De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

18 november 2009

Maar deze vovo's werden wel toegewezen: o.a. die waarbij een Unieburger ongewenst was verklaard (uitspraken)

8. LJN: BK3143,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 09/23689

Datum uitspraak: 03-11-2009
Datum publicatie: 17-11-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening


Inhoudsindicatie: Verzocht is om opschorting van de rechtsgevolgen van de ongewenstverklaring. Een afweging van de belangen leidt in dit geval tot toewijzing van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. De termijn waarbinnen verweerder moest beslissen is inmiddels ruimschoots verstreken. Er is niet gebleken van zwaarwegende belangen aan de zijde van verweerder die zich verzetten tegen het treffen van de gevraagde voorziening. Bovendien is voldoende aannemelijk dat verzoeker een groot belang heeft bij de gevraagde voorziening.
9. LJN: BK3131,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 09/36341

Datum uitspraak: 04-11-2009
Datum publicatie: 17-11-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening


Inhoudsindicatie: Het besluit tot verblijfsbeëindiging en ongewenstverklaring is met de enkele publicatie in de Staatscourant niet overeenkomstig artikel 3:41, eerste lid, van de Awb en A5/3.3. van de Vc bekendgemaakt aangezien er een adres van verzoeker bij verweerder bekend was. Op grond van artikel 28, tweede lid, van de Verblijfsrichtlijn in samenhang met artikel 16, eerste lid, van de Verblijfsrichtlijn gelden er strengere eisen voor een besluit tot verblijfsbeëindiging in het geval het gaat om een burger van de EU die vijf jaar rechtmatig op het grondgebied van een andere lidstaat heeft verbleven. Verblijfsbeëindiging is dan alleen mogelijk in het geval van ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid. Gelet hier op moet, voorlopig oordelend, worden aangenomen dat de nog verdergaande bescherming van artikel 28, derde lid, van de Verblijfsrichtlijn is bedoeld voor de situatie dat een burger van de EU tien jaar rechtmatig verbleven heeft in een andere lidstaat. Nu verzoeker hieraan niet voldoet, kan hij zich niet met succes op deze bepaling beroepen. Ter beoordeling van de vraag of verzoeker een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde heeft de voorzieningenrechter met toestemming van partijen inlichtingen ingewonnen bij het OM over een niet afgedane strafzaak betreffende een gebeurtenis op 23 september 2009. Uit de inlichtingen blijkt dat het op dit moment onduidelijk is of verzoeker voor deze gebeurtenis vervolgd zal worden. De voorzieningenrechter acht het niet opportuun om vooruitlopend op de uitkomst van de strafzaak reeds nu een prognose te geven ten aanzien van de vraag of verzoeker een actuele bedreiging oplevert voor de openbare orde. De voorzieningenrechter heeft ter beslechting van het geschil een nadere, op de zaak toegesneden belangenafweging gemaakt, waarbij de voorlopige rechtmatigheidsbeoordeling buiten beschouwing is gelaten. De belangen over en weer afwegend, valt de afweging in verzoekers voordeel uit. Het gezinsleven heeft hierbij een doorslaggevende rol gespeeld.
Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator