De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 oktober 2011

België: asiel voor EU-onderdanen mogelijk, maar pas na 3 maanden geld


EU-burgers kunnen pas na drie eerste maanden naar OCMW

eu burgers kunnen niet meer naar ocmw in de eerste drie maanden van hun verblijf in belgie
12/10 EU-burgers die naar België komen zullen de eerste drie maanden geen OCMW-steun meer kunnen krijgen, tenzij ze hier asiel aanvragen. Dat besloot de Kamercommissie Volksgezondheid zopas.
Ze wijzigde vanmorgen de opvangwet voor asielzoekers op voorstel vanBart Somers (Open Vld). Iedereen ging akkoord met het voorstel, behalve het VB. De groenen onthielden zich.
De asielcentra zitten vol en het aantal asielaanvragen stijgt. Momenteel zijn er 23.344 opvangplaatsen voor asielzoekers en die zitten vol. De opvang van asielzoekers kost jaarlijks 430 miljoen euro en slechts 15% van de asielzoekers wordt uiteindelijk als vluchteling erkend. Het aantal asielaanvragen stijgt enorm: in september 2011 was het een derde hoger dan in september 2010 en het was 15% hoger dan in augustus 2011. Tot 1 oktober waren er dit jaar 18.112 asielaanvragen, bijna zoveel als heel vorig jaar.
Bart Somers (Open Vld) diende een wetsvoorstel in om de opvangcrisis te bezweren.

Wat zegt het voorstel?

* Materiële hulp (opvang in de centra) kan alleen nog voor de eerste twee aanvragen. Nu gaat dit nog voor drie aanvragen. Maar als de tweede aanvraag onontvankelijk wordt verklaard (en dat gebeurt bij 42% van de aanvragen), dan vervalt de materiële hulp onmiddellijk. Sarah Smeyers (N-VA) had de opvang volledig tot de eerste aanvraag willen beperken, maar daar ging men niet op in.
* Afgewezen asielzoekers (illegalen dus) zullen nog in een opvangcentrum kunnen verblijven tot het bevel om het grondgebied te verlaten uitvoerbaar wordt. Dat is na 30 dagen in plaats van 5 nu.
* EU-burgers zullen nog altijd in België asiel kunnen vragen. Tijdens de behandeling van dat asielverzoek zullen EU-burgers ook opvang kunnen krijgen. België is het enige EU-land dat asiel verleent aan burgers uit andere EU-lidstaten. Dit onderdeel van de wet kwam er op verzoek van de N-VA, die de rechten van Basken wil vrijwaren.
* Fedasil zal de data over mensen die in haar centra illegaal geworden zijn moeten doorspelen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, zodat die mensen uit het land kunnen worden gezet. Momenteel wil Fedasil dat niet doen en het mag ook niet van de privacycommissie, tot grote ergernis van staatssecretaris voor het Migratiebeleid Melchior Wathelet (cdH).
* Asielzoekers die geen beroep op de opvang doen, bv. omdat ze elders terecht kunnen, zullen voor hun medische zorgen naar een opvangcentrum moeten. Zo wil het voorstel de OCMW's van de gemeenten waar die asielzoekers gaan wonen, ontlasten van die kosten. Dit onderdeel kwam er dank zij een amendement van Nahima Lanjri (CD&V).
* Afgewezen asielzoekers zullen een beroep kunnen doen op een vrijwillig terugkeertraject. Aan vrijwillige terugkeer wordt de voorkeur gegeven.

Eén minister

* Er wordt één minister bevoegd voor asielzoekers én voor hun opvang. Nu is die bevoegdheid versnipperd over twee Franstalige staatssecretarissen: Melchior Wathelet en (cdH) doet asiel en gedwongen verwijdering van illegalen, Philippe Courard (PS) doet de opvang in de centra en de vrijwillige verwijdering van illegalen.
* Asielzoekers die voldoende financiële middelen hebben krijgen geen opvang of financiële steun van de OCMW's meer. Ze moeten dan wel minstens het leefloon als inkomsten hebben.
* Als de asielzoeker niet op de plaats gaat wonen die hem wordt toegewezen, dan vervalt zijn recht op opvang.
* EU-burgers die naar België komen en die hier géén asiel aanvragen, zullen de eerste drie maanden geen OCMW-steun meer kunnen krijgen. Nu is dat wel nog zo en het leidt tot overspoeling van bv. het Gentse OCMW met Bulgaarse en Roemeense zigeuners. Door dit voorstel wordt één van de aanbevelingen van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois gerealiseerd.
* Deze wet wordt gekoppeld aan de hervorming van het terugkeerbeleid voor illegalen. Ze zal pas in werking treden op 31 maart 2012.
Bron: http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1084216/eu-burgers-kunnen-niet-meer-naar-ocmw-in-de-eerste-drie-maanden-van-hun-verblijf-in-belgie.aspx

Je ziet hier ook de Belgische implementatie van de Terugkeerrichtlijn. En qua bijstand en opvang is Belgie zo te zien een stuk strenger aan het worden dan Nederland is.


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator