De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

22 september 2009

Vlaams Belang naar Raad van State voor regularisatie-instructie


Vlaams Belangkamerleden Gerolf Annemans en Filip De Man en -senator Jurgen Ceder hebben vorige week bij de Raad van State een verzoekschrift ingediend om de regularisatie-instructie van de federale regering van 19 juli te laten schorsen en vernietigen.

De regering is met de instructie haar bevoegdheid te buiten gegaan, luidt het. De instructie zou ook op een aantal punten in strijd zijn met de vreemdelingenwet, onvoldoende gemotiveerd zijn en ingaan tegen de Europese richtlijnen en afspraken inzake vreemdelingenbeleid.

"Federale regering gaat in tegen de wet"
De instructie zou volgens de Vlaams Belangers de bevoegde staatssecretaris of minister verplichten om vreemdelingen die een regelmatige aanvraag doen, een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden toe te kennen. "Terwijl artikels 9 en 9bis van de Vreemdelingenwet de minister of staatssecretaris een facultatieve en discretionaire bevoegdheid geven", zegt hun advocaat, meester Bart Siffert. De federale regering gaat met haar instructie dus tegen de wet in en overschrijdt zo haar bevoegdheid, stelt hij.

Dat gebeurt volgens hem ook door in de instructie een zo brede interpretatie te geven aan het begrip 'buitengewone omstandigheid', wat in de praktijk opnieuw een wijziging van de wet meebrengt.

Probleem met 'duurzame lokale verankering'
Het verzoekschrift ziet ook een probleem met de term 'duurzame lokale verankering'. Die geldt volgens de instructie alleen tussen 15 september en 15 december 2009 als buitengewone omstandigheid, terwijl er in de vreemdelingenwet geen enkele beperking in tijd voorzien is en de bevoegde staatssecretaris of minister een vreemdeling, die een regelmatige aanvraag ingediend heeft, steeds een verblijfstitel van meer dan drie maanden kan toekennen indien er een 'buitengewone omstandigheid' aanwezig is.

Ten slotte wordt niet gemotiveerd waarom de instructie genomen is of waarom bepaalde criteria zijn weerhouden en andere niet, en gaat ze volgens de Vlaams Belangers in tegen de Europese afspraken en richtlijnen omtrent het gemeenschappelijk vreemdelingen- en asielbeleid. (belga/tw)


Bron: http://hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1000006/2009/09/21/Vlaams-Belang-naar-Raad-van-State-voor-regularisatie-instructie.dhtml

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator