2985747
Amina Mohamud moest weg als thuiszorger. © Mike Roelofs

Helft Somaliërs in Nederland zit in de bijstand

Er moet speciaal doelgroepenbeleid komen voor Somalische Nederlanders. Alleen zo kan de slechte positie van Somaliërs op de arbeidsmarkt worden verbeterd. Daarvoor pleiten integratiedeskundigen en veel Somaliërs zelf.
 
De helft van de Somaliërs in Nederland zit in de bijstand. Slechts iets meer dan één op de vijf Somalische Nederlanders heeft überhaupt werk, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarmee hebben zij van alle bevolkingsgroepen veruit de meeste problemen op de arbeidsmarkt.
Het is duidelijk dat deze groep extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van alfabetiseringscursussen
Ilse van Liempt, Universiteit Utrecht
Het merendeel van de 37 duizend Somalische Nederlanders is als asielzoeker gearriveerd, op de vlucht voor de al decennia durende burgeroorlog in hun land. Maar ook vergeleken met andere vluchtelingengroepen hebben Somaliërs het moeilijk. Afghanen en Iraniërs hebben in Nederland bijvoorbeeld twee keer zo vaak werk als Somaliërs. Van de Afghanen en Iraniërs van de eerste generatie zit ongeveer een kwart in de bijstand, van de Somaliërs de helft.

Terwijl Somaliërs in eigen land, maar ook in Amerika, Engeland en Zuid-Afrika vaak ondernemer zijn, is in Nederland slechts 1 procent van hen zelfstandige, tegen 30 procent van de Bulgaren en 10 procent van de Afghanen. Somaliërs zeggen moeite te hebben met de administratieve rompslomp die komt kijken bij het starten van een bedrijf en met het bijeensprokkelen van voldoende startkapitaal, blijkt uit een rondgang langs Somaliërs in Nederland.

De hoge werkloosheid onder Somaliërs heeft voor een belangrijk deel te maken met een laag opleidingsniveau of zelfs analfabetisme, zegt onderzoeker Jaco Dagevos van het SCP. 'Het zijn vaak jonge, alleenstaande mannen of vrouwen, die de Nederlandse taal niet goed spreken en geen geweldig ontwikkeld netwerk hebben.'