De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

07 november 2009

PvdA Leiden wil minder allochtonen in de bijstand


De Partij van de Arbeid heeft donderdag een ‘Actieplan allochtonen uit de bijstand’ gepresenteerd. Nu heeft ruim 10% van de allochtonen een uitkering, en dat percentage moet omlaag. Ook groeit bijna 1 op de 5 allochtone kinderen op in een bijstandsgezin, en dat moeten er veel minder worden.Probleem

De Partij van de Arbeid dringt al jaren aan op een grotere inzet van de gemeente om allochtonen te helpen uit de bijstand te komen. Van alle 2.842 bijstandsgerechtigden tussen de 18 en 64 jaar oud, zijn er 1.247 niet-westerse allochtonen, dat is bijna 44%. Dit terwijl slechts 14,5% van de Leidenaren in die leeftijdscategorie allochtoon is. Ruim 10% van de Leidse allochtonen ontvangt een bijstandsuitkering, terwijl dit voor slechts 2,3% van de autochtonen geldt.De eerste generatie allochtonen is zwaar oververtegenwoordigd, maar ook binnen de tweede generatie allochtonen (die dus in Nederland geboren zijn) ligt het aantal bijstandsgerechtigden hoger dan onder autochtonen. In Leiden groeien op dit moment 877 van de 4.823 van de allochtone kinderen op in een bijstandsgezin. Dat is bijna één op de vijf!Oplossingen

Het College heeft zich, na een verzoek van de PvdA, voorgenomen om het aantal allochtonen in de bijstand te laten dalen. Hier staan echter geen specifieke instrumenten of projecten tegenover. Er is een succesvol project om allochtone vrouwen met scholing aan een baan in de zorg te helpen, maar andere projecten zijn niet voorzien.Allochtonen zijn minder vaak dan autochtone bijstandsgerechtigden vrijgesteld van de plicht om te solliciteren en mee te werken aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat zij kunnen werken, en dit dus ook zouden moeten doen.De Partij van de Arbeid wil dat het College al het komend jaar actie onderneemt, bijvoorbeeld door:1.Meer projecten zoals het project om allochtone vrouwen in de zorg aan het werk te helpen, waarbij allochtonen door scholing en werk snel aan een baan geholpen kunnen worden.

2.Werkervarings- en stageplekken voor inburgeraars in de bijstand, zodat zij sneller vooruitgang boeken en klaar zijn voor de arbeidsmarkt zodra zij het inburgeringexamen hebben gehaald. De begeleiding van inburgeraars moet geïntensiveerd worden.

3.Afspraken met ondernemers en organisaties over gesubsidieerde werkplekken, werkervaringsplaatsen en stages, ook voor allochtonen. Naast allochtone ondernemers, die vaak al veel doen, moeten ook autochtone ondernemers hun beste beentje voor zetten.

4.Gerichte ondersteuning voor hoger opgeleide vluchtelingen om hun diploma’s erkend te krijgen en een opleiding op niveau te volgen om eventuele gaten op te vullen.

5.Zelforganisaties te betrekken bij het activeren van bijstandsgerechtigde leden, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Zelforganisaties moeten daarbij kunnen rekenen op steun van de gemeente.

6.Maximaal in te zetten op het duurzaam aan het werk helpen van in ieder geval één partner van stellen die in de bijstand zitten. Dan groeien kinderen niet op in een bijstandsgezin.

7.Een specifieke campagne om het aantal allochtone kinderen dat met de declaratieregeling deelneemt aan sport, ontspanning en cultuur te vergroten, om te voorkomen dat kinderen (blijvend) buiten de boot vallen.

8.Intensievere voorlichting aan allochtone bijstandsgerechtigden over de mogelijkheden om vanuit de bijstand een eigen bedrijf te beginnen.

1 Reactie op dit artikelCliëntenraad SoZA Leiden
7 november 2009 - 19:02
Link

De hierboven geschetste problemen zijn niet nieuw, maar al heel lang bekend. Toch heeft de gemeente Leiden nog niet zo lang geleden besloten geen doelgroepenbeleid meer m.b.t. de WWB te willen voeren, met instemming van een ruime raadsmeerderheid. Daar nu opeens voor één grote en heterogene groep op terugkomen is vreemd.Van de Leidse bijstandsgerechtigden zijn 1665 mensen tussen de 40 en 65 en 940 tussen de 50 en 65 jaar (cijfers 'Rekening 2008' zoals opgenomen in de 'Productenraming 2010'). Jaarlijks verschijnen er rapporten van allerlei instanties waaruit blijkt dat werkgevers (incl. de overheid) mensen boven de 45 jaar liever niet aannemen. Wat wil de PvdA voor hen doen? Ook zo'n voorkeursbehandeling en gerichte actie? Nu komen deze mensen namelijk doorgaans van het ene zinloze en uitzichtsloze traject in het andere, alleen omdat... Ja, waarom eigenlijk?En betekent deze door de PvdA-fractie gewenste voorkeursbehandeling voor 'allochtonen' dat anderen achter in de rij moeten aansluiten, maar natuurlijk wel het verwijt krijgen dat ze niet willen en dus stevig moeten worden aangepakt?www.clientenraad-leiden.nl

Bron: http://www.leiden.pvda.nl/nieuws/nieuws_item/i/3861/t/pvda_wil_minder_allochtonen_in_de_bijstand

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator