De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

11 september 2009

Nieuw migratiebeleid richt zich op kennismigranten

Het nieuw migratiebeleid is selectief: kennismigranten zijn welkom, gezinsmigratie wordt moeilijker. En de aanvragen voor de MVV en de reguliere verblijfsvergunning worden samengevoegd.

Het wetsvoorstel Modern Migratiebeleid dat het ministerie van Justitie aan de Tweede Kamer vandaag heeft aangeboden, is gebaseerd op de voorstellen uit de nota Modern Migratiebeleid, waarmee de Kamer eind vorig jaar instemde.
Het uitgangspunt van het nieuw migratiebeleid is selectief. Dit houdt in dat het beleid uitnodigend is voor migranten aan wie economisch behoefte is en restrictief voor anderen. Dit betekent dat het niet gemakkelijker wordt om tot Nederland te worden toegelaten, behalve voor groepen migranten waarvoor dat economisch en maatschappelijk wenselijk is.

Gezinsmigratie
Het wetsvoorstel houdt een forse administratieve lastenverlichting in voor bedrijven en burgers die de buitenlander naar Nederland willen halen. Tegelijkertijd worden de procedures efficiënter gemaakt, waardoor een effectievere handhaving, onder andere de bestrijding van fraude met gezinsmigratie, mogelijk wordt.

Degene die de migrant haalt, de referent, draagt de verantwoordelijkheid voor de migrant ten aanzien van de overheid. De referent kan een burger, instelling of bedrijf zijn. Hij krijgt ook zorgplichten voor de vreemdeling. Bij overtreding van de verplichtingen kunnen onder meer bestuurlijke boetes worden opgelegd. Hierdoor worden fraude en misbruik, ook bij gezinsmigratie, effectiever bestreden, denkt het ministerie. Ook de kosten voor de uitzetting van een vreemdeling kunnen op de referent worden verhaald.

Erkende referenten
Door het systeem met erkende referenten, zoals bedrijven en instellingen die regelmatig medewerkers uit het buitenland nodig hebben, wordt het voor kennismigranten, onderzoekers en studenten mogelijk om sneller naar Nederland te komen.

MVV 'afgeschaft'
De toelatingsprocedures worden efficiënter ingericht. De procedure voor het inreisvisum (de zogenaamde machtiging tot voorlopig verblijf, MVV) en de procedure voor een reguliere verblijfsvergunning worden samengevoegd tot één Toegangs- en Verblijfsprocedure (TEV-procedure).
Op dit moment moet een vreemdeling eerst op de Nederlandse ambassade in het land van herkomst een MVV aanvragen om naar Nederland te kunnen reizen. Bij deze aanvraag wordt getoetst of aan de voorwaarden voor verblijf in Nederland wordt voldaan. In Nederland moet dan een reguliere verblijfsvergunning worden aangevraagd, waarbij weer eenzelfde toets plaatsvindt. Omdat de situatie in de praktijk bijna altijd gelijk is, kan voortaan worden volstaan met één aanvraag en één enkel toetsmoment, waardoor de migrant bij het krijgen van een MVV tegelijk ook een reguliere verblijfsvergunning krijgt.


Bron: http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2009/09/10/nieuw_migratiebeleid_richt_zich_op_kennismigrante/

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator