Europe – The Swiss case”, Journal of Ethnic and Migration Studies,beschrijvenPhilip Hanke, Marek Wieruszewski & Marion Panizzon het al dus https://www.researchgate.net/publication/324270147_The_'spirit_of_the_Schengen_rules'_the_humanitarian_visa_and_contested_asylum_governance_in_Europe_-_The_Swiss_case: “The provision of asylum rights can be considered a public good (Betts 2003; Thielemann and Armstrong 2013; Thielemann and Dewan 2006). Public goods, according to the econ- omic theory behind the concept, come with a fundamental problem, namely the potential of free-riding. Since public goods are by definition, non-exclusive and non-rival, that is, users cannot be excluded from consuming them,…

VACANCY: Junior researcher migration and housing

Migration is high on the political agenda. It is important for the regional economy and society as a whole. Migrants need housing the moment they arrive in the Netherlands. This has become an increasingly urgent issue, partly due to increasing regional housing market shortages.
As an employee at the Netherlands Environmental Assessment Agency in The Hague, you contribute to research into the way in which various migrant groups operate and move within the housing market. You will work together with colleagues from the Department of Human Geography, Planning and International Development Studies (GPIO) at the University of Amsterdam (UvA); your research is explicitly intended to culminate in a PhD degree.
The PBL Netherlands Environmental Assessment Agency wants to contribute to a better understanding of the positive and negative effects of migration and the consequences for the housing market. They do so by means of analyses, policy evaluations, foresight studies and m…

VACATURE: procesvertegenwoordiger bij de IND

Functie­omschrijvingImmigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bij de directie Juridische Zaken een openstelling van de functie Procesvertegenwoordiger (FGR: Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S11). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor de locatie Den Haag/Leiden.

Voor welke vreemdelingen is er in Nederland toekomst? Wie moeten er terug naar het land van herkomst? Belangrijke vragen die een uiterst zorgvuldige behandeling verdienen. Als procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neem jij die uitdaging aan. Als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijf aanvecht, vertegenwoordig jij het standpunt van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State. Je analyseert beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening, zoekt rechtsvragen uit en stelt verweerschriften en pleitno…

Rechter: Palestijnen uit Gaza hebben recht op asiel - maar in Belgie vinden ze juist van niet

Palestijnse asielzoekers uit Gaza hebben recht op een Nederlandse verblijfsvergunning. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Voor het eerst is door de rechter erkend dat de Gazastrook gebukt gaat onder een humanitaire noodsituatie.

Lees verder: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechter-palestijnen-uit-gaza-hebben-recht-op-asiel~b5a4bdac/?fbclid=IwAR0gmL13TChuRFd4G4DAueXnJZH4xaOwO8to0-stTxD2HcXmQXYyku2NBAE

 De overheid gaat in beroep.

In België vindt de rechter juist dat Palestijnen niet meer automatisch recht op asiel hebben:

"België zal voortaan Palestijnse asielzoekers uit de Gazastrook niet langer automatisch erkennen als vluchteling. Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) nam die beslissing eind vorig jaar al, maar sommige weigeringen werden aangevochten. Een recent arrest geeft het CGVS nu gelijk. Het ‘open-grenzen-beleid’ van België ten aanzien van Gazaanse Palestijnen wordt m.a.w. ingeperkt."

De krant Het Laatste Ni…

JURISPRUDENTIE: Somalische boef raakt asielvergunning kwijt. Het unierechtelijk openbare-ordecriterium is niet van toepassing, omdat met de intrekking geen Unierecht wordt toegepast.

Meervoudige kamer. Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd vanwege openbare orde aspecten. Het unierechtelijk openbare-ordecriterium is niet van toepassing, omdat met de intrekking geen Unierecht wordt toegepast. Verweerder hoeft daarom niet te toetsen of sprake is van een actuele en voldoende ernstige bedreiging van de openbare orde. Het besluit is niet in strijd met artikel 8 van het EVRM. Niet is gebleken dat eiser een belangrijke rol speelt in de opvoeding van zijn kinderen of dat de belangen van de kinderen door de uitzetting negatief zullen worden beïnvloed. In de belangenafweging heeft verweerder daarom de ernst van het misdrijf en de kans op recidive zwaarder mogen laten wegen. Verweerder heeft daarom niet ten onrechte geconcludeerd dat de inmenging in het gezinsleven van eiser gerechtvaardigd is.
ECLI:NL:RBDHA:2020:7947 Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 17-08-2020Datum publicatie 20-08-2020 Zaaknummer NL19…

Human Rights and Migration: An Online Course

Nationalist politics and the COVID pandemic have produced policies and rhetoric that limit global mobility and impose significant harms on migrants and refugees. What does the regime of international human rights say about the current moment?  What is the structure and content of human rights protections for those on the move? This course will present multiple perspectives on mobility and human rights. Leading experts drawn from the academy and international institutions will address the most pressing issues of the day — including migrant workers, gender, racism and xenophobia, human trafficking, child migration, immigration enforcement, and forced migration. The course will provide ways to engage critically and imaginatively with these issues and consider alternative approaches to the current system.  https://zolberginstitute.org/courses/hr-migration/#recording-2Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog.…