De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

29 maart 2010

Uitspraak Hof van Justitie inzake 120% bij gezinsvorming

Het Hof van Justitie heeft op 4 maart 2010 de prejudiciële vragen beantwoord van de Afdeling Bestuursrechtspraak vande Raad van State in de zaak Chakroun tegen de Minister van Buitenlandse Zaken. Kort gezegd ging het hierbij om de vraag of de inkomensnorm van 120% bij gezinsvorming toegestaan is en niet in strijd is met de Europese richtlijn. Op 12 maart jl. heeft de Minister van Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd over de consequenties van dit arrest voor het toetsingskader bij gezinshereniging. In deze brief staat onder meer dat het door Nederland gemaakte onderscheid tussen gezinshereniging en gezinsvorming niet toegestaan is. Ook is de norm van 120% bij gezinsvorming te hoog. Om uitvoering te geven aan het oordeel van het Hof zal het normbedrag waaraan moet worden voldaan bij gezinsvorming en gezinshereniging gelijkluidend moeten zijn. Hiertoe dient het Vreemdelingenbesluit 2000 te worden aangepast. Het wettelijk minimumloon (WML) zal bij de inkomenstoets als uitgangspunt gelden en niet langer het normbedrag voor echtparen en gezinnen in de zin van de Wet werk en bijstand (WWB). Het bijstandsbedrag voor echtparen en gezinnen op grond van de WWB komt grosso modo overeen met 100% WML.

Momenteel wordt bekeken hoe de regelgeving moet worden aangepast. Zolang dat niet duidelijk is zal de IND op lopende aanvragen in het kader van gezinsvorming in ieder geval geen besluit nemen als niet wordt voldaan aan de 120% norm. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de IND de lopende aanvragen zal afdoen, wordt hierover gecommuniceerd.

In de brief aan de Kamer heeft de Minister aangegeven dat herziening van zaken die op moment van de uitspraak van het Europees Hof op 4 maart 2010 in rechte onaantastbaar waren geworden (dat wil zeggen: er stond geen procedure, bezwaar of (hoger) beroep meer open en de termijn daarvoor was verstreken) niet mogelijk is. Het staat betrokkenen wel altijd vrij een nieuwe aanvraag in te dienen, waarbij aan de daarvoor geldende voorwaarden (o.a. leges) moet zijn voldaan.

Bron: http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/Uitspraak_Hof_van_Justitie_inzake_120_bij_gezinsvorming.asp

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator