De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

13 september 2012

Vreemdelingenrechtelijke sancties tegen Iran vanwege het nucleaire programma


Nieuwsbericht | 10-09-2012

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) hebben sancties opgelegd aan Iran vanwege het nucleaire programma van de Iraanse overheid. De Europese Unie heeft daarnaast sancties afgekondigd in verband met de mensenrechtenschendingen in Iran.

De EU heeft op 23 januari 2012 besloten de sancties op Iran verder uit te breiden. Details staan in het Raadsbesluit 2012/35/GBVB. De sancties naar aanleiding van de nucleaire situatie zijn uitgewerkt in een nieuwe EU-verordening 267/2012. Deze verordening richt zich nu ook op sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie of de petrochemische industrie.

De sancties hebben tot doel te voorkomen dat Iran over voldoende kennis kan beschikken om massavernietigingswapens te produceren. Daarnaast zijn de sancties gericht op verkoop en verscheping (in- en uitvoer) van (ruwe) olie, gas en petrochemische producten, alsmede op de in- en uitvoer van diamanten en edele metalen. Ook investeringen in de Iraanse aardolie, gas en petrochemische industrie zijn verboden. Het verbod strekt zich uit tot sleuteluitrusting en sleuteltechnologie in deze sectoren, en ook is het verboden om bepaalde diensten te verlenen bij deze goederen en technologie. Denk daarbij aan technische bijstand, training, investeringen, financiële assistentie, financiering en tussenhandeldiensten.

Zie voor meer informatie over de sancties het bericht op de rijksoverheidsite.

De Verordening heeft de volgende consequenties voor de afdoening van verblijfsaanvragen van Iraanse vreemdelingen:

Aanvragen van Iraanse arbeids- en kennismigranten, Iraanse wetenschappelijk onderzoekers en Iraanse zelfstandigen die buiten deze sectoren willen gaan werken (inclusief de aanvragen van hun gezinsleden), zullen volgens het vigerende nationale toelatingsbeleid worden afgehandeld. De Verordening is niet op deze aanvragen van toepassing.

Aanvragen die wel binnen de gesanctioneerde sectoren vallen, zullen als volgt worden afgehandeld:

Verzoeken om verlenging van verblijfsvergunningen van Iraniërs en hun gezinsleden die al legaal in ons land verblijven, zullen volgens het bestaande toelatingsbeleid worden beoordeeld en afgehandeld. De Verordening is niet op deze aanvragen van toepassing. Dit geldt ook voor verzoeken om wijziging beperking alsmede voor de aanvragen van gezinsleden die nog niet in Nederland verblijven en die uitsluitend verblijf beogen in het kader van gezinshereniging.
Aanvragen (zowel MVV als VVR) van Iraanse arbeids- en kennismigranten, Iraanse wetenschappelijk onderzoekers en Iraanse zelfstandigen die nog niet in ons land verblijven en die in Nederland binnen de gesanctioneerde sectoren willen gaan werken (inclusief de aanvragen van hun gezinsleden), zullen worden afgewezen.


Bron: http://www.ind.nl/nieuws/2012/sancties-iran-vanwege-het-nucleaire-programma.aspx?cp=110&cs=46613

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator