De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

21 augustus 2012

Cursus: internationaal asielrecht voor tolken en vertalers

 • Verdiepingscursus Internationaal Asielrecht
 • 1 VRIJDAG: 21 september 2012
 • 6 PE-punten inhoudelijk

Actualiseer en verdiep uw kennis over het internationaal asielbeleid!

Voor wie

Tolken en vertalers die op de hoogte willen zijn van de internationale wetgeving en Europese richtlijnen op het gebied van opvang en procedures rond een asielprocedure. Deze Tolken Select cursus biedt verdieping voor deelnemers die de cursus ‘Asielprocedure en de rol van de tolk’ hebben gevolgd.

Doel

Het doel van de cursus is om de tolk of vertaler in staat te stellen een beeld te vormen van de internationale asiel regelgeving, het Europese asielbeleid en de omzetting daarvan naar Nederlands recht.>> lees meer
Na afloop beschikt de deelnemer over theoretisch inzicht in het internationaal asielrecht, terwijl ook de dilemma’s bij de praktische gang van zaken op dit rechtsgebied duidelijk zijn gemaakt.

Relevant

Asiel is een vorm van internationale bescherming. In Nederland is het asielrecht vastgelegd in de Vreemdelingenwet. Deze cursus besteed aandacht aan de Europese en internationale regelgeving op het terrein van asiel en migratie. Er zal onder andere worden ingegaan op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Niet alleen het wettelijk kader wordt besproken, er wordt ook ingegaan op de praktijk, waarbij diverse valkuilen en vraagpunten worden besproken. De trainer Daan Beltman maakt dat complexe geheel met casussen inzichtelijk voor tolken en vertalers.

Programma

 • Aankomst, welkom, voorstellen
 • Globale inleiding Nederlands asielbeleid met een extra focus op de ‘internationale’ elementen daarin.
 • Pauze
 • Het recht van de Verenigde Naties, vooral het Vluchtelingenverdrag.
 • Lunch
 • Het recht van de Raad van Europa, met name het EVRM met extra aandacht voor artikel 3 EVRM – ‘non-refoulement’-beginsel (bescherming tegen terugzending)
 • Pauze
 • Het recht van de Europese Unie, met name de van toepassing zijnde verordeningen en richtlijnen.
 • Ervaringen toetsen aan de praktijk, evaluatie en afsluiting.

Werkvormen

Discussie, plenaire uitleg aan de hand van Power Point, syllabus.

Praktisch

 • U verdient 6 PE-punten.
 • De cursus is een prima gelegenheid om collega tolken/vertalers te ontmoeten en te netwerken
 • U hoeft niet zelf een verzoek tot toekenning van punten in te dienen bij het Bureau Wbtv Tolken Select verzorgt dit voor u!
 • Na afloop van de training, en bij voldoende participatie, inzet en vordering, krijgen de deelnemers een op naam gestelde certificaat met daarop de behaalde PE-punten.
 • Deze cursus sluit prima aan bij de Tolken Select cursus Tolken in het reguliere vreemdelingenrecht(7PE)

Trainer


Daan Beltman, studeerde Nederlands recht (staats- en bestuursrecht en internationaal publiekrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen. De studie is afgerond met een onderzoek naar de rechtspositie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Sinds 2006 heeft hij bij de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen onderwijs gegeven in het bestuursrecht en onderzoek gedaan op het terrein van het vreemdelingenrecht. Hij heeft zich onder andere bezig gehouden met een promotieonderzoek naar de kwaliteit van besluitvorming in gezinsherenigingprocedures. In 2013 zal hij op dit onderwerp promoveren

Bron: http://www.tolkenselect.nl/inhoudelijk/internationaal_asielrecht


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator