De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

10 oktober 2011

VACATURE: Rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens


Rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Organisatie: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Frankrijk, Straatsburg)
Vacaturenummer: BD11/DW107-110203 
Sluitingsdatum: 23/10/2011

   

Functie-omschrijving

Wegens het terugtreden van de Nederlandse rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de heer mr. B.E.P. Myjer, ontstaat per 1 november 2012 een vacature. Met het oog daarop dient de Nederlandse regering aan de Raad van Europa een voordracht te doen van drie kandidaten voor genoemde functie.
De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa kiest op basis van die voordracht een Nederlandse rechter.
De Minister van Buitenlandse Zaken doet de voordracht aan de Ministerraad mede namens zijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie. Ten behoeve van de voordracht wordt een aanbeveling aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie uitgebracht door een Aanbevelingscommissie.

Functie-eisen

Kandidaten dienen te voldoen aan de volgende eisen:
  • het hoogst mogelijk zedelijk aanzien genieten en in zich verenigen de voorwaarden die worden vereist voor het uitoefenen van een hoge functie bij de rechterlijke macht, ofwel rechtsgeleerde zijn van erkende bekwaamheid;
  • grondige kennis bezitten van het EVRM en de daarop gebaseerde jurisprudentie van het Hof;
  • in beginsel beschikken over rechterlijke ervaring;
  • de vaardigheid bezitten om zich mondeling en schriftelijk effectief in het Engels en/of Frans uit te drukken;
  • beschikken over relevante internationale ervaring en rekening kunnen houden met verschillen in rechtsculturen van de landen van de Raad van Europa;
  • gelet op het feit dat de benoemingstermijn van de rechters eindigt wanneer zij de leeftijd van 70 jaar bereiken, op een leeftijd zijn die benoeming voor negen jaar in beginsel mogelijk maakt.
De regering verwijst ten aanzien van het bovenstaande tevens naar de artikelen 21 tot en met 23 van het EVRM.
Een veiligheidsonderzoek op niveau B maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Voor informatie over het (niveau van het) veiligheidsonderzoek ziehttps://www.aivd.nl/onderwerpen-0/aivd/taken/#Veiligheidsonderzoekenuitvoerenb-taak.

Werk-/denkniveau

Master/doctoraal
- Universitair oude stijl
- Universitair Master

Arbeidsvoorwaarden


Salarisomschrijving:
Conform resoluties van Comité van Ministers van de Raad van Europa.
Dienstverband:Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Contractduur:De ambtstermijn bedraagt negen jaar. Herbenoeming is niet mogelijk.
Maximaal aantal uren per week:40

Overige arbeidsvoorwaarden:
Conform resoluties van Comité van Ministers van de Raad van Europa. 

Organisatie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is ingesteld om de nakoming te verzekeren van de verplichtingen die de Verdragspartijen op zich hebben genomen bij sluiting van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. De rechtsmacht van het EHRM “strekt zich uit tot alle kwesties met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van het Verdrag en de Protocollen daarbij die aan het Hof worden voorgelegd”.

Standplaats

Frankrijk, Straatsburg

Meer informatie

Meer informatie over de vacature:
Naam:De heer mr. R.A.A. Böcker (Secretaris Aanbevelingscommissie, Ministerie Buitenlandse Zaken)
Telefoonnummer:            070 3484898      
E-mailadres:roeland.bocker@minbuza.nl
Naam (2):De heer prof. mr. M. Kuijer (Secretaris Aanbevelingscommissie, Ministerie Veiligheid en Justitie)
Telefoonnummer (2):            070 3704861      
E-mailadres (2):m.kuijer@minvenj.nl
Meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Naam:De heer mr. R.A.A. Böcker (Secretaris Aanbevelingscommissie, Ministerie Buitenlandse Zaken)
Telefoonnummer:            070 3484898      
E-mailadres:roeland.bocker@minbuza.nl
Naam (2):De heer prof. mr. M. Kuijer (Secretaris Aanbevelingscommissie, Ministerie Veiligheid en Justitie)
Telefoonnummer (2):            070 3704861      
E-mailadres (2):m.kuijer@minvenj.nl

Bijzonderheden

De kandidaat moet bereid zijn te verhuizen.
Degenen die de aandacht willen vestigen op naar hun mening geschikte kandidaten, wordt verzocht dit uiterlijk twee weken na publicatie van deze advertentie te doen bij de Minister van Veiligheid en Justitie op bovengenoemd adres.

Solliciteren naar deze functie

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature Rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontvangen wij graag. Op dit moment kan dat alleen schriftelijk.
Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief en dit ingevulde vragenformulier onder vermelding van vacaturenummer BD11/DW107-110203 naar:
De Ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie
Intern adres: Directie Wetgeving, kamer H 511
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Bron: http://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/detail/rechter-in-het-europees-hof-voor-de-rechten-van-de-mens/index.cfm?vacature_id=GECXE3JM&adm_pin=01486&vp=0


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator