De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

24 juni 2015

Hongarije neemt geen Dublinclaims meer in behandeling? (+ uitspraak over Hongarije)

EU eist verklaring asielstop Hongarije


Hongarije is tijdelijk gestopt met het terugnemen van asielzoekers die asiel in het land hebben aangevraagd, maar daarna naar een ander land zijn verhuisd. Volgens EU-regels moet het land waar een asielzoeker voor het eerst asiel heeft aangevraagd, de persoon ook terugnemen. De Europese Commissie eist een verklaring van Hongarije.

Lees het artikel in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/buitenland/eu-eist-verklaring-asielstop-hongarije~a4086897/

Welke gevolgen heeft dat voor de Nederlandse praktijk? Ik doe nooit Dublinzaken maar vermoed dat het probleem vooral wanneer die weigering zo lang duurt dat de claims niet op tijd worden geaccepteerd.

Wat betreft Dublinclaims op Hongarije nog een uitspraak die deze week is gepubliceerd:

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 22-06-2015
Datum publicatie 22-06-2015
Zaaknummer AWB 15/2751 T
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Tussenbeschikking
Inhoudsindicatie
Vo 604/2013, Hongarije, interstatelijk vertrouwensbeginsel, Hungarian Helsinki Committee, HHC, Hongaarse vreemdelingenwet, Act LXXX of 2007 on Asylum, paragraaf 54 (2), artikel 18, aanhef en onder b, al dan niet stilzwijgend ingetrokken, opvolgende asielaanvraag, Hongaarse immigratiedienst, Hongaarse asielwet, , Engelse vertaling, ceased, bij verstek, in absentia, OIN, terugkerende Dublinclaimanten, rechterlijke toetsing bij terugkeer in Hongarije, stilzwijgend intrekken van de asielaanvraag in Hongarije, shall discontinue, resolution, besluit tot stopzetting van de procedure, beroepstermijn van drie dagen, resolution to discontinue, shall be resumed, artikel 8:51a, Awb, artikel 8:80a, tussenuitspraak
De rechtbank overweegt dat verweerder zich – op grond van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak M.S.S. tegen België en Griekenland van 21 januari 2011, ECLI:NL:XX:2011:BP4356 – er bij overdracht van dient te vergewissen en garanties moet vragen dat de Hongaarse autoriteiten de eigen wetgeving inzake de (opvolgende) asielprocedure in de praktijk toepast op een wijze die geen strijd oplevert met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Immers, in het geval van eiser is niet uit te sluiten dat hij na uitsluitend een eerste gehoor een (verstek)beslissing op zijn asielaanvraag heeft gehad waar geen rechtsmiddel meer tegen open staat en die hij nooit heeft kunnen laten toetsen door de rechter. Bij een opvolgende aanvraag zullen nieuwe feiten of omstandigheden moeten worden gesteld. Niet duidelijk is of en wanneer getoetst wordt aan artikel 3 EVRM als er, zoals de wet lijkt te verplichten, een besluit tot beëindiging van de procedure is geweest.
In deze omstandigheden ziet de rechtbank aanleiding verweerder op te dragen expliciet bij de Hongaarse immigratie-autoriteiten navraag te doen naar de fase waarin de asielaanvraag van eiser zich bevindt en wat het vervolg van de procedure zal zijn als eiser zijn asielverzoek wil handhaven. Het bestreden besluit is op deze punten bij gebrek
Lees de hele uitspraak hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7071

LET OP: In de uitspraak staat het volgende: Op de site van de Hongaarse IND kan je zelf checken wat de voortgang/status is van iemand's asielverzoek daar. Nuttig om ook te doen!


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator