De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

22 december 2017

UITSPRAAK: nova en motivering: IND moet wel motiveren waarom het uitroepen van de noodtoestand niet zou uitmaken (journalist, Ethiopië)

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 13-12-2017
Datum publicatie 20-12-2017
Zaaknummer 201705724/1/V2
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
 
 
3.    In de enige grief klaagt de staatssecretaris dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat hij het besluit ondeugdelijk heeft gemotiveerd. De staatssecretaris betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het in de eerste plaats aan de vreemdeling is om aannemelijk te maken dat hij bij terugkeer naar Ethiopië een gegronde vrees heeft voor vervolging, dan wel een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM.
3.1.    Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling is het aan de vreemdeling om de aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden aannemelijk te maken, en niet aan de staatssecretaris om het tegendeel aannemelijk te maken (zie onder meer de uitspraak van 2 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3659). De staatssecretaris betoogt terecht dat de rechtbank, door te overwegen dat het op zijn weg ligt te onderbouwen dat de situatie in Ethiopië - ondanks het feit dat daar in oktober 2016 de noodtoestand is uitgeroepen - niet is gewijzigd, voormeld uitgangspunt niet heeft onderkend. De grief is terecht voorgedragen, maar kan niet tot het daarmee beoogde resultaat leiden, gelet op het volgende.
4.    De staatssecretaris heeft zich op het standpunt gesteld dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij door de uitgeroepen noodtoestand als kritisch journalist in Ethiopië een gevaar loopt. De vreemdeling heeft betoogd dat de staatssecretaris dit standpunt ondeugdelijk heeft gemotiveerd. Volgens de vreemdeling heeft de staatssecretaris de door hem overgelegde bronnen, waaronder een rapport van Human Rights Watch van januari 2017 en een artikel van de Committee to Protect Journalists van 24 oktober 2016, onvoldoende kenbaar bij zijn besluitvorming betrokken.
4.1.    De staatssecretaris heeft zich op het standpunt gesteld dat de uitgeroepen noodtoestand een nieuw feit of veranderde omstandigheid is, maar dat de door de vreemdeling overgelegde stukken niet op hem persoonlijk zien en dat hij daarom niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een gegronde vrees heeft voor vervolging, dan wel een risico loopt als bedoeld in artikel 3 van het EVRM. De vreemdeling betoogt terecht dat, mede gelet op de omstandigheid dat de staatssecretaris het geloofwaardig acht dat hij kritisch journalist is, de staatssecretaris zijn standpunt onvoldoende heeft gemotiveerd. Uit de stukken volgt immers onder meer dat de Ethiopische autoriteiten met het uitroepen van de noodtoestand vergaande restricties op de journalistiek in Ethiopië hebben afgekondigd. De staatssecretaris is op die informatie in het besluit niet ingegaan.
    De grief faalt.
5.    Het hoger beroep van de staatssecretaris is kennelijk ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd met verbetering van de gronden waarop deze rust.
6.    De staatssecretaris dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I.    bevestigt de aangevallen uitspraak;
II.    veroordeelt de staatssecretaris tot vergoeding van bij de vreemdeling in verband met de behandeling van het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 495,00 (zegge: vierhonderdvijfennegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.
Aldus vastgesteld door mr. N. Verheij, voorzitter, en mr. H.G. Lubberdink en mr. J.Th.Drop, leden, in tegenwoordigheid van mr. O. van Loon, griffier.

De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:3458


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator