De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

11 maart 2010

Sticker in het paspoort van een EU -onderdaan (uitspraak)

LJN: BL7188, Rechtbank 's-Gravenhage , 09/29746


Datum uitspraak: 04-03-2010
Datum publicatie: 11-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Aanvraag om afgifte van een document waaruit het rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Het beroep ziet op de in het paspoort geplaatste sticker 'Verblijfsaantekeningen algemeen' in plaats van de sticker 'Verblijfsaantekeningen Gemeenschapsonderdaan'. Feitelijke handeling als bedoeld in artikel 72, derde lid, van de Vw 2000. Uit artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, gelezen in samenhang met artikel 10, eerste lid, en tweede lid, onder f, van Richtlijn 2004/38/EG volgt dat bij de aanvraag een bewijs van de duurzame relatie met de burger van de Unie dient te worden overgelegd. Eiser heeft geen uittreksel uit het GBA overgelegd waaruit blijkt de samenwoning met de burger van de Unie blijkt. Om die reden heeft eiser geen belang bij de beoordeling of de met het WBV 2009/1 in de Vreemdelingencirculaire neergelegde vereiste dat reeds gedurende zes maanden een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd in strijd is met het in artikel 12 van het EG-verdrag neergelegde discriminatieverbod. Verweerder heeft zich op het standpunt mogen stellen dat eiser bij de indiening van de aanvraag niet heeft aangetoond dat hij een duurzame relatie heeft met de betrokken gemeenschapsonderdaan, zodat hij niet in aanmerking komt voor plaatsing in zijn paspoort van een sticker 'Verblijfsaantekeningen Gemeenschapsonderdanen.

Bron: rechtspraak.nl

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator