De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

05 maart 2014

Vacature voor promovendus bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht.


Promovendus Orthopedagogiek/Jeugdzorg (1,0 fte) (214018)

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 28.000 studenten en 7.000 medewerkers worden zo veel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Orthopedagogiek. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen.
Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

Orthopedagogiek
Orthopedagogiek maakt deel uit van de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van de zorg voor jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen, met onderwijs- en leerproblemen en/of met beperkingen.

Functieomschrijving

De vacature betreft een promovendus in de sectie jeugdzorg (gedrags- en opvoedingsproblemen).
De kandidaat zal worden aangesteld in de onderzoekslijn 'Kinderen die te maken krijgen met besluitvormingsprocedures en juridische procedures in het vreemdelingenrecht' en zal deel uitmaken van het team van onderzoekers dat verbonden is aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. Binnen dit centrum lopen verschillende onderzoeksprojecten gericht op kinderen, vreemdelingrechtelijke besluitvorming en orthopedagogische grondwaarden.
Het doel van het specifieke onderzoeksproject 'De BIC-methodiek aangepast voor de eerste fase van de asielprocedure' is bij te dragen aan de totstandkoming van een methodiek voor diagnostiek en besluitvorming voor kinderen uit gezinnen en alleenstaande minderjarige asielzoekers die te maken krijgen met een asielaanvraag in eerste aanleg. Het gaat om kinderen met een Niet-Westerse culturele achtergrond die nog maar net in Nederland zijn gearriveerd. Centraal staat de vraag hoe de door de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde Belang van het kind-methodiek (BIC-methode) voor deze kinderen moet worden aangepast voor het diagnostisch proces ter ondersteuning van besluitvormings- en juridische procedures. Het onderzoek moet leiden tot een methode voor diagnostiek en tot een aangepaste betrouwbare en valide BIC-vragenlijst te gebruiken in orthopedagogisch diagnostisch onderzoek ten behoeve van genoemde procedures. In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met een jurist die op hetzelfde project wordt aangesteld.

Functie-eisen

  • masterdiploma in één van de gedragswetenschappen, bij voorkeur in de orthopedagogiek of (klinische) ontwikkelingspsychologie
  • ervaring met en kennis van wetenschappelijk onderzoek over gevluchte kinderen
  • ervaring met en kennis van interculturele diagnostiek en trauma's bij kinderen gerelateerd aan het vluchtelingenbestaan
  • zeer goede methodologische en statische kennis op het gebied van het ontwikkelen van vragenlijsten
  • kunnen samenwerken in een team van onderzoekers.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2083,- bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 2664,- bruto per maand in het laatste aanstellingsjaar bij volledige werktijd (salarisschalen Nederlandse Universiteiten). Het betreft een aanstelling voor een periode van in totaal vier jaar (1,0 fte) die dient te worden afgesloten door middel van een individuele dissertatie. Na een jaar wordt op grond van een beoordeling bepaald of de aanvankelijke aanstelling van 18 maanden verlengd zal worden met de resterende twee jaar en zes maanden.

Sollicitatie
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en een cijfer- c.q. resultatenlijst van uw studie (digitaal) te sturen voor 08.03.2014 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Kandidaten die uitgenodigd worden voor een nader gesprek zal gevraagd worden hoe ze het onderzoek denken uit te voeren.
De gesprekken zullen plaatsvinden op 14 maart 2014.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. A.E. Zijlstra, 050-3636541,  a.e.zijlstra@rug.nl 

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator