De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

06 december 2010

Leers kondigt nieuw beleid aan

Alleen asielzoekers mogen nog verblijfstitel in NL zelf aanvragen

Illegaliteit wordt strafbaar, verlies van je verblijfsvergunning als je langer dan negen maanden buiten Nederland verblijft en alleen asielzoekers mogen nog een verblijfsdocument in Nederland zelf aanvragen. Het zijn enkele van de maatregelen die Gerd Leers, de minister van Immigratie en Asiel, gisteren in de Tweede Kamer aankondigde.
Minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel greep de begrotingsbehandeling van zijn ministerie gisteren aan om alvast een paar beleidsveranderingen aan te kondigen. Zo kunnen vreemdelingen die verblijfsdocumenten voor Nederland willen aanvragen die aanvraag alleen in Nederland doen als zij op zoek zijn naar bescherming, asiel zoeken. Alle andere verblijfsaanvragen, voor werk, studie of gezinsvorming, moeten gebeuren vanuit het herkomstland. De minister kondigde ook aan dat hij illegaliteit strafbaar gaat stellen en hij hoopt dat daar 'een afschrikkende werking vanuit gaat'. Met het strafbaar stellen van illegaliteit loopt Nederland in de pas met buurlanden als Belgiė, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, aldus Leers.

Geen halvering
De minister kondigde verder aan dat vreemdelingen met een Nederlandse verblijfsvergunning die langer dan negen maanden in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland in de cel zitten, hun verblijfsvergunning kwijtraken. In de richting van de PVV wist de minister te vertellen dat er bij de IND wordt gewerkt aan het opzetten van een antifraude-unit maar op een ander punt kwam hij PVV-woordvoerder Sietse Fritsma niet tegemoet. Die had gepleit voor het korten op de leefgelden van asielzoekers, Fritsma denkt aan een halvering van de huidige uitkering van € 800 per maand voor ouders met twee kinderen (niet wonend in een asielzoekerscentrum, red.). Leers stelt zich op het standpunt dat die leefgelden zijn vastgesteld in overleg met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en hij wil daar voorlopig niet aan tornen.

Recht op onderwijs
De minister voor Immigratie en Asiel ziet ook niets in een nieuw onderzoek naar het aantal geweldsdelicten in asielzoekerscentra (AZC's). Degene die daarop had aangedrongen, Joel Voordewind van de ChristenUnie, diende daarop prompt een motie in waarin alsnog wordt gevraagd om zo'n onderzoek en Voordewind wil ook dat in elk AZC een vertrouwenspersoon wordt aangesteld.
Ook Hans Spekman van de PvdA liet zich niet onbetuigd en diende onder andere moties in over het niet op straat zetten van vreemdelingen als er in de grote steden een koudweerregeling van kracht is, het slechts verzwaren van de bewijslast voor asielzoekers als met onderzoek is aangetoond dat die bewijslast nu te licht is en het niet strafbaar stellen van hulp aan illegalen. Verder diende hij moties in over het waarborgen van het recht op onderwijs voor kinderen van illegalen en een algemene toegang tot medische zorg.
SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil, ook met behulp van een motie, voor elkaar krijgen dat er meer alternatieven komen voor de Vreemdelingenbewaring bijvoorbeeld in de vorm van elektronisch toezicht. PVV-er Fritsma wil juist dat de Vreemdelingenbewaring nog intensiever wordt gebruikt namelijk voor elke 'ongewenst verklaarde vreemdeling'.

Wanneer het gaat over het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers, zegde de minister toe dit op te schorten tot 11 januari 2010. Leers verwacht dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dan een uitspraak zal doen over de toelaatbaarheid van het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Over de verschillende moties uit de begrotingsbehandeling Immigratie en Asiel zal begin volgende week worden gestemd.

Bron: http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2010/12/03/leers_kondigt_strenger_asiel-_en_migratiebeleid_a/

Law Blogs
Law blog

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator