De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

15 juli 2018

De zaak van de uitgezette Oekrainse kinderen (inclusief uitspraak)

Deze week was er de zaak van het gezin uit de Oekraine in het nieuws die werden uitgezet naar het land van hun nationaliteit. De ouders hadden tijdens hun jarenlange illegale verbliif (wat geen rechten oplevert, een aantal kinderen op de wereld gezet. Die hadden altijd in Nederland gewoond maar blijkbaar kwam het gezin niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning op basis van het kinderpardon/gewortelde kinderen.

In de media wordt veel aandacht aan de zaak besteed zoals hier in het NRC:
"De familie Zelenkin/Andropov is niet het enige gezin dat dit overkomt. In de eerste helft van dit jaar zijn 80 minderjarigen in bewaring gesteld, uit zo’n 40 gezinnen, volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar waren het 130 kinderen uit 70 gezinnen; 40 gezinnen met 80 kinderen werden in 2017 uitgezet.
Voor de buren op het park en klasgenootjes kwam de uitzetting van de familie als een verrassing, voor Olga en Victor zelf niet. Het gezin werd in april 2013 geregistreerd als vreemdelingen – nadat de vader zich met een vals Pools rijbewijs had gelegitimeerd. Ze verbleven naar eigen zeggen al sinds 2001 in Nederland. De drie kinderen werden er geboren.
Uit de zogeheten maatregel van bewaring, afgegeven door de politie Midden-Nederland op 28 juni van dit jaar, blijkt een lange reeks procedures van de familie sinds de aanhouding van vader Victor. Tien keer vroegen de ouders een verblijfsvergunning aan. Even vaak werd het verzoek afgewezen. Volgens de politie voldeed het gezin niet altijd aan de meldplicht. „Kennelijk is de motivatie om terug te keren zeer gering”, schrijft ze. „En vertrek uit eigener beweging wordt dan ook niet verwacht omdat de vreemdeling voor langere tijd in Nederland verblijft en daarin min of meer geworteld is geraakt.”
Lees de rest van het artikel hier: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/09/dat-kan-toch-niet-zo-met-kinderen-omgaan-a1609466?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Recht+%26+Onrecht&utm_content=&utm_term=20180712

Mensen vragen zich soms hardop af of je harteloos bent of afgestompt als je zegt dat illegaal verblijf geen recht op verblijf oplevert en het feit dat je ergens geboren bent alleen in landen met een ius soli beginsel het kind rechten geeft. Wij in Nederland en veel andere landen laten de nationaliteit afhangen van de nationaliteit van je ouders. En we zwijgen als de Turkse buurvrouw haar kinderen meeneemt naar Turkije omdat ze wil remigreren of wanneer een Nederlander opeens met zijn gezin ergens in de Derde Wereld als zendeling aan de slag wil gaan. Er ziijn heel veel mensen die in Nederland zouden willen wonen maar er niet voor in aanmerking komen omdat de inwoners van Nederland middels de stembus hebben besloten dat ze een bepaald immigratiebeleid willen. Maar zelfs al zouden we alle kinderen willen opvangen die op de wereld onze hulp willen dan is dat praktisch onmogelijk. De oplossing zal dan moeten worden gezocht in het ondersteunen van zo'n kind in het land van zijn of haar nationaliteit.

Natuurlijk is het naar voor kinderen dat doordat pa en moe een inreisverbod over zich heen hebben 0afgeroepen zij niet meer makkelijk tijdens de zomervakantie met een visum kunnen komen logeren bij vriendjes. Wat mij betreft zou dat soepeler moeten kunnen. Maar als de Nederlandse vriendenkring blijft steunen kunnen de kinderen wel over een paar jaar in Nederland komen studeren.

Frank King, rechtskundig advieur (hij is geen advocaat) had vlak voor vertrek nog een Chavez Vilchez procedure gestart die kansloos was en waar 8 EVRM, Kinderrechtenverdrag en 64Vw niet n konden worden meebeoordeeld omdat het nu net om een verblijfsvergunnng ging maar om het toetsen van een EU status (Kind met EU nationalteit waardoor ouders mogen blijven, hier niet van toepassing). Ik vermoed echter dat in de vorige 10 procedures artikel 8 EVRM wel aan de orde is gekomen.

Zie hier de utspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:8076

Wat nu in dit soort gevallen. Stel ouders blijven jarenlang hopeloze procedures starten, zijn wellicht geen voorbeeld van goede burgers (deze ouders werkten allebei illegaal) en na vele jaren moeten hun kinderen mee terug naar een land waar ze nooit hebben gewoond. Als je dan voor de kinderen over je hart zou strijken mogen pa en moe opeens ook blijven. Wat weerhoudt mensen er dan van om kinderen voor dat doel alvast te krijgen? Nee ik ben niet cynisch ik heb mensen kinderen zien krijgen in de hoop dat het een dochter was zodat ze verblijf konden vragen uit vrees voor vrouwenbesnijdens. Hoe kan je een kind beschermen? Ik heb wel eens gehoord: ouders uit de ouderlijke macht zetten want dan hoeft het kind niet mee terug. Maar wat nu als er een legaal in Nederland verblijvend gezin bereid zou zijn om als pleegouders voor het kind financieel en emotioneel zorg te dragen waardoor een kind wel school kan afmaken terwijl de ouders worden uitgezet mits het kind en de ouders dat willen? Als de pleegouder dat zelf betaalt wat wordt Nederland er dan slechter van en dan heeft het kind in ieder geval een schooldiploma.

Aan de andere kant zijn deze ouders niet arm zo te zien (Ze hebben een Mercedes en oma kan op visite komen uit de Oekraine) en de Oekraine is geen Somalie of Afghanistan. Met missschien een beetje hulp van Nederlandse vrienden moet het toch lukken om een bestaan weer op te bouwen in het land van herkomst.

(Ik ken deze zaak niet persoonlijk en heb bij alles af moeten gaan op de kranten en de uitspraak)


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator