De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

26 maart 2015

Ombudsman: Onduidelijkheid over bejegening tijdens verhoor IND onderstreept noodzaak geluidsopname

Verzoeker werd in het kader van zijn asielprocedure nader gehoord door een gehoormedewerkster van de IND, mevrouw X. Bij het verhoor was op verzoek van de advocaat van verzoeker mevrouw Y, medewerkster van Vluchtelingenwerk Nederland, aanwezig. Er lag op dat moment een Medifirst-advies waarin onder meer stond dat verzoeker in een ontspannen sfeer gehoord moest worden. Verzoeker klaagt erover dat mevrouw X zich zeer onprettig tijdens het nader gehoor had opgesteld, waardoor hij zich onheus bejegend voelde.
De onheuse bejegening zou hebben bestaan uit het op luide toon stellen en herhalen van vragen, geïrriteerd overkomen en het bot reageren. Mevrouw Y had hetzelfde ervaren, en ondersteunde verzoeker dan ook in zijn klacht richting mevrouw X. De betrokken gehoormedewerkster had een andere beleving van het verloop van het gehoor en herkent zich niet in het hetgeen verzoeker stelt.
De vraag die zich hier voordoet is of de door verzoeker gestelde bejegening van de betrokken gehoormedewerkster te kwalificeren is als onheus. Het feit dat zowel verzoeker als mevrouw Y eensluidend verklaren over de bejegening en hun kwalificatie hiervan, objectiveert weliswaar het subjectieve karakter van hoe een ieder een bepaalde gedraging heeft beleefd, maar dat wil nog niet zeggen dat het gedrag grensoverschrijdend is geweest. Voor een antwoord hierop is de context waarbinnen de bejegening heeft plaatsgevonden, alsmede de intonatie waarop dingen zijn gezegd van onmiskenbaar belang. De Nationale ombudsman moet helaas constateren dat deze omstandigheden gedurende het onderzoek niet helder zijn geworden, zodat hij zich niet met zekerheid kan uitlaten over de vraag of de bejegening al dan niet onheus is geweest.
De uitkomst van deze zaak onderstreept des te meer de noodzaak tot het maken van een geluidsopname tijdens een (nader) gehoor door de IND, zoals de Nationale ombudsman onder meer heeft aanbevolen in zijn rapport "spelregels voor het maken van geluidsopnamen" (rapportnummer 2014/166).
De Nationale ombudsman onthoudt zich in deze zaak van het geven van een oordeel

Gevonden: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/052#samenvattingInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator