De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

05 mei 2015

Bevrijdingsdag, Vluchtelingenverdrag en Refoulement

Tijdens dagen als gisteren waar de doden worden herdacht en vandaag waaar we mogen vieren dat we in een vrij en democratisch land leven met een rechtsstaat, is er altijd veel aandacht in de media voor de Tweede Wereldoorlog. Ik heb jullie vast al eerder verteld dat het Vluchtelingenverdrag is ontstaan naar aanleiding van gebeurtenissen in en na de Tweede Wereldoorlog.

 "Het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen ofwel de Conventie van Genève betreffende de Status van Vluchtelingen werd op 28 juli 1951 opgesteld tijdens een door de Verenigde Naties georganiseerde conventie na voorbereidende beraadslagingen in 1950 te New York en in 1951 te Genève. Het definieert wie in aanmerking komt voor de status van vluchteling en aan wie dus asiel moet worden verleend door het land waar een asielaanvraag gedaan wordt, en welke rechten aan de al dan niet als vluchteling erkende asielzoeker worden toegekend. Het verdrag bepaalt de rechten van vluchtelingen uit conflictsituaties voor 1951, terwijl een in 1967 opgesteld protocol bij de conventie ook vluchtelingen van na die datum regelt.
Dit verdrag kwam in de plaats van de gebrekkige regelingen die er voorheen onder de Volkenbond, de voorloper van de VN, tot stand waren gekomen en stond sterk in het teken van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. (Bron: Wikipedia)"
We denken dat bijna automatisch aan Duitse Joden die naar Engeland waren vertrokken vanwege het Nazi-regime en vervolgens bij het begin van de oorlog als burgers van de vijand  naar Duitsland werden gerepatrieerd. Of aan de Sudeten Duitsers die huis en haard moesten verlaten toen Duitsland de oorlog had verloren. Of Duitsers in Oost-Pruisen (Zie Adel in Nederland: https://www.facebook.com/Nederlandseadel/posts/772568942859933)

Vandaag zat ik te lezen over mensen die aan "de verkeerde kant" hadden gevochten en wat er met hen was gebeurd en moest direct aan het verbod op refoulement denken uit het Vluchtelingenverdrag. De aanleiding was een artikel over de Praagse Opstand die vandaag 70 jaar geleden plaatsvond. Nee niet die lente van 1968 maar een opstand in Praag tegen de Duitsers. De bevolking werd daarbij in grote mate geholpen door Russen die voor de Duitsers hadden gevochten maar zich verzetten tegen de plannen van de SS om Praag plat te gooien. Na de overgave van Duitsland werden deze burgers van de Sovjet-Unie uitgeleverd aan de Sovjets die ze allemaal uitmoorden.
 The first division engaged in battle with Waffen-SS units that had been sent to level the city. The ROA units armed with heavy weaponry fended off the relentless SS assault, and together with the Czech insurgents succeeded in preserving most of Prague from destruction. Due to the predominance of Communists in the new Czech Rada, the first division had to leave the city the very next day and tried to surrender to the US Third Army of General Patton. The Allies, however, had little interest in aiding or sheltering the ROA, fearing such aid would severely harm relations with the Soviet Union. Soon after the failed attempt to surrender to the Americans, Bunyachenko, Vlasov, and the ROA forces in general were returned to the Soviet Union, after which they were mostly executed as traitors. (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_uprising)

Het bleek dat tijdens de conferentie van Yalta was overeengekomen dat iedere Sovjet burger naar de Sovjet Unie zou worden teruggestuurd.  Mensen uit de Sovjet-Unie die zich tegen Stalin hadden gekeerd en na bijvoorbeeld in eerste instantie door de Duitsers te zijn gevangengenomenvoor de Duitsers waren gaan vechten liepen gevaar voor repressailes.

Al lezend en doorklikkend op Wikipedia kom je Duitse officieren tegen die hun Russische troepen niet in de steek willen laten en zich mee laten uitleveren aan de Sovjets en worden opgehangen, mensen die denken dat ze worden beschouwd als politiek vluchtelingen omdat ze bekend zijn als anti-Stalin en toch gewoon worden uitgeleverd.

Aleksander Solzhenitsyn describes the forced repatriation of the Cossacks by Winston Churchill as follows: "He turned over to the Soviet command the Cossack corps of 90,000 men. Along with them, he also handed over many wagonloads of old people, women and children who did not want to return to their native Cossack rivers. This great hero, monuments to whom will in time cover all England, ordered that they, too, be surrendered to their deaths." (bron: Wikipedia)"
Lees eens de Wiki bijdrage over de "Repatriation of Cossacks after WW2" http://en.wikipedia.org/wiki/Repatriation_of_Cossacks_after_World_War_II

First, they refused to leave their barracks when ordered to do so. The military police then used tear gas, and, half-dazed, the prisoners were driven under heavy guard to the harbor where they were forced to board a Soviet vessel. Here the two hundred immediately started to fight. They fought with their bare hands. They started — with considerable success — to destroy the ship's engines. . . . A sergeant . . . mixed barbiturates into their coffee. Soon, all of the prisoners fell into a deep, coma-like sleep. It was in this condition that the prisoners were brought to another Soviet boat for a speedy return to Stalin's hangmen.[10]
Als je die verhalen zo leest dan begrijp je ook waarom het Vluchtelingenverdrag een paar jaar later zo expliciet een verbod op Refoulement heeft opgenomen.

Ook echter vraag ik me af hoe de opstellers van het Verdrag in dit soort gevallen artikel 1 F zouden hebben gezien en of de situatie van Kozakken die in de SS vochten en mensen die bij een martelende organisatie als de Khad werkten te vergelijken is.

Ik ben geen historicus duskan niet beoordelen waar Wikipedia hier niet klopt.

Wat ik wel weet is dat ik blij ben om in een land te leven waar vrede heerst en we een democratische rechtsstaat zijn. Dus ik hoop dat jullie een fijne bevrijdingsdag hebben gehad.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator