De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

13 juni 2019

Volledig programma Studiedag Vreemdelingenrecht Leiden op 4 juli bekend: schrijf je nu in voor 3 juli (inschrijving verlengd ivm pc problemen)

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen geworden: onze low budget, oergezellige en erg informatieve jaarlijkse studiedagen. Deze keer weer in Leiden, met buurvrouw Carla en onze taalstagiaire Dima uit Syrië als de hulptroepen. 

11.30 Inschrijving en kopje thee of koffie
12.00 Aanvang bijeenkomst. Welkom door Wytzia

Wetenschappersblok
- 12.15 - 12.45  "Migration and big data: The global scientific brain: Policy implications of barriers to scientific mobility."
Professor. dr. Rodrigo Costas is a researcher at the Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Leiden, the Netherlands; and at the DST-NRF Centre of Excellence in Scientometrics and Science, Technology and Innovation Policy, Stellenbosch University, South Africa.
Studiemateriaal:
https://www.cwts.nl/blog?article=n-r2r284&title=the-global-scientific-brain-policy-implications-of-barriers-to-scientific-mobility
https://www.nature.com/news/scientists-have-most-impact-when-they-re-free-to-move-1.22730
- 12.45- 13.15: mr Jolanda van der Vliet "Klimaatvluchtelingen een ver-van-ons-bed show of werkelijkheid? En wat is de 'Global Compact for Migration'?"
Jolanda van der Vliet is a lecturer in immigration law and international law at the Hague University of applied sciences. She is also a researcher at the research group International Peace, Justice and Security at The Hague University of applied sciences. She received a ‘doctoral grant for teachers’ from NWO for her research on international legal protection regimes for environmentally forced displacement. Her PhD research is based at the international law department of Leiden University. Her research was nominated for the Pim Breebaart Research Award.
Studiemateriaal: 
http://www.uea.ac.uk/law/research/international-law-blog/-/asset_publisher/bS26fAaA3cQa/content/mini-symposium-part-four-legal-regimes?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.uea.ac.uk%2Flaw%2Fresearch%2Finternational-law-blog%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bS26fAaA3cQa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1 
 https://www.iom.int/global-compact-migration

13.15 lunch

Trainingsblok
14.00 - 14.45: "Internationaal privaatrecht en het vreemdelingenrecht"
mr Samira Bouddount, advocaat in Weesp wordt door Wytzia bevraagd over allerlei aspecten als bijvoorbeeld hoe de nationaliteit van iemand wordt bepaald, hoe het zit met namen, wanneer een huwelijk wordt erkend, wie bepaalt of een kind is geadopteerd en dergelijke.
Studiemateriaal:
http://www.vmc.be/nieuws/kind-onder-kafala-is-ander-familielid-van-unieburger-en-heeft-soms-recht-op-verblijf
Rechtbank Den Haag 17-05-2019 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:5054
Rechtbank Den Haag 12-04-2013 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9565
 Rechtbank Noord Nederland, 20-01-2016 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:2096
Boom Basics Internationaal privaatrecht Klik hier
14.45 - 15.30: "De ICT Richtlijn en in hoeverre die afwijkt van de Kennismigrantenrichtlijn" 
 (En we kunnen hem vast ook bevragen over de plannen rond start ups)
Peter van Steenis, directeur AltairGlobal
Studiemateriaal:
De richtlijn: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0066&from=FR
Info van de IND: https://ind.nl/werk/Paginas/Overplaatsing-binnen-een-onderneming.aspx

15.30 - 16.00 Thee

Kennisuitwisselingblok/ discussie
16.00 - 16.45 "Problemen rond Dublin"
mr Martijn Volker van Vluchtelingenwerk Zuid Nederland gaat een aantal kwesties met u bespreken zoals bijvoorbeeld het verlies van een rechtsmiddel omdat de advocaat niet in beroep wil; toeristen die de asielprocedure misbruiken en bewaring van Dublinclaimanten; landen waarheen overdracht problematisch is. Wytzia gaat hem dan de vraag voorleggen of Dublin-zaken nog wel alleen door asieladvocaten zouden moeten worden gedaan als mensen moeite hebben om een bereidwillige advocaat te vinden. Waar loopt u tegenaan bij de Dublinprocedure?
Studiemateriaal:
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20190226/publicatie_wet/document3/f=/vkwb44khkqzs.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20181012/memorie_van_toelichting/document3/f=/vksnkqa0bzs6.pdf
Overdracht zwangere vrouw naar Italië, Rechtbank Den Haag, 23-05-2019  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:5969
Europese afspraken over terugsturen asielzoekers niet nageleefd
16.45- 18.15 "Ontwikkelingen rond Chavez Vilchez" 
met mr.M.W.W. Raspe, docent vreemdelingenrecht en internationaal recht, mr. A. Kleijweg, advocaat te Den Haag, mr. S. Bouddount, advocaat in Weesp en mr. J. van der Vliet, docent vreemdelingenrecht.
Onder meer zal worden gesproken over de verschillen tussen de Nederlandse en Britse interpretatie, de werkinstructie van de IND en hoe je soms een internationaal privaatrechtelijk voortraject nodig hebt.
Aan advocatenkantoren zal een mail worden gestuurd met de vraag hoe zij deze procedure ervaren.  
We hadden een studente op het oog die was afgestudeerd op de Chavez Vilchez procedure maar die had stage gelopen bij de IND en op de beleefdheidshalve vraag of dat goed was werd uiteindelijk gezegd dat mevrouw vanwege een geheimhoudingsverklaring ons niet mocht komen toespreken. Ze heeft wel een baan er aangeboden gekregen dus dat is super fijn voor haar.
Studiemateriaal:
Chavez Vilchez uitspraak: https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/eu/cases/EUECJ/2017/C13315.html&query=(chavez)+AND+(vilchez)
Rechtbank Den Haag 29-05-2019 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:5579
Rechtbank Den Haag 21 -05-2019 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:5278
https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2019/580.html&query=(chavez)+AND+(vilchez) #
Vaststelling vaderschap: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Vaderschap-vaststellen-ontkennen/Paginas/Vaderschap-vaststellen.aspx

18.15 Een glaasje

18.30 -19.30 Driegangendiner verzorgd door Resto Van Harte.
Resto Van Harte in Leiden Noord is een sociaal buurtrestaurant. Buurtbewoners ontmoeten elkaar in Het Gebouw en genieten samen van een betaalbaar, goed, gezond en biologisch driegangendiner. Het idee van de stichting is om eenzaamheid te bestrijden.

Rond 19.30 Einde bijeenkomst

Tijdens onze studiedagen kiezen we er bewust voor om een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden. Want ook als je geen asielzaken doet is een vaag idee wat er speelt op dat punt handig. En werk je alleen in de sociale advocatuur dan kan er bij een moeizame gezinsherenigingszaak misschien uitkomst worden geboden door een baan als kennismigrant. 

DOELGROEP: advocaten, IND-ers, mensen die (vrijwillig) werken bij Vluchtelingenwerk, tolken, de politie of de KMar, de COA, rechtbankmedewerkers, DTenV-ers, universitair medewerkers, onderzoekers, expatconsulenten, HRM-medewerkers, studenten, AVIM-medewerkers, ambtenaren bij Justitie en overige belangstellenden.

Tijdens de bijeenkomst maakt Bram Pater foto's. Hij biedt u ook de gelegenheid om voor een donatie van ten minste 5 euro een profielfoto voor bijvoorbeeld op Linkedin te maken. Zijn goede doel is de Stichting Steun aan Dom Dziecka. Die stichting ondersteund er een kinderhuis in Torun.

DEELNAME: Geeft u zich voor 30 juni op via wytzia@yahoo.com met een mail met vermelding van uw naam, adres en als u wilt functie met in de mailtitel "Studiedag 2019" en stort u een donatie van minstens 50 euro op NL07ABNA0478745389 tnv M.W.W. Raspe te Leiden met vermelding van "donatie Studiedag 2019". Geeft u even aan als u vegetarisch of halal wilt eten. Weet u zeker dat u niet van de gelegenheid gebruik wilt maken om te netwerken onder een heerlijk maal laat dan geen eten verspild worden en geef aan dat u niet blijft eten. Ook als u onverwacht niet kunt komen verwacht ik wel van u een betaling van ten minste 35 euro.

De locatie is Het Gebouw, Arubapad 2 te Leiden. U kunt parkeren om de hoek in de parkeergarage van de Hoogvliet. Vanaf station Leiden Centraal gaan vele bussen.De goede doelen die we deze keer gaan steunen zijn:

Stichting Marokko Leest wil dat kinderen in Marokko het lezen van boeken ervaren als een zinvolle vrijetijdsbesteding en plezier beleven aan het lezen van boeken. Hoe meer plezier een kind beleeft aan lezen, hoe vaker het kind zal lezen. Een kind dat eenmaal de smaak van het lezen te pakken heeft, raakt deze nooit meer kwijt. Ook niet wanneer het kind inmiddels volwassen is. Dat mensen blijven lezen, is erg belangrijk omdat de leesvaardigheid wegzakt wanneer deze niet wordt onderhouden. Het motto bij lezen is dan ook: 'Use it or lose it'. 
https://marokkoleest.nl/ 

Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, Polen.Het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van extra activiteiten voor het Familie Kinder Huis Rodzinny Dom Dziecka in Toruń in Polen. http://www.stichting-dom-dziecka.eu/info.html

Het AVL ziekenhuis. Het is de ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek om iedere patiënt de juiste zorg te geven.
Daar hebben we topwetenschappers, apparatuur, tijd en vooral geld voor nodig. U kunt ons hierbij helpen. Iedere donatie, klein of groot, is welkom en draagt bij aan kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek.
Uw steun is van grote waarde en uw bijdrage komt volledig ten goede aan kwalitatief hoogstaand kankeronderzoek.
https://secure.avlfoundation.nl/doneren

OPLEIDINGSPUNTEN (U krijgt een deelnamecertificaat)
Sinds 1 januari 2010 heeft de Nederlandse Orde van Advocaten bepaald dat de advocaat zelf beoordeelt of een activiteit bijdraagt aan zijn of haar vakbekwaamheid. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook met het geven of volgen van een cursus bij een niet-erkende onderwijsinstelling punten kunnen worden behaald. Het volgen van een cursus waarvan de inhoud en de docenten van academisch niveau zijn, levert één opleidingspunt per uur op.
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Verordening op de advocatuur in werking getreden die de oude verordeningen, regelingen en reglementen van de NOvA vervangt. Ook in deze nieuwe Verordening staat de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden en ontwikkelen van de vakbekwaamheid voorop (zie artikel 4.4 Verordening plus Toelichting).

Artikel 44
Een advocaat behaalt één opleidingspunt door:
  • a. ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien:
    • – het onderwijs gegeven is door deskundige docenten;
    • – de identiteit en de aanwezigheid van de deelnemende advocaat zijn vastgesteld;
    • – het onderwijs niet de beroepsopleiding advocaten betreft, en
    • – indien het onderwijs uitsluitend op afstand is gevolgd, het onderwijs is afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende is behaald en de gemiddelde tijdsbesteding vooraf is aangegeven;
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator