De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

14 december 2015

The protection of vulnerable groups and individuals by the ECHR --scriptie

In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn jurisprudentie omgaat met het concept kwetsbaarheid. De schrijver heeft niet alleen een 10!!! voor zijn scriptie gescoord maar ook er de Max van der Stoelprijs mee gewonnen.

De scriptie wordt besproken hier besproken:
Lees hier de scriptie The protection of vulnerable groups and individuals by the European Court of Human Rights van Yussef Al Tamimi (masterscriptie Staats- en bestuursrecht aan de VU Amsterdam, begeleiders: prof. mr. H. Battjes en mr. dr. C.H. Slingenberg, beoordeling: 10).
“All human beings are born free (…)”. Aldus luidt artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Nationale grondwetten en internationale verdragen leggen in hun preambules en bepalingen vaak de nadruk op de vrij geboren mens en de autonomie van het individu. Een nieuwe stroming in de rechtsfilosofie, met aan het roer de Amerikaanse rechtsfilosofe Martha Fineman, stelt dit uitgangspunt nu ter discussie. Volgens deze stroming wordt de mens afhankelijk geboren, en blijft het individu ook de rest van zijn leven fysiek en sociaal afhankelijk van zijn omgeving. Het wezenskenmerk van het individu is daarom niet autonomie, maar juist kwetsbaarheid. Het recht zou meer rekening moeten houden met deze inherente kwetsbaarheid van de mens.
In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn jurisprudentie omgaat met het concept kwetsbaarheid. Aan de hand van een intensieve bestudering van alle arresten waarin het begrip kwetsbaarheid een rol speelt, wordt het gebruik van het begrip geanalyseerd en de invloed ervan op de rechtsbescherming van verschillende individuen en groepen beoordeeld.
Ten eerste wordt een sterke toename van het begrip kwetsbaarheid in de uitspraken van het Hof geconstateerd. Sinds 2007 (2%) is het gebruik opgelopen tot 8% van alle arresten in 2013. Middels een analyse van de determinanten en de gevolgen van kwetsbaarheid wordt vastgesteld dat, hoewel op sommige punten een lijn valt waar te nemen, de jurisprudentie ook onverklaarbare afwijkingen bevat. Zo is het Hof onduidelijk of bepaalde groepen, bijv. slachtoffers in strafzaken, altijd als kwetsbaar dienen te worden aangemerkt. In het slothoofdstuk wordt beargumenteerd dat de toename van het gebruik van het begrip kwetsbaarheid door het Hof samenvalt met de ruimere positie die het Hof inneemt in de rechtsbescherming van achtergestelde groepen. Het begrip vormt een krachtig instrument om verzwaarde positieve verplichtingen of een kleinere margin of appreciation aan de lidstaten op te leggen.

Deze bespreking staat hier:  http://njb.nl/blog/the-protection-of-vulnerable-groups-and.16062.lynkx

De scriptie zelf staat hier:  http://njb.nl/Uploads/2015/9/Thesis-The-protection-of-vulnerable-groups-and-individuals-by-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator