De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

11 maart 2010

Taalanalyses en contra-expertise kunnen verzorgd worden door de Taalstudio

Taalanalyse en contra-expertise in vreemdelingenzakenTaalanalyse

Wanneer iemand in Nederland asiel aanvraagt, dient allereerst duidelijk te worden uit welke regio hij of zij afkomstig is. Bij het ontbreken van een identiteitsbewijs wordt daarbij in sommige gevallen gebruik gemaakt van een taalanalyse. Op basis van dialectkenmerken van het taalgebruik van de vreemdeling wordt middels een taalanalyse onderzocht uit welk gebied hij of zij afkomstig is. Taalanalyses vinden meestal plaats op verzoek van de overheid - al is niet principieel uitgesloten dat zij op verzoek van de vreemdeling zelf plaatsvinden. Taalanalyses in opdracht van de overheid worden verzorgd door Bureau Land en Taal van de IND.

Wanneer een vreemdeling het niet eens is met de uitkomst van een door de IND verrichte taalanalyse, of wanneer hij of zij om een andere reden een taalanalyse wil laten verrichten, kan de vreemdeling zich tot een onafhankelijke deskundige wenden voor een contra-expertise.De Taalstudio

De Taalstudio verzorgt taalanalyses en contra-expertises voor een groot aantal talen door professionele taalkundigen. De Taalstudio treedt hierbij op als intermediair tussen personen die een taalanalyse of contra-expertise nodig hebben enerzijds en taalkundigen anderzijds, vanaf het moment van aanvraag tot en met de afronding van het rapport.

Bij De Taalstudio wordt de analyse uitgevoerd door een linguïst die gespecialiseerd is in de taal of talen die de vreemdeling zegt te spreken. In een contra-expertise maakt de expert een eigen analyse van de geluidsopname waarop de oorspronkelijke taalanalyse gebaseerd is. De vraagstelling bij de analyse is – globaal gesproken - of het taalgebruik op de opname duidelijke aanwijzingen geeft dat de vreemdeling uit het gestelde herkomstland/-gebied komt of dat hij er niet vandaan komt. De conclusies van de expert worden met voorbeelden en zo mogelijk met verwijzing naar relevante literatuur onderbouwd.

Sinds 2003 heeft De Taalstudio zich gespecialiseerd in taalanalyse en contra-expertise. De deskundigheid en kwaliteit van contra-expertises van De Taalstudio is inmiddels in veel jurisprudentie bevestigd, ook door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Guidelines

Alle taalanalyses en contra-expertises van De Taalstudio voldoen aan de ‘Guidelines for the Use of Language Analysis in Relation to Questions of National Origin in Refugee Cases”. Deze richtlijnen werden opgesteld door de Language and National Origin Group. De Language and National Origin Group is een groep taalkundigen die op verschillende manieren kennis hebben gemaakt met het gebruik van taalanalyse. Sommigen werkten als taalanalist voor een overheid, anderen als contra-expert of als academisch onderzoeker van taalanalyse. Zij hebben diverse theoretische achtergronden en zijn gespecialiseerd in verschillende talen en taalfamilies. De Guidelines zijn ondertekend door de taalkundigen die het document hebben opgesteld. Ze zijn nooit opengesteld voor ondertekening door andere individuele taalkundigen, maar ze zijn wel voorgelegd aan 11 grote vakorganmisaties van taalkundigen in vele delen van de wereld. Ze zijn door iedere vakvereniging waaraan ze zijn voorgelegd geaccepteerd, en vrijwel altijd unaniem. De lijst van vakverenigingen die de Guidelines onderschrijven wordt bijgehouden op de webpagina "Linguistics and Human Rights" aan de Unversiteit van Essex (http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/lhr/lhrasylum.htm#Resolutions).Aanvragen

De Taalstudio biedt op dit moment drie verschillende trajecten aan voor een contra-expertise: Contra-expertise Standaard, Contra-expertise Urgent, Contra-expertise Beperkt. Bij de eerste twee trajecten begeleiden de medewerkers van De Taalstudio het gehele traject en helpen zij de aanvrager bij het formuleren van een gerichte en zorgvuldig overwogen vraagstelling. Daarnaast wordt er in de Standaard en Urgent trajecten het taalanalyse rapport van de IND beoordeeld. Bij de Contra-expertise Urgent wordt het rapport beduidend sneller geleverd dan bij de Standaard variant.

De Contra-expertise Beperkt is een uitgeklede variant van de Contra-expertise Standaard. Dit betekent dat bepaalde begeleiding niet wordt geboden en vooral dat er meer wordt verwacht van de aanvrager. Zo kan de aanvraag uitsluitend online worden ingediend en dient alle informatie in het Engels te worden verstrekt. Ook zal de termijn waarbinnen de Contra-expertise Beperkt geleverd wordt, gemiddeld langer zijn dan bij een Contra-expertise Standaard. De Contra-expertise Beperkt is goedkoper dan de Contra-expertise Standaard. De Contra-expertise Beperkt is bedoeld als tegemoetkoming aan de grote groep asielzoekers die sinds 1 maart 2009 wegens gebrek aan financiële middelen geen mogeljkheid hebben om een Standaard Contra-expertise te laten verrichten.Informatie

Voor meer informatie over taalanalyse en over de verschillende contra-expertise trajecten kunt u terecht op http://www.taalstudio.nl/taalanalyse/index.html Ook kunt u contact opnemen met De Taalstudio via info@taalstudio.nl of 020-5285077.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator