De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

17 januari 2011

Als de overheid laks is met uitzetten levert dat de vreemdeling voordeel op bij de belangenafweging in het kader van artikel 8 EVRM (uistpraak rechtbank)

LJN: BP0973, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 09/35980

Datum uitspraak: 23-11-2010
Datum publicatie: 17-01-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: reguliere verblijfsvergunning.
 Moeder bij kind. verblijf met medeweten autoriteiten. Eiseres beoogt verblijf bij haar in 2003 hier te lande geboren Nederlandse zoon.

Eiseres verblijft sedert 1997 in Nederland. De rechtbank overweegt dat uit Europese jurisprudentie inzake artikel 8 EVRM volgt dat er een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van eiseres en haar zoon enerzijds en het Nederlands algemeen belang dat is gediend bij het voeren van een restrictief toelatingsbeleid anderzijds. Bij die te verrichten belangenafweging moet verweerder alle van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar betrekken. Dat heeft verweerder niet gedaan. Zo kon verweerder, gelet op de leeftijd van eiseres ten tijde van haar komst in 1997 naar Nederland (veertien jaar) en het doel van haar komst (verblijf bij moeder), zich niet zonder nadere motivering op het standpunt stellen dat sprake was van een eigen keuze van eiseres om naar Nederland te komen en dat zij redelijkerwijs rekening had moeten houden met de gevolgen van die keuze. Voorts heeft verweerder bij de belangenafweging niet kenbaar betrokken of en zo ja, welke betekenis toekomt aan de lange verblijfsduur van eiseres hier te lande. Daarbij wijst de rechtbank er nog op dat eiseres na 2003 kennelijk gedurende een lange periode hier te lande heeft verbleven met medeweten van de Nederlandse autoriteiten, waaronder de autoriteiten, belast met de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. Beroep gegrond.

Bron: rechtspraak.nl

PS Lees vooral de HELE uitspraak


Law Blogs
Law blog

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator