De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

21 juni 2015

Wat te doen wanneer de IND nog steeds niet op uw aanvraag of bezwaar heeft beslist?

U heeft een aanvraag of bezwaar ingediend en vervolgens hoort u nooit meer wat. Zoals D die per brief bericht kreeg dat hij uiterlijk 7 januari een beslissing zou ontvangen en niets meer hoorde. Wat dan te doen?

U kunt dan de IND 'ingebreke stellen'.


De Wet dwangsom biedt mogelijkheden om de beslistermijn te verruimen. Als de (verruimde) beslistermijn niet wordt gehaald, kan de vreemdeling een ingebrekestelling indienen. De ingebrekestelling kan een vreemdelingen- of naturalisatieprocedure betreffen, maar ook een verzoek op grond van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur),de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) of een verzoek om schadevergoeding. De ingebrekestelling is geldig als de vreemdeling de IND schriftelijk, dus via een fax ofpoststuk, in gebreke stelt en de wettelijke of redelijke beslistermijn (inclusief de verruimingstermijn) verstreken is. Om een dwangsom te voorkomen, moet de IND binnen twee weken beslissen na de dag van ontvangstvan de ingebrekestelling. Alsnog een termijnafspraak maken met de advocaat kan alleen als de advocaat de ingebrekestelling intrekt. Indien de IND niet binnen twee weken kan beslissen, zal de IND de automatische dwangsom moeten betalen, tenzij het een vreemdelingenrechtelijke
aanvraag of bezwaarschrift betreft ingediend vóór 1 oktober 2012. Na die twee weken kan de vreemdeling ook de rechter vragen – via een beroep tegen de niet tijdige beslissing – een rechterlijke dwangsom op te leggen(ongeacht wanneer de procedure is ingediend). De rechter moet binnen acht weken uitspraak doen

Dat gaat heel simpel: U vult dit formulier in en zendt dat naar de IND: https://ind.nl/Documents/1211-ingebrekestelling.pdf  Vervolgens houdt u in de gaten of u binnen twee weken wat van hen hoort.

Meer uitleg? Lees de Werkinstructie van de IND hierover: https://ind.nl/Documents/WI%202013-17.pdf
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator