De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

21 november 2009

Uitzetten naar Nepal (uitspraak Raad van State)

LJN: BK3920, Raad van State , 200907854/1/V3

Datum uitspraak: 17-11-2009
Datum publicatie: 20-11-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Door te overwegen dat niet op voorhand gezegd kan worden dat de uitzetting van de vreemdeling naar Nepal binnen een redelijke termijn niet tot de mogelijkheden behoort en dat het betoog van de vreemdeling dat het onderzoek voor de afgifte van een laissez passer bijzonder tijdrovend is, gelet op de recente geslaagde uitzetting met een EU-staat van een Nepalese vreemdeling, niet kan afdoen aan dat oordeel, heeft de rechtbank niet onderkend dat dit twee te onderscheiden uitzettingstrajecten zijn. Dat recent een vreemdeling met gebruikmaking van een EU-staat naar Nepal is uitgezet, betekent nog niet dat in een geval waarin voor die uitzetting een laissez passer is vereist zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn bestaat.
Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 14 oktober 2009 in zaak nr. 200906742/1/V3 (www.raadvanstate.nl), bestaat – gelet op de verklaring van de staatssecretaris dat op 24 augustus 2009 een Nepalese vreemdeling die in het bezit was van een identiteitsdocument met gebruikmaking van een EU-staat is uitgezet – geen grond voor het oordeel dat voor Nepalese vreemdelingen die in het bezit zijn van (aanvullende) originele documenten waaruit hun identiteit blijkt, uitzetting naar Nepal binnen een redelijke termijn niet tot de mogelijkheden behoort.
Hoewel de vreemdeling stelt niet tot deze categorie vreemdelingen te behoren, mag, gelet op zijn hiervoor onder 2.1.4. vermelde verklaringen, worden aangenomen dat hij tevens over originele identiteitsdocumenten kan beschikken, dan wel voor zover deze documenten thans niet onder hem berusten hij deze kan opvragen. Ter zitting bij de Afdeling heeft de vreemdeling het tegendeel niet aannemelijk kunnen maken.
Onder deze omstandigheden kan ervan worden uitgegaan dat de vreemdeling, anders dan hij stelt, met gebruikmaking van een EU-staat naar Nepal kan worden uitgezet en bestaat derhalve geen grond voor het oordeel dat zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn ontbreekt.

Bron: rechtspraak.nl


Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator