Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

“Daverend Debat over menswaardig vreemdelingenbeleid” was om te huilen"

Reacties uit het publiek:
“Om de beurt komen ze hier hun onzinverhalen vertellen!”
“Ik kan het niet meer aanhoren, ik ga naar huis!”
“Leugens!”
“Zwaar teleurstellend!”
“Theorie en praktijk!”

Een Somalische man loopt huilend weg…
Het wás om te huilen, het “Daverend Debat over menswaardig vreemdelingenbeleid” gisteravond, georganiseerd door de Pauluskerk. Twee tenenkrommende uren duurde het, inclusief pauze. Uitlopen mocht niet, want “we moeten er om tien uur uit van de politie”. Het debat vond dan ook plaats in Rotterdam, stad geregeerd door camera’s, politie, stadswachten en beveiligers.
Dominee Dick Couvee van de Pauluskerk had het publiek, voor een groot deel gevormd door mensen die illegalen een warm hart toedragen en door illegalen zelf, van te voren gemaand om zich als toehoorders respectvol en waardig te gedragen. Maar de verontwaardiging over het gezwatel van de slecht geïnformeerde politici deed de mensen in de zaal regelmatig uitbarsten in hoongelach en boegeroep. Met name de veel gebruikte slogan “Terugkeer met opgeheven hoofd” schoot veel mensen in het verkeerde keelgat.
Hoog gespannen verwachtingen?In de uitnodiging voor het debat schreef de Pauluskerk onder meer: “Het Nederlandse vreemdelingenbeleid roept steeds meer vragen op naar menswaardigheid en effectiviteit. De Koppelingswet van 1998 en het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten van 2007 hebben de hoog gespannen verwachtingen niet waargemaakt.” De enigen die in 1998 hoog gespannen verwachtingen hadden van de invoering van de administratieve apartheid waren rechtsen en racisten, de mensen die zich keren tegen elke vorm van zelfbeschikking van migranten en vluchtelingen. De Koppelingswet en het bestuursakkoord hebben hun “hoog gespannen verwachtingen” wel degelijk waar gemaakt: de “effectiviteit” van de uitsluiting van migranten en vluchtelingen is er enorm door toegenomen. Tegen de invoering van de Koppelingswet werd destijds door vluchtelingen en migranten en hun steuncomite’s flink geprotesteerd, met onder meer massale hongerstakingen. Het is een gotspe dat de kerk “menswaardigheid” en de invoering van deze wet in een adem durft te noemen. Eric Krebbers
Speerpunten van de avond waren illegale kinderen en mensen die wel terug willen, maar dat niet kunnen. Geen woord over mensen die niet willen meewerken aan hun terugkeer – die bestaan niet kennelijk.
De uitgenodigde politici waren: Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Sharon Gesthuizen (SP), Anne Scheltema (GroenLinks), Pierre Heijnen (PvdA), Mirjam Sterk (CDA), Gert-Jan Segers (Christen Unie) en Salima Belhaj (D66). De PVV was niet op de uitnodiging ingegaan.
Iedereen kon in de pauze een vraag voor het debatpanel op een briefje schrijven. Let wel, er zouden slechts drie vragen worden uitgeselecteerd… De mijne (“Wat bent u van plan te gaan doen met mensen die niet terug willen?”) kwam helaas niet aan bod.
De avond begon met een inleiding door dominee Couvee, die de promotie deed van de nieuwe Pauluskerk-campagne “Ze verdampen niet”, een eis voor bed-bad-brood voor alle Rotterdamse illegalen (die willen meewerken aan terugkeer).
Daarna was de beurt aan Adriana van Dooijeweert, voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Die commissie ergert zich aan de onderbuikgevoelens in het politieke debat en wil een terugkeer van de ratio. Mensen mogen van haar geen “illegalen” worden genoemd. Nederland wijst graag naar geschonden mensenrechten in het buitenland, maar ziet de splinter in eigen land niet. Nederland is het meest restrictief in Europa op het gebied van voorzieningen voor kinderen zonder verblijfsvergunning – dat zou de commissie graag verbeterd zien. Ook zou de opvang voor mensen die wel terug willen maar niet kunnen, gecontinueerd moeten worden, evenals opvang voor kwetsbare personen. Dat alles heeft de commissie verwerkt in een rapport, dat is aangeboden aan minister Gerd Leers, die beloofd heeft het “zorgvuldig te lezen” – een politieke dooddoener van de eerste orde.
Vervolgens mocht Laura Carpier namens de migratiebeheersingsorganisatie IOM reclame maken voor het thema “vrijwillige terugkeer”. Ze deed uitgebreid uit de doeken hoe haar organisatie dat doet: humaan en zorgvuldig oplossingen zoekend mensen helpen een nieuw leven op te bouwen. Met opgeheven hoofd naar huis! Van de hel naar het paradijs, de tranen schoten je haast in de ogen. Ze zei er niet bij hoe de IOM mensen die met hun rug tegen de muur staan, listig psychologisch indoctrineert; ook sprak ze geen kritisch woord over waarom het in Nederland zo’n hel is voor illegalen.
Mirjam Sterk in gesprek.
Het was al bijna pauze toen de politici, ieder slechts twee minuten, de tijd kregen om hun zegje te doen. Wat waren ze het eens! Ze hadden allemaal zorgen om de situatie van illegale kinderen, maar evengoed: wie hier niet mag blijven van de rechter, moet terug. Zo zijn de regels. Dus: leve de IOM! Bovendien: als de asielprocedures verkort worden, dan hebben mensen snel duidelijkheid en kunnen ze meteen aan hun terugkeer gaan werken. Dat is effectief.
Na de pauze bleek dat de helft van de aanwezige politici geen flauw idee had van de realiteit van de situatie waarin illegalen leven. Mogelijk praten ze wel met illegalen, maar luisteren doen ze in ieder geval niet. Zo hoorden we de volgende onwaarheden verkondigen:
- Somalische vluchtelingen krijgen, zolang ze niet kunnen worden uitgezet, een tijdelijke verblijfsvergunning.
- Kwetsbare mensen krijgen altijd opvang. Maar wat is “kwetsbaar?”, vraagt de VVD zich af.
- Korte asielprocedures zijn rechtvaardige procedures.
- Als mensen in uitzonderlijke gevallen echt niet terug kunnen, dan krijgen ze een buitenschuld-verklaring. Maar eigenlijk kan iedereen terug, als ze maar willen.
- De IND maakt geen fouten, rechters beslissen altijd rechtvaardig.
Onderonsje.
Over illegale kinderen was iedereen het eens: ze moeten zo snel mogelijk terug, voordat ze hier kunnen wortelen. Het CDA vond dat de overheid niet verantwoordelijk is voor de leefomstandigheden van die kinderen, nee, de ouders zijn verantwoordelijk. Eventueel moeten die kinderen maar worden opgenomen in een pleeggezin.
Kan een ziek iemand in het land van herkomst geen goede, betaalbare behandeling krijgen? Daar toetst het asielbeleid niet op. Wie weg moet, moet weg. Zo simpel ligt dat.
Het CDA vatte het aardig samen: “We hebben een heel goed beleid, maar het kan altijd beter.” Eigenlijk, zo vond men, is het de schuld van Wilders dat de toon van het beleid fout overkomt.
Het is in dit verband aardig om te vermelden dat een zekere meneer Van Elk van Leefbaar Rotterdam ruimschoots de gelegenheid kreeg van de organisatie om provocerende vragen te stellen en nare opmerkingen te plaatsen – daar waar de overige toehoorders tevergeefs braaf op hun beurt wachtten.
Met de woorden “We hebben een goed debat gehad” besloot Couvee de avond.
Die conclusie werd door het publiek bepaald niet gedeeld. Men was diep teleurgesteld, zowel in de avond als in de politiek in z’n algemeenheid. En men ziet de toekomst somber in.
Janneke van Beek

Bron: http://www.doorbraak.eu/?p=11133

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Reacties

Diep en diep treurig: zoveel onbenul, gebrek aan kennis en normaal menselijk gevoel bij parlementsleden. Die wél verantwoordelijk zijn voor het maken van wet en regels. Die daarbij de elementaire mensenrechten over het hoofd zien. M.i. is het crimineel en strafwaardig als je de verdragen over mensenrechten schendt, maar nog geen minister, parlementarier of machtige IND-baas is voor de rechter gebracht! Als ik dit verslag lees, lijkt me dit hoog nodig. 18 sept. Jan H.C.Velterop

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Coronavirus: Commission recommends partial and gradual lifting of travel restrictions to the EU after 30 June, based on common coordinated approach

Today the Commission recommends to Schengen Member States and Schengen Associated States to lift internal border controls by 15 June 2020 and to prolong the temporary restriction on non-essential travel into the EU until 30 June 2020; and sets out an approach to progressively lifting the restriction afterwards. Given that the health situation in certain third countries remains critical, the Commission does not propose a general lifting of the travel restriction at this stage. The restriction should be lifted for countries selected together by Member States, based on a set of principles and objective criteria including the health situation, the ability to apply containment measures during travel, and reciprocity considerations, taking into account data from relevant sources such as ECDC and WHO. For countries towards which the restriction remains in place, the Commission proposes to enlarge the categories of permitted travellers to include, for instance, international st…

"Hand out for migrants with a zoekjaar." by lawyer mr Kleijweg

A few weeks ago mr Kleijweg and I hosted a webinar for people who were here with a Searchyear permit. During the meeting it became clear that those former students were not always well informed about the benefits for them. A former student who has a Zoekjaar verblijfsvergunning (Seachyear permit) does not need those high salary amounts a normal highly qualifies migrant does AND the employer does not need a workpermit for the employee. So mr Kleijweg made a handout for those foreign students.
The basis of the migrationlaw in The Netherlands is the national interest. Only if there is a national interest, a residencepermit will be granted. For that reason there is the “High skilled migrants permit”. When you are granted the “zoekjaar” there is a special arrangement in place. During this “zoekjaar” you are allowed to do any job without salary threshold. See https://ind.nl/en/work/Pages/Looking-for-a-job-after-study-promotion-or-research.aspx. If you want to continue working after yo…

UITSPRAAK: De rechtbank vindt dat de IND Corona als smoes gebruikt

De rechtbank overweegt als volgt. Verweerder had al ruim voor de Coronacrisis intrad gevolg moeten geven aan de uitspraak van de rechtbank van 26 september 2019. De uitspraak laat geen ruimte aan verweerder om anders dan binnen de in die uitspraak gestelde termijn op de asielaanvragen te beslissen. Verweerder wordt geacht er alles aan te doen de uitspraak van de rechtbank na te leven. De mededeling van verweerder dat het niet mogelijk is toezeggingen te doen omtrent de termijn waarbinnen in de voorliggende zaak kan worden beslist, vindt de rechtbank in het licht van de opdracht in de uitspraak van 26 september 2019 ongepast. Echter nu verweerder heeft aangegeven een aanvullend gehoor te willen houden draagt de rechtbank verweerder op uiterlijk binnen vier weken na verzending van deze uitspraak besluiten te nemen op de aanvragen.
Procesverloop Bij besluiten van 3 maart 2017 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de aanvragen van
eisers tot het verlenen va…

Na bijna 50 jaar legaal verblijf wordt grote boef uitgezet! Raad van State uitspraak over toetsing 8 EVRM

201908940/1/V2.
Datum uitspraak: 1 juli 2020
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak op de hoger beroepen van:
1.    de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
2.    [de vreemdeling],
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Groningen, van 15 november 2019 in zaak nr. 19/1051 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris.
Procesverloop
Bij besluit van 14 juli 2017 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd ingetrokken, de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.
Bij besluit van 11 februari 2019 heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 15 november 2019 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard,…

VACATURE: (Senior) Adviseur De Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Strategie en Uitvoeringsadvies, afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap één vacature voor de functie van (Senior) Adviseur (schaal 11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ongeveer 10 maanden.
Je draagt bij aan de beantwoording van (beleids)vraagstukken op een deelterrein of bepaald aandachtsgebied van het vreemdelingenbeleid. Daartoe ontwikkel je, op basis van eigen analyse en onderzoek, adviesproducten voor jouw opdrachtgever. De adviesproducten hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat je bij jouw advies aspecten hebt betrokken van aanpalende beleidsterreinen, dienstverlening, handhaving, IV en bedrijfsvoering. Jouw taak eindigt niet met het geven van advies. Je draagt bij aan de implementatie en uitvoering van het advies en monitort de effectiviteit van het advies en het adviesproces. Je stelt deze, waar nodig, bij indien dat leidt tot een verbetering v…

Uitspraak: Is plaatsing in een "Hufter-proof" AZC vrijheidsontneming?

Artikel 56 Vw-maatregel gekoppeld aan plaatsing in de nieuw geopende Handhavings- en toezichtlocatie in Hoogeveen. Vrijheidsbeperking of vrijheidsontneming?

ECLI:NL:RBDHA:2020:4558
Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 25-05-2020Datum publicatie 25-05-2020 Zaaknummer NL20.10089
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig


Het EHRM heeft in een aantal zaken het toetsingskader voor de beoordeling van deze rechtsvraag uiteengezet.

De rechtbank overweegt dat de uiterst beperkte oppervlakte van zone I en II, het fysiek afgesloten zijn van de buitenwereld, de mate en intensiteit van toezicht en het ontbreken van een bij wet bepaalde maximale duur van de maatregel ex artikel 56 Vw op zichzelf en zeker in onderlinge samenhang bezien zeer sterke aanwijzingen vormen dat de maatregel ex artikel 56 Vw, voor zover deze is gekoppeld aan plaatsing in de HTL, gekwalificeerd moet worden als vrijheidsontneming zoals bedoeld in artik…

VACATURE: International HR & Payroll Operations Associate Netherlands

Would you like to continue your career in a versatile Human Resource role?Would you be a perfect fit for a young, vibrant pan-European team?Do you want to work in a monumental office building (close to public transport) in Breda,?

ABOUT PARAKAR
The Parakar Group is an employment services organisation offering a wide spectrum of solutions in the domain of globally outsourced HR- and payroll management. We offer solutions to companies and individuals to compliantly engage in employment relationships that not only cross geographical borders and cultures but also help bridge statutory and employment-legal context. Our services range from outsourced employment management, including International HR- and payroll accounting, work permit process management to relocation services, among others.
Our clients, based on all continents, want to employ staff in the Netherlands or another EU country. For these clients we provide ‘Employer of Record’ (EOR)-services, making sure that their e…

Uitspraak: Vluchtelingenwerk adviseert foutief over bezwaartermijn, bezwaar te laat, IND strijkt niet over het hart. Rechtbank toetst de wet

Ik mis hier een overweging WAAROM het niet verschoonbaar is maar dat komt wellicht omdat de advocaat daartoe niets heeft aangevoerd. Je zou wellicht kunnen zeggen dat Vluchtelingenwerk een officiele rol lijkt te hebben gekregen door de overheid in procedures. In bepaalde gevallen wordt Vluchtelingenwerk subsidie gegeven en kan een advocaat geen toevoeging krijgen (aanvragen, nareizen). Zou deze meneer als buitenlander dan niet hebben mogen vertrouwen op goed advies?
Aan de andere kant wordt een slechte advocaat een eiser ook toegerekend. Dat is de advocaat wel aansprakelijk voor de schade. Zou in deze zaak Vluchtelingenwerk daar niet op kunnen worden aangesproken?
De rechtbank doet op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitspraak zonder zitting.
Eiser heeft verzocht om vrijstelling van de griffierechten. Hij heeft zijn verzoek onderbouwd met een verklaring van afwezigheid van inkomen en vermogen. Mede gelet op de uitspraak van de Centrale Raad va…

Waar moet een advocaat aan voldoen om vreemdelingenrecht zaken o.b.v. gesubsidieerde rechtsbijstand te mogen doen?

BIJLAGE 1 VREEMDELINGENRECHT, VREEMDELINGENPIKET EN VREEMDELINGENBEWARINGSZAKEN 1 Onvoorwaardelijke inschrijving vreemdelingenrecht De advocaat die wil worden ingeschreven om rechtsbijstand te verlenen op het terrein van het vreemdelingenrecht (niet zijnde asielrechtsbijstand) dient te voldoen aan de algemene inschrijvingsvoorwaarden en bovendien dient hij terzake:
ofwel:
a) met succes de beroepsopleiding van de NOvA (beroepsopleiding oude stijl van vóór september 2013) voltooid te hebben. Deze eis geldt niet voor advocaten die werden beëdigd voordat de beroepsopleiding in 1989 werd ingevoerd en; b) een certificaat van succesvolle deelname te overleggen aan door de Raad landelijk erkende cursussen op het gebied van het vreemdelingenrecht in de drie jaar voorafgaand …

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag, maar dat zal de voorpagina's niet halen. https://t.co/a1TifvcPLh — Leo Lucassen (@Leolucassen) January 18, 2020

2/Hier de nadere uitsplitsing van de categorie 'overig', waar discussie over was omdat er naar gevraagd moest worden, inclusief 31 opgevoerde incidenten in de categorie moord/doodslag. Uiteindelijk bleek geen enkele asielaanvrager aan moord/ doodslag schuldig te zijn geweest. pic.twitter.com/RqbLaAzuJ5 — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) January 17, 2020

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst ma…