De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

04 juni 2015

Verblijfsgat bij een kennismigrant

Normaal moet een vreemdeling op tijd zijn verblijfsvergunning verlengen want anders ontstaat er een zogenoemd verblijfsgat.Als iemand dan alweer een nieuwe verblijfsvergunning heeft hoeft hij niet bang te zijn dat hij het land moet verlaten maar het is wel heel vervelend dat je opnieuw moet gaan tellen in het kader van 5 jaar rechtmatig verblijf voor je een verblijfsvergunning als langduring ingezetene kunt aanvragen, de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, of zelfs een Nederlands paspoort.

Eigen schuld dikke bult zou je zeggen maar er is een groep die volledig afhankelijk is van derden dat zo'n verlenging tijdig gebeurd en dat zijn de kennismigranten want daar moet hun werkgever het aanvragen.

En dan gaat er wel eens wat mis. Wat te denken van de kennismigrant die een nieuwe baan zoekt in Nederland en aangeeft dat hij een kennismigrant is dus dat als ze hem willen hebben ze zowel het arbeidscontract als zijn verblijfsvergunning naadloos moeten laten aansluiten op zijn oude werk. En er dan achterkomt dat het bedrijf een fout heeft gemaakt en geen verblijfsvergunning heeft aangevraagd. Dus dat werd een verblijfsgat van 5 dagen. Nu vele jaren later zijn er aspecten in zijn leven waardoor hij toch graag Nederlander zou willen worden maar in ieder geval zo'n verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zou hebben.

In de jurisprudentie is er slechts 1 uitspraak te vinden over een situatie als deze:


ECLI:NL:RBSGR:2010:BO7898

Instantie Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak 07-12-2010
Datum publicatie 20-12-2010
Zaaknummer AWB 10/29773
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Termijnoverschrijding bij verlengingsaanvraag, verweerder heeft in redelijkheid toepassing 4:84 Awb niet achterwege kunnen laten.
Door een te late verlengingsaanvraag is na een rechtmatig verblijf van een Australische kennismigrant van 4,5 jaar een verblijfsgat ontstaan van 12 dagen.

8. In geschil is derhalve of de late ontvangst eiser niet is toe te rekenen, zoals eiser stelt maar verweerder betwist. Tussen partijen is niet in geschil dat het door verweerder daarover gevoerde beleid niet ziet op een geval als dat van eiser, maar meer op bijvoorbeeld gevallen waarin een aanvrager om schrijnende redenen niet bij machte is tijdig een verlengingsaanvraag in te dienen. Eiser heeft zich echter op het standpunt gesteld dat onverkorte beleidshandhaving voor hem gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot het met de beleidsregel te dienen doel. Afwijken van dit beleid is in het onderhavige geval op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dan ook geoorloofd en geboden.
9. De rechtbank deelt dit standpunt en overweegt daartoe als volgt. Niet in geschil is dat eiser zijn verlengingsaanvraag niet zelf kon indienen, maar verplicht was dit via een derde, te weten [naam], te doen. Verder is niet in geschil dat [naam] er bij eerdere aanvragen van eiser wel steeds voor heeft gezorgd dat deze steeds tijdig werden ingediend, zodat er naar het oordeel van de rechtbank voor eiser geen reden was om aan te nemen dat zijn belangen werden behartigd door een onbetrouwbaar bedrijf. Dit bedrijf zat echter in de periode dat de aanvraag moest worden gedaan in de problemen, getuige het kort daarop gevolgde faillissement. Bovendien heeft eiser daarnaast zelf de verantwoordelijkheid genomen door te doen wat in zijn macht lag om te zorgen voor tijdige indiening van zijn aanvraag. Immers, uit het dossier blijkt dat eiser steeds bij [naam] heeft geverifieerd of zijn belangen goed werden behartigd tot en met de bevestiging dat zijn aanvraag tijdig zou zijn ingediend. Ook is door verweerder niet weersproken dat eiser bij alle eerdere verlengingsaanvragen (27 in totaal!) steeds de verantwoordelijkheid heeft genomen voor tijdige verlenging.
De gevolgen van het bestreden besluit zijn voor eiser buitengewoon nadelig en verstrekkend. Het gevolg is immers dat eiser een opgebouwd verblijfsrecht van vierenhalf jaar verliest. Dit heeft weer tot gevolg dat hij niet op korte termijn in aanmerking komt voor de door hem gewenste vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd (met EU aantekening). Hij zal daartoe eerst op basis van tijdelijke vergunningen opnieuw een ononderbroken verblijfsrecht van vijf jaar moeten opbouwen. Dit beperkt eiser ernstig in zijn wens om zich in Nederland te vestigen. Zo heeft hij onbetwist aangevoerd dat hij niet in aanmerking komt voor hypotheekverstrekking zolang hij geen verblijf voor onbepaalde tijd heeft. Eiser heeft daarnaast onbetwist aangevoerd dat hij door de tijdelijke verblijfsvergunning wordt belemmerd in zijn werkzaamheden in andere delen van Europa door daar steeds een tewerkstellingvergunning aan te moeten vragen.
10. Het beleid neergelegd in paragraaf B1/5.1 van de Vc 2000 heeft tot doel dat aanvragen tijdig worden ingediend en dat de vreemdeling daarvoor zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt. De rechtbank is gelet op het vorenoverwogene van oordeel dat aan dat doel geen afbreuk wordt gedaan indien in het onderhavige geval wordt afgeweken van dat beleid. Eiser heeft immers zijn verantwoordelijkheid serieus genomen. Daartegenover staan de eveneens hiervoor genoemde bijzondere omstandigheden rond de aanvraag van deze verlenging en de zwaarwegende belangen van eiser. Daar komt bij dat eiser terecht aanvoert dat hij behoort tot een categorie buitenlandse werknemers waarvan de overheid heeft uitgesproken deze categorie aan Nederland te willen binden.
 Heeft u  beschikkingen waar er over een verblijfsgat is heengestapt?Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator