De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

17 april 2011

IND heeft mogen concluderen dat deze Tibetaanse niet uit China komt (uitspraak)

LJN: BQ0748, Raad van State , 201008219/1/V1

Datum uitspraak: 04-04-2011
Datum publicatie: 11-04-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Nu de vreemdeling een documentloze Tibetaan is, die stelt uit China afkomstig te zijn, heeft de rechtbank, in navolging van de minister, terecht het hierboven in 2.1.2. weergegeven beleid van toepassing geacht. Dit beleid is, anders dan de vreemdeling betoogt, niet kennelijk onredelijk. De minister heeft, gelet op de in 2.1.3. weergegeven passages van het ambtsbericht 2008, in redelijkheid als uitgangspunt van zijn beleid kunnen hanteren dat documentloze Tibetanen die niets in het Mandarijn kunnen vertellen in beginsel worden geacht niet uit China afkomstig te zijn. Dat, zoals de vreemdeling betoogt, niet elke uit China afkomstige Tibetaan Mandarijn spreekt, is in het beleid verdisconteerd, nu uit de woorden "in beginsel" in voormelde paragraaf van de Vc 2000 volgt dat de mogelijkheid wordt opengelaten dat een vreemdeling aannemelijk maakt dat hij, ondanks het ontbreken van documenten en het niet beheersen van het Mandarijn, toch uit China afkomstig is.
In dit geval heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de minister zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de door de vreemdeling gestelde herkomst ongeloofwaardig is, zodat haar asielrelaas reeds daarom positieve overtuigingskracht mist. Nog daargelaten dat de rechtbank hiertoe onbestreden heeft overwogen dat de minister zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de vreemdeling onjuiste verklaringen heeft afgelegd over de verplichting om in het bezit te zijn van een identiteitskaart en over haar directe herkomstomgeving, heeft de rechtbank in dit verband terecht overwogen dat de minister, ook gelet op de verklaringen van de vreemdeling tijdens het aanvullend gehoor van 25 november 2008 dat zij geen Chinees spreekt en in het geheel niet kan communiceren met de aanwezige Chinese tolk, de door de vreemdeling gestelde herkomst in redelijkheid ongeloofwaardig heeft kunnen achten.

bron: rechtspraak.nl


Law Blogs
Law blog

2 opmerkingen:

stichting Khorlo zei

Tibetanen spreken geen Chinees, zeker als ze komen uit afgelegen gebieden en ze nooit naar school zijn geweest. dit is bekend bij de IND. maar het niet willen weten is veiliger dat het weten.
Ook hebben heel veel Tibetanen geen documenten ook weer als ze als nomanden geleeft hebben of als ze uit gebieden komen op grote hoogte en kleine dorpen, dit omdat niet alle gebooren kinderen gemeld worden omdat het te ver is naar een stad om dit aan te geven.
en immers zien de Tibetanen de CCP als hun bezetter en met een bezetter werk je niet samen.

Anoniem zei

Meer dan spijtig dat Nederland Tibettanen alleen omdat ze geen Mandarijn spreken niet toelaat als vluchteling, Tibet is een ver en afgelegen land een hoog hooggebergte, waar wij Nederlanders geen notie van hebben. Alleen een taaltest als criterium of iemand Tibettaans is, staat in geen verhouding met de onmenselijkheden die een Tibettaan worden aangedaan door Chinezen alleen omdat hij of zij afkomstig is uit Tibet. Tibettan zijn, is grond voor vervolging in China op grond van art, 1 Vluchtelingenverdrag. Niet ale Tibettanen spreken Chinees!!! IND kijk een op een kaart van de Himalya!!

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator