De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

14 december 2016

Nog maar eens de hardheidsclausule uitgelegd in het kader van het mvv-vereiste (uitspraak Raad van State)


Uitspraak 201604198/1/V1

Datum van uitspraak: dinsdag 13 december 2016
Tegen: de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Proceduresoort: Hoger beroep
Rechtsgebied: Vreemdelingenkamer - Regulier
ECLI:

ECLI:NL:RVS:2016:3346

201604198/1/V1.
Datum uitspraak: 13 december 2016


4.1. Ingevolge artikel 3.71, eerste lid, van het Vb 2000 wordt de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd bedoeld in artikel 14 van de Vw 2000 afgewezen, indien een vreemdeling niet beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf.
Ingevolge het derde lid kan de staatssecretaris het eerste lid buiten toepassing laten, voor zover toepassing daarvan naar zijn oordeel zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Volgens paragraaf B1/4.1 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (hierna: Vc 2000) past de staatssecretaris de hardheidsclausule in ieder geval niet toe als de vreemdeling aangeeft dat de noodzakelijke medische behandeling aan terugkeer - teneinde een machtiging tot voorlopig verblijf te verkrijgen - naar het land van herkomst in de weg staat, maar niet heeft aangetoond dat sprake is van een medische noodsituatie.

4.2. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (onder meer de uitspraak van 18 januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:2485), komt de staatssecretaris bij de toepassing van de hardheidsclausule een ruime beoordelingsmarge toe. Als beleidsuitgangspunt geldt hierbij dat een beroep op de hardheidsclausule slechts in zeer uitzonderlijke individuele gevallen wordt gehonoreerd. Het is daarbij aan de vreemdeling de feiten en omstandigheden waaruit volgt dat van een zodanig geval sprake is, aan te voeren en zo nodig te staven. De weigering om toepassing te geven aan de hardheidsclausule zal de toetsing in rechte slechts niet kunnen doorstaan, indien moet worden geoordeeld dat de staatssecretaris daartoe niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten.

4.3. Niet in geschil is dat geen sprake is van een medische noodsituatie. Gelet hierop komt de vreemdeling volgens paragraaf B1/4.1 van de Vc 2000 niet voor toepassing van de hardheidsclausule in aanmerking. De staatssecretaris heeft in zijn verweer in beroep en ter zitting bij de rechtbank terecht naar voren gebracht dat in de brief alleen wordt gewezen op het risico voor de volksgezondheid in Georgië en niet op de gezondheidsrisico's voor de vreemdeling zelf. De staatssecretaris voert aldus terecht aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de vreemdeling met de brief geen andere bijzondere individuele omstandigheden naar voren heeft gebracht die nopen tot toepassing van de hardheidsclausule. De rechtbank heeft voorts niet onderkend dat de staatssecretaris in zijn verweer in beroep, welk standpunt hij ter zitting bij de rechtbank heeft herhaald, terecht erop heeft gewezen dat het volksgezondheidsrisico buiten het toepasselijke beoordelingskader valt. Nu niet aannemelijk is dat de vreemdeling door het onder 2. vermelde gebrek is benadeeld, betoogt de staatssecretaris terecht dat de rechtbank ten onrechte geen toepassing heeft gegeven aan artikel 6:22 van de Awb. Daarbij wordt betrokken dat de staatssecretaris in zijn verweer in beroep en ter zitting bij de rechtbank inhoudelijk is ingegaan op de brief en de vreemdeling daarop heeft kunnen reageren.


 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89727&summary_only=&q=rechtbank


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator