De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

26 juni 2015

Nieuw boek uit: Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 - 100 uitspraken met noot

Rechtspraak Vreemdelingenrecht is de jurisprudentiebundel die sinds 1968 jaarlijks een overzicht biedt van de ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. Alle belangrijke uitspraken van het jaar 2014 vindt u dus in één handige uitgave.

Deze Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 is primair bedoeld voor het onderwijs aan universiteiten, hogescholen en post-academische onderwijsinstellingen, maar is natuurlijk ook onmisbaar voor de rechtspraktijk. Alle uitspraken zijn voorzien van bondige annotaties waarin gezaghebbende auteurs de uitspraak helder inleiden, de ontwikkeling van het betreffende leerstuk schetsen, en verwijzen naar relevante jurisprudentie en literatuur.

Het uitgebreide register op zaken, wetsartikelen en chronologie van de uitspraken maakt deze bundel bijzonder toegankelijk.


Inhoudsopgave

ASIEL: NRS 1-20

Verzamelnoot rubriek I. Asiel: nrs. 1-20
door Hemme Battjes
1. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 januari 2014, appl.nr. 43611/11
F.G. tegen Zweden: bekeerlingen

2. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 26 juni 2014, appl.nr. 71398/12
M.E. tegen Zweden: Libische homoseksueel en discretie

3. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 24 juli 2014, appl.nr. 34098/11
A.A. tegen Zweden: uitzetting naar Somaliland

4. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 4 september 2014, appl.nr. 140/10
Trabelsi tegen België: levenslange gevangenisstraf

5. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 4 november 2014, appl.nr. 29217/12
Tarakhel tegen Zwitserland: Dublinoverdracht kinderen aan Italië

6. Hof van Justitie Europese Unie 30 januari 2014, C-285/12
Diakite: betrokkenheid reguliere strijdkrachten

7. Hof van Justitie Europese Unie 17 juli 2014, C-481/13
Qurbani: bevoegdheid prejudiciële uitlegging betreft enkel tot het Unierecht behorende rechtsvoorschriften

8. Hof van Justitie Europese Unie 2 december 2014, C-148/13 - C-150/13
A., B., en C: beoordeling geloofwaardigheid homoseksualiteit

9. Hof van Justitie Europese Unie 18 december 2014, C-542/13
M’Bodj: medische omstandigheden in het land van herkomst

10. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 10 februari 2014, 201208875/1/V1
vrouwenbesnijdenis als exclusion clause Vluchtelingenverdrag

11. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 18 februari 2014, 201303197/1/V3
asielaanvraag door getuigen International Criminal Court en refoulement

12. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 6 maart 2014, 201311217/1/V2
asielaanvraag en bekering

13. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 28 mei 2014, 201303363/1/V1
artikel 1F Vluchtelingenverdrag en “knowing participation”

14. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 16 juni 2014, 201302787/1/V1
vonnis door marteling verkregen kan niet ten grondslag liggen aan toepassing artikel 1F Vluchtelingenverdrag

15. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 27 juni 2014, 201310221/1/V1
afwijzing van asielaanvraag door getuigen International Criminal Court

16. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 18 juli 2014, 201404877/1/V2
vestigingsalternatief en nationaliteit

17. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 22 augustus 2014, 201401562/1/V2
negatieve belangstelling van de autoriteiten?

18. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 4 september 2014, 201307515/1/V3
Dublinverordening; rechtsmiddel tegen vaststelling verantwoordelijke lidstaat?

19. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 17 oktober 2014, 201404229/1/V3
Dublinverordening en informeren over afhankelijkheidsrelatie

20. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 24 oktober 2014, 201403179/1/V2
bescherming voor slachtoffers mensenhandel werkzaam in prostitutie

GEZINSHERENIGING: NRS 21-28

Verzamelnoot bij rubriek II. Gezinshereniging: nrs. 21-28
door Pieter Boeles

21. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 25 maart 2014, appl. nr. 38590/10
gezinshereniging en discriminatie

22. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 25 maart 2014, appl. nr. 2607/08
huiselijk geweld, schulden, uitzetting na 18 jaar

23. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 24 juli 2014, appl. nr. 32504/11
verblijf bij gelegaliseerd gezin, autistische dochter

24. Europees Hof van de Rechten van de Mens 3 oktober 2014, appl. nr. 12738/10
Surinaamse, langdurig illegaal verblijf bij Nederlands gezin

25. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 1 april 2014, 201211916/1/V2 en 201300404/1/V2
integratietest in het buitenland, prejudiciële vragen

26. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 17 juni 2014, 201400377/1/V1
aanvaardbaarheid legestarief gezinshereniging

27. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 3 november 2014, 201406243/1/V1
vijfentwintig jaar illegaal verblijf en zeer langdurige relatie met Nederlander geen zeer uitzonderlijke situatie

28. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 17 december 2014, 201400027/1/V3
Gezinsherenigingsrichtlijn overeenkomstig toepasselijk op Nederlanders

VRIJ VERKEER VAN EU-BURGERS EN FAMILIELEDEN: NRS 29-36

Verzamelnoot bij rubriek III. Vrij verkeer van EU-burgers: nrs. 29-36
door Annette Schrauwen en Helen Oosterom-Staples

29. Hof van Justitie Europese Unie 16 januari 2014, C-378/12
Onuekwere: periode in gevangenis en verwerving duurzaam verblijfsrecht

30. Hof van Justitie Europese Unie 16 januari 2014, C-400/12
M.G.: periode in gevangenis en 10 jaar verblijf

31. Hof van Justitie Europese Unie 16 januari 2014, C-423/12
Reyes: uitlegging begrip ‘kind ten laste’

32. Hof van Justitie Europese Unie 12 maart 2014, C-456/12
O. en B.: Europa-route - economisch inactieve EU-burger - korte verblijfsduur gastlidstaat

33. Hof van Justitie Europese Unie 12 maart 2014, C-457/12
S. en G.: derdelander familieleden grenswerknemer – verblijfsrecht in lidstaat van nationaliteit van de EU-burger

34. Hof van Justitie Europese Unie 10 juli 2014, C-244/13
Ogieriakhi: derdelander echtgenoot van EU-burger - verwerving duurzaam verblijfsrecht beëindiging samenleven

35. Hof van Justitie Europese Unie 18 december 2014, C-202/13
McCarthy: inreisrecht derdelander familielid van EU-burger - lidstaat nationaliteit van EU-burger - vrijstelling visumplicht

36. Rechtbank Den Haag, zp Arnhem 7 oktober 2014, AWB 14/8686
derdelander familielid EU-burger - visum kort verblijf - ten onrechte geweigerd

ASSOCIATIEOVEREENKOMSTEN: NRS 37-41

Verzamelnoot bij rubriek IV. Associatie: nrs. 37-41
door Annette Schrauwen en Helen Oosterom-Staples

37. Hof van Justitie Europese Unie 10 juli 2014, C-138/13
Dogan: stand still-clausule en inburgering

38. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 6 maart 2014, 201305993/1/V3
Turkse zelfstandige is geen werknemer; gevolg voor verblijf kinderen

39. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 30 april 2014, 200805487/1B/V3
einduitspraak Demir; stand still-clausule en invulling evenredigheidstoets

40. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 1 juli 2014, 201308979/1/V4
stand still-verplichting; geen visumplicht; KvK bewijs bij binnenkomst

41. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 24 juli 2014, 201311799/1/V1
weigering vergunning wegens verdringingseffect niet in strijd met stand still-verplichting

LANG VERBLIJVENDE DERDELANDERS: NRS 42-44

Verzamelnoot bij rubriek V. Langverblijvende derdelanders: nrs. 42-44
door Dirk Schaap

42. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 12 februari 2014, 201302284/1/A2
verblijf als langdurig derdelander niet van rechtswege; gevolg voor belastingen en toeslagen

43. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 17 juni 2014, 201401261/1/V1
cumulatie leges alle gezinsleden belemmering voor uitoefening rechten Richtlijn 2003/109

44. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 6 november 2014, 201405205/1/V1
periode tussentijds formeel beperkt verblijfsrecht telt mee; periode na einde verblijfsvergunning niet

ARBEIDSMIGRATIE: NRS 45-50

45. Hof van Justitie Europese Unie 11 september 2014, C-91/13
de Essent zaak
noot Edith Franssen

46. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 15 januari 2014, 201303863/1/V6
stagiaires in de Wav
noot Edith Franssen

47. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 24 juni 2014, 201310755/1/V2
verblijfsvergunning als zelfstandige
noot Edith Franssen

48. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 9 juli 2014, 201308704/1/V6
krantenzaak: opgelegde Wav-boetes
geen noot

49. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 1 oktober 2014, 201400164/1/V6
zelfstandige of werknemer?
noot Edith Franssen

50. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 15 december 2014, 201402257/1/V1
kennismigrant en looncriterium
noot Edith Franssen

BINNENKOMST EN REISDOCMENTEN: NRS 51-54

Verzamelnoot bij rubriek VII. Binnenkomst en reisdocumenten: nrs. 51-54
door Wiel Fleuren

51. Hof van Justitie Europese Unie 4 september 2014, C-575/12
geldig visum in een ongeldig paspoort

52. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 1 april 2014, 201211916/1/V2 en 201300404/1/V2
verenigbaarheid Wet inburgering buitenland Gezinsherenigingsrichtlijn

53. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 201402991/1/V1
geen recht op rechtsbijstand bij gehoor mvv-aanvraag

54. Rechtbank Den Haag zp Arnhem 7 oktober 2014, AWB 14/8686
recht op inreisvisum derdelander familielid EU-burger; doel bezoek doet niet ter zake

OPENBARE ORDE: NRS 55-57

55. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 16 april 2014, 201305909/1/V2
maximale duur inreisverbod van toepassing op oude ongewenstverklaring?
noot Edward van Kempen

56. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 31 juli 2014, 201402352/1/V1
uitvaardiging inreisverbod terwijl vreemdeling Nederland niet kan verlaten
noot Marieke van Eik

57. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 18 september 2014, 201402288/1/V2
staat een 1F-er buiten de tijd?
noot Martijn Stronks

PROCEDURE: NRS 58-69

Verzamelnoot bij rubriek IX. Procedures: nrs. 58-69
door Stefan Kok

58. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27 februari 2014, appl.nr. 70055/10
Josef tegen België: extreme spoed-procedures

59. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 22 juli 2014, appl.nr. 22681/09
A.D. e.a. tegen Turkije: Turkse asielprocedure

60. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18 november 2014, appl.nr. 52589/13
M.A. tegen Zwitserland: bewijslast

61. Hof van Justitie Europese Unie 17 juli 2014, C 141/12, C-372/12
Y.S. en M. en S.: minuut en persoonsgegevens

62. Hof van Justitie Europese Unie 18 december 2014, C-562/13
Abdida: recht op voorzieningen

63. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 20 januari 2014, 201308853/1/V3
belang van het kind en rechtstreekse werking

64. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 18 februari 2014, 201306576/1/V1
deskundigenadvies en BMA

65. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 30 juni 2014, 201301155/1/V2
Bahaddar-exceptie en herhaalde aanvraag

66. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 4 augustus 2014, 201402390/1/V1
intrekking asielvergunning

67. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 29 augustus 2014, 201400245/1/V1
herhaalde aanvraag met medisch bewijs

68. Afdeling bestuursrechtspraak 2 oktober 2014, 201404589/1/V2
intensiteit rechterlijke toetsing

69. Afdeling bestuursrechtspraak 8 oktober 2014, 201401282/1/V6
bewijsnood naturalisatie

TERUGKEER EN BEWARING: NRS 70-80

Verzamelnoot bij rubriek X. Terugkeer en bewaring: nrs. 70-80
door Galina Cornelisse

70. Hof van Justitie Europese Unie 5 juni 2014, C-146/14
Mahdi: Rechterlijke toets van de bewaring

71. Hof van Justitie Europese Unie 17 juli 2014, C-474/13
Pham: Vreemdelingenbewaring niet samen met strafrechtelijk gedetineerden

72. Hof van Justitie Europese Unie 5 november 2014, C-166/13
Mukarubega: recht om gehoord te worden bij uitvaardigen terugkeerbesluit

73. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 27 februari 2014, 201303624/1/V3
onrechtmatige staandehouding heeft geen gevolg voor rechtmatigheid terugkeerbesluit

74. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 27 maart 2014, 201401207/1/V3
geen gelijktijdige rechterlijke toets meeromvattende beschikking en bewaring

75. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 11 April 2014, 201401757/1/V3
voorbereiding van terugkeer is geen grond voor bewaring

76. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 12 mei 2014, 201400324/1/V3
verkorten vertrektermijn op grond van openbare orde

77. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 1 augustus 2014, 201404421/1/V3
bewaring Dublin: geen significant risico op onderduiken

78. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 8 september 2014, 201405943/1/V3
Dublin en grensdetentie

79. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 18 september 2014, 201402288/1/V2
inreisverbod en tijdsverloop

80. Hoge Raad 4 april 2014, 13/00912
detentie van getuigen bij het internationaal strafhof

SOCIALE ZEKERHEID: NRS 81-85

Verzamelnoot bij rubriek XI. Sociale zekerheid: nrs. 81-85
door Paul Minderhoud

81. Hof van Justitie Europese Unie 5 november 2014, C-311/13
Tümer: ontzegging aanspraak op insolventie-uitkering van derdelander zonder verblijfsvergunning is onrechtmatig

82. Hof van Justitie Europese Unie 11 november 2014, C-333/13
Dano: uitsluiting economisch niet-actieve Unieburgers van bepaalde sociale uitkeringen

83. Hoge Raad 14 februari 2014, 13/00409
Sociale Verzekeringsbank heeft eigen verantwoordelijkheid Zambrano situatie te onderzoeken

84. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 22 oktober 2014, 201311252/1/A2
stopzetting toeslagen onverenigbaar met discriminatieverbod wegens zeer bijzondere omstandigheden

85. Centrale Raad van Beroep 21 maart 2014, 13/5274 ANW
toepassing woonlandbeginsel bij ANW voor Turkse weduwen in strijd met Besluit 3/80

OPVANG: NRS 86-89

Verzamelnoot bij rubriek XII. Opvang: nrs. 86-89
door Lieneke Slingenberg

86. Hof van Justitie Europese Unie 27 februari 2014, C-79/13
Saciri: verzadiging van opvangnetwerk en de Opvangrichtlijn

87. Europese Comité voor de Sociale Rechten 1 juli 2014, nr. 90/2013
CEC tegen Nederland: opvang van illegaal verblijvende vreemdelingen

88. Centrale Raad van Beroep 4 juni 2014, 11/6669 WMO
Wmo en illegaal verblijvende vreemdelingen

89. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 27 mei 2014, 201311294/1/V1
opleggen meldplicht in gezinslocatie is feitelijke handeling

NATIONALITEIT: NRS: 90-94

Verzamelnoot bij rubriek XIII. Nationaliteit: nrs. 90-94
door Gerard-René de Groot

90. Hoge Raad 21 februari 2014, 13/02795
gevolgen van identiteitsfraude

91. Hoge Raad 23 mei 2014, 13/04118
nationaliteitsrechtelijke gevolgen van diplomatieke status vader

92. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 30 april 2014, 201307899/1/V6
identiteitsonduidelijkheid

93. Rechtbank Den Haag 1 mei 2014, C-09-450275 - HARK 13-456
geboorte in Suriname of Nederland?

94. Rechtbank Den Haag 12 juni 2014, C-09-454467 - HARK 13-587
behoud of terugverwerving van de Egyptische nationaliteit?

VARIA: NRS 95-100

95. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van state, 21 mei 2014, 201302776/1/A3
er moet een procedure komen tot vaststelling staatloosheid
noot René Bruin

Verzamelnoot bij rubriek Varia XIV. Kinderpardon: nrs. 96-97
door Carolus Grütters

96. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 22 oktober 2014, 201402671/1/V1
kinderpardon: strikte voorwaarden en beperkte grondslag (1)

97. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 22 oktober 2014, 201404129/1/V1
kinderpardon: strikte voorwaarden en beperkte grondslag (2)

98. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 10 december 2014, 201401362/1/V6
objectieve rechtvaardiging voor onderscheid op grond van nationaliteit in Remigratiewet
noot Ashley Terlouw

99. Nationale Ombudsman 23 september 2014, klacht 2014/123
presentatie aan de Nigeriaanse ambassade door Dienst Terugkeer & Vertrek
noot Karin Zwaan

100. Rechtbank Utrecht 15 augustus 2014, UTR 13/4942
Wob-verzoek om informatie versnipperd in meerdere documenten
noot Gerd Westendorp

Registers
Artikelenregister
Trefwoordenregister
Chronologisch register


Hier te koop: https://twitter.com/ArsAequi/status/613694939617185793/photo/1


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator