De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

16 maart 2010

Vragen over de opvang van uitgeprocedeerde asielkinderen

15 mrt 2010 in Kamervragen

Vragen van het Lid De Krom (VVD) aan de minister van Justitie inzake de uitspraak van het ECSR over het op straat zetten van asielkinderen.

1.
Bent u bekend met de berichten "Nederland mag asielkinderen niet op straat zetten" (Volkskrant, 15 maart 2010) en "Europese uitspraak: illegale kinderen hebben recht op opvang" (Binnenlands Bestuur, 8 maart 2010)?

2.
Klopt het dat het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) zich heeft uitgesproken tegen het Nederlandse beleid inzake de huisvesting van uitgeprocedeerde asielzoekers? Vindt u dit een wenselijke ontwikkeling? Zo nee, wat bent u van plan hieraan te gaan doen?

3.
Klopt het dat de uitspraak van het ECSR bindend is? Kunt u dit toelichten?

4.
Kunt u aangeven hoe de uitspraak van het ECSR zich verhoudt tot de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 6 oktober 2009 aan de Gemeente Den Helder waarin zij zegt dat voor het Verdrag voor de Rechten van het Kind geldt dat "ouders eerstverantwoordelijk zijn voor hun kinderen" en er "geen verplichting ten aanzien van de Staat bestaat om te allen tijde opvang voor minderjarigen te regelen"?

5.
Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot de Koppelingswet waarin wordt bewerkstelligd dat niet-rechtmatig in Nederland verblijvende personen geen recht hebben op opvang?

6.
Wat is de consequentie van deze uitspraak voor het Nederlandse beleid?

7.
Kan de uitspraak van het ECSR leiden tot nieuwe (beroeps-)procedures? Zo ja, om hoeveel procedures gaat het? Kunt u hierbij ingaan op de reacties van de asieladvocaten "Hartstikke leuk, we gaan meteen allemaal nieuwe procedures beginnen" en "Natuurlijk zal ik zo'n uitspraak gebruiken" (Binnenlands Bestuur)?

8.
Hebben ook illegaal in Nederland verblijvende gezinnen met kinderen nu een recht op opvang? Zo ja, naar schatting om hoeveel gezinnen gaat het?

9.
Hoeveel uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen verblijven op dit moment in de opvang en hoeveel gezinnen met kinderen zijn de afgelopen maanden uit de opvang verwijderd?

10.
Welke gemeenten bieden - tegen de afspraken met het VNG in - nog steeds opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen? Kunt u toelichten om hoeveel personen het gaat?

11.
Deelt u de mening dat de overheid geen opvang dient te verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan hun vertrek omdat op deze wijze juist een prikkel wordt gecreëerd om niet mee te werken aan vertrek?

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator