De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

08 januari 2011

Voorkom problemen en meldt je aan bij de Vreemdelingenpolitie. Ook als Europa-router

Een aantal Nederlanders is in een ander Europees land gaan wonen om zo hun buitenlandse man of vrouw te kunnen laten overkomen. Vervolgens willen ze ook wel eens naar hun Nederlandse familie voor een verjaardagsfeestje of zo en dan wil die partner natuurlijk gezellig mee. Of je hebt Belgische familie met een vriendje dat asielzoeker is die naar Nederland willen komen om jouw huwelijk bij te wonen.

Volgens Europese uitspraken mag die huwelijkspartner meekomen en mag Nederland hem de toegang niet weigeren. Maar waar gaat de boel dan in de soep? Jouw man gaat slapen bij iemand die net een WAV-controle krijgt en je man wordt in bewaring gesteld vanwege het niet melden bij de VD. Of jullie krijgen een autoongeluk.

JIj gaat dan natuurlijk met het BRAX arrest zwaaien maar dat helpt niet want de plicht om je te melden is een losse verplichting. Dus wees slim en rij langs het politiebureau van de plaats waar je gaat logeren en zeg "Hallo ik kom me even melden! Ze me even in het vreemdelingenregister." Ze kijken je daar wellicht wat wazig aan maar het voorkomt sores als die man van je precies op de verkeerde plaats blijkt te zijn en in plaats van op een bruiloft in de cel beland.

Lees deze uitspraak maar eens:

LJN: BM6096, Raad van State , 200908732/1/V3

Datum uitspraak: 26-05-2010
Datum publicatie: 31-05-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / rechtmatig verblijf / Richtlijn 2004/38/EG / kort verblijf / meldingsplicht is voorwaarde

Uit artikel 21, vierde lid, van de SUO volgt dat de desbetreffende vreemdeling niet alleen aan het gestelde in het eerste lid van dat artikel dient te voldoen, maar ook aan de in artikel 22 opgenomen meldingsplicht. Ook in artikel 21, aanhef en onder d, van de Schengengrenscode is vastgelegd dat deze meldingsplicht onverkort blijft gelden. Gelet op de samenhang tussen de artikelen 21 en 22 van de SUO en in aanmerking genomen dat deze bepalingen zijn aangebracht in het Hoofdstuk Voorwaarden voor reisverkeer van vreemdelingen, behelst de meldingsplicht een voorwaarde voor kort verblijf. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat gezien het in artikel 22, derde lid, van de SUO opgenomen vereiste dat Overeenkomstsluitende Partijen door hen vastgestelde uitzonderingen op de meldingsplicht ter kennis brengen van het Uitvoerend Comité een groot belang moet worden gehecht aan de meldingsplicht. Die plicht heeft tot doel om de binnenkomst van een vreemdeling en daarmee ook de aanvang van de aan hem ingevolge artikel 21, eerste lid, van de SUO gegunde verblijfstermijn van ten hoogste drie maanden vast te leggen.

bron: rechtspraak.nl


Soms kan je vinden dat jij gelijk hebt, maar er zit een hoop ellende tussen gelijk hebben en gelijk krijgen!!!

Law Blogs
Law blog

1 opmerking:

Unknown zei

Dergelijke problemen kunnen (en zullen) zich alleen voordoen als onduidelijk is of het betreffende verblijf valt onder het recht op vrij verkeer binnen de EU.
Valt het er namelijk wel onder dan is er de eerste drie maanden nooit een meldplicht.
.
Bedenk dat in alle gevallen de Unieburger de hoofdpersoon is.
Is die er niet bij, dan is er in ieder geval geen vrij verkeer maar gelden de gewone regels voor kort verblijf van art. 5 Schengengrenscode. Daar gaat bovenaangehaalde uitspraak over.
.
Is de Unieburger er wel bij, maar Nederlander en is de procedure in de andere lidstaat niet afgerond, dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen en je melden (als de problemen al niet bij de overschrijding van de grens zijn begonnen).
Het beste advies is hier: het leven is lang genoeg en Nederland loopt niet weg. Stel dat bezoek dus uit of probeer vooraf een NL visum te krijgen (dan wel een terugkeervisum van de lidstaat waar je verblijft als men daar zo'n visum kent).
.
Is de Unieburger geen Nederlander, is er een geldig paspoort en een huwelijksakte dan is melden nergens voor nodig. Dat volgt gewoon uit artikel 6 van Richtlijn 2004/38/EG, een artikel dat al bijna zeven jaar van kracht is en de politie ondertussen echt wel kant (of zal beamen als ze er op wordt gewezen).

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator