De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 mei 2015

Bijeenkomst WRV op 9 juni 2015 (ouderenbeleid, procederen EHRM, gezinsherenigingsrichtlijn, middelenverieste, Unierecht)

Bijeenkomst WRV

Datum: 
09 juni 2015
 
Dinsdag 9 juni 2015, van 13.00 tot 18.00 uur, vindt in congrescentrum de Eenhoorn te Amersfoort de volgende bijeenkomst van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) plaats. Op het programma: Het Unierecht is de standaard, niet het Vreemdelingenbesluit, procederen bij het EHRM, gezinsmigratie langs de mensenrechtelijke meetlat, het middelenvereiste in de praktijk, knelpunten na afschaffing van het ouderenbeleid.

Programma
13.00 uur Ontvangst, inschrijving en lunch
13.30 uur Opening door dagvoorzitter
Heleen de Jonge van Ellemeet, directeur Stichting Migratierecht Nederland
13.40 uur Procederen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
mr. A. (Agnes) van Steijn, griffier bij het EHRM
mr. A.A. (Ard) Eertink, advocaat te Den Haag
Na een korte inleiding van Ard Eertink over zijn Straatsburgse ervaringen in de zaak Jeunesse t. Nederland, behandelt Agnes van Steijn de do's & don'ts van procederen voor het EHRM. Zij bespreekt onder meer het Huishoudelijk Reglement van het Hof. Dit wordt sinds 1 januari 2014 strikt toegepast, wat ertoe heeft geleid dat verzoekschriften buiten behandeling worden gesteld omdat niet is voldaan aan de voorschriften.
14.40 uur Knelpunten na de afschaffing van het ouderenbeleid
mr. A.A. (Anneke) van Harmelen, advocaat te Den Haag
mr. B. (Barbara) Wegelin, advocaat te Amsterdam
Anneke van Harmelen en Barbara Wegelin behandelen knelpunten die zijn ontstaan door de afschaffing van het verruimde gezinsherenigingsbeleid in 2013. Zij gaan met name in op zaken rond ouderen. Daarin bestaat onduidelijkheid over het toetsingskader m.b.t. art. 8 EVRM en over de toepassing van het criterium ‘more than normal emotional ties’. Het beeld wordt geschetst aan de hand van de via een Wob-verzoek verkregen minuten van de IND en jurisprudentie van het EHRM.
15.20 uur Pauze
15.40 uur Gezinnen gezien? Nederlandse regelgeving en uitvoeringspraktijk in het licht van de Gezinsherenigingsrichtlijn
mr. C.A. (Stans) Goudsmit, lid College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens publiceerde in september 2014 een onderzoek naar gezinshereniging in Nederland. Stans Goudsmit bespreekt de resultaten van dit onderzoek en nieuwe ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie, en zal met name met name op het gebied van inburgering in het buitenland, om samen met de aanwezigen te bezien op welke wijze procederen kan bijdragen aan een betere naleving van de Gezinsherenigingsrichtlijn.
16.10 uur Het middelenvereiste in de praktijk
mr. M. (Marianne) Wiersma, advocaat te Rotterdam
Voor gezinshereniging geldt de eis dat het gezinslid in Nederland beschikt over zelfstandige, voldoende en duurzame middelen van bestaan. Hoe wordt deze eis in de praktijk ingevuld? Nederland leeft de uitspraak van het HvJEU in de zaak Chakroun nog lang niet altijd na. Marianne Wiersma geeft een overzicht van de laatste stand van zaken in de jurisprudentie.
17.00 uur Het Unierecht is de standaard, niet het VreemdelingenbesluitProf. mr. P. (Pieter) Boeles, emeritus hoogleraar immigratierecht Universiteit Leiden en gast-hoogleraar aan de VU
Het Unierecht wordt vaak ten onrechte toegepast als een abstracte aanvulling op de Nederlandse regelgeving. Pieter Boeles bepleit om bij de beoordeling van vreemdelingenrechtelijke beschikkingen stelselmatig eerst de bindende Unierechtelijke standaard te bezien en vervolgens te onderzoeken of de Nederlandse regelgeving daaraan voldoet. Het resultaat kan verrassend zijn.
18.00 uur Afsluiting en borrel
Dinsdag 9 juni 2015
13.00 tot 18.00 uur
(vanaf 13.00 uur lunch; 13.30 aanvang, aansluitend borrel)
Regardz Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort
Punten

4 PO punten (NOvA)
Kosten
€ 320,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken,
€ 450,- voor niet-WRV leden (geen BTW), inclusief lunch en digitale reader.


 Hier aanmelden: http://www.stichtingmigratierecht.nl/cursussen/bijeenkomst-wrv

Overige cursussen:


24 jun

Nieuw! Zelfstandigen in het migratierecht

Amsterdam. 4 PO. Een compleet overzicht m.b.t. zelfstandigen en ondernemers.
06 okt

Actualiteiten inreisverbod

Utrecht. 4 PO. In een middag bent u volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rond het inreisverbod.
16 okt

Actualiteiten jurisprudentie HvJEU

Utrecht. 4 PO. Recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
04 nov

Actualiteiten gezinsmigratie

Utrecht. 4 PO. Een overzicht van actuele ontwikkelingen rond het recht op gezinsleven.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator