De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

19 december 2015

Briefadvies conceptbesluit Terugkeer en vreemdelingenbewaring

In het Besluit terugkeer en vreemdelingenbewaring wordt het gelijknamige wetsvoorstel uitgewerkt, dat op 30 september bij de Tweede Kamer aanhangig is gemaakt. Gegeven de huidige tekst van het Wetsvoorstel ziet de RSJ in het conceptbesluit op hoofdlijnen een adequate uitwerking daarvan.
Over de conceptversie van het Wetsvoorstel adviseerde de RSJ op 20 februari 2014. De RSJ constateerde dat het voorgestelde regime in de inrichting voor vreemdelingenbewaring, in weerwil van het uitgangspunt deze maatregel een geheel bestuursrechtelijke grondslag te geven, in overwegende mate een penitentiair karakter behoudt. Vanzelfsprekend geldt dit principiële bezwaar ook de onderhavige uitvoeringsregeling. Het overnemen van de penitentiaire regelgeving doet zich op de meest gevoelige wijze gelden op het gebied van de bevoegdheden ter bewaking van orde en veiligheid in de inrichting. De RSJ adviseert de strafcel in vreemdelingenbewaring in het geheel niet in te voeren. Niet alleen past dit niet in een niet-penitentiaire omgeving, ook is de strafcel onnodig omdat de directeur over voldoende andere maatregelen beschikt. En zeker als volwaardig inhoud wordt gegeven aan een gevarieerd dagprogramma, zal zelden naar het middel van disciplinaire straffen behoeven te worden gegrepen.
Zowel het beginsel van ‘perspectief, resocialisatie en nazorg’ als dat van ‘minimale beperkingen’ vragen om een toekomstgerichte invulling van de bewaring. Wat het eerstgenoemde beginsel betreft zouden activiteiten anders dan bij strafrechtelijke detentie niet moeten zijn gericht op resocialisatie in de zin van gedragsverandering maar op het scheppen van kansen op een succesvol bestaan in de toekomst. Overigens blijft het bieden van perspectief op de toekomst in het activiteitenprogramma buiten beeld: de in de nota van de toelichting gegeven voorbeelden van mogelijke activiteiten hebben vooral het karakter van tijdpassering.
Verder wijst de Raad erop dat het om beheersredenen overplaatsen van een vreemdeling naar een penitentiaire inrichting zou behoren te worden gebaseerd op het gedrag in de huidige situatie en niet enkel op gedocumenteerd gedrag uit het verleden. Ten slotte pleit de Raad ervoor de mogelijkheid van bezoek open te stellen gedurende de hele ‘bedrijfstijd’ van de inrichting en niet te beperken, zoals voorgesteld, tot vier uur per week.
Hieronder is een download van het advies beschikbaar

Meer informatie
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator