De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

07 november 2009

"Kerk te stil in integratiedebat”


HOUTEN – Het integratiedebat zou er baat bij kunnen hebben als religieuze groeperingen, zowel christelijke als islamitische, zich daarin krachtiger zouden mengen.

Godsdienstige groeperingen hebben tot nu toe maar een beperkte bijdrage geleverd aan het publieke debat rond integratie, stelt dr. S. J. Vellenga in het jongste nummer van het blad Kerk en Theologie (uitg. Boekencentrum). Het theologisch tijdschrift is ditmaal gewijd aan het thema ”De kerken en het integratiedebat”.

In een tijd van globalisering kunnen „christelijke en moslim gelovigen” niet langer „als wezens uit een ander compartiment van de samenleving aan elkaar voorbij leven: zij zitten in dezelfde coupé”, schrijft prof. dr. L. J. van den Brom. „Heeft de kerk juist niet een taak in het integratiedebat als het om allochtone moslims gaat?”

Die taak heeft de kerk ook als het om allochtone christenen gaat, stelt de Groningse hoogleraar systematische theologie. „Binnen de christelijke traditie zelf vormt de afstand tussen migrantenkerken en gevestigde kerken een intern christelijk probleem dat een pijnlijke analogie lijkt te vormen van wat islamitische allochtonen van assimilatie vergende autochtonen ervaren.”

Dr. Vellenga, godsdienstsocioloog aan de Universiteit van Amsterdam, pleit er in zijn bijdrage ”Zachte stemmen in de marge” voor dat religieuze groeperingen zich krachtiger in het publieke debat rond integratie mengen. „Kerken en moskeeën zijn bij uitstek deskundig op dit gebied en zouden onjuiste beelden over de wijze waarop gelovigen geloven en zich opstellen bij tal van kwesties in de Nederlandse samenleving kunnen corrigeren en blinde vlekken in het debat zichtbaar maken.”

Het ideaal dat de scribenten in meerderheid voor ogen lijkt te staan, is een samenleving die zich laat typeren met het nieuwtestamentische begrip en vroegchristelijke ideaal ”koinonia” (gemeenschappelijkheid, mededeelzaam leven). Volgens prof. Van den Brom leidt dat ideaal voor kerk en theologie tot „interne wederkerige saamhorigheid” en het „antropologisch perspectief ervan brengt ook extern (al dan niet christelijke) gemeenschappen en mensen binnen het vizier.”


De hoogleraar plaatst in dit verband vraagtekens bij de open brief die meerdere prominenten uit de Protestantse Kerk recent publiceerden, waarin zij aangaven zich ernstig zorgen te maken over een „onbekommerde dialoog” met de islam. Prof. Van den Brom: „Levert zo’n brief een constructieve bijdrage aan het debat over integratie van autochtone moslims in de Nederlandse maatschappij? (…) De kerk verliest niet, maar toont juist haar identiteit in de dialoog met moslims.”

Bron: http://www.refdag.nl/artikel/1443929/Kerk+te+stil+in+integratiedebat.htmlGeen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator