De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 april 2015

Vreemdelingenbewaring weer van stal gehaald om demonstranten aan te pakken (terwijl er in 2007 al een uitspraak over is gedaan)

Boze studenten en docenten bezetten uit protest wekenlang het Maagdenhuis, het bestuurspand van de Universiteit van Amsterdam. Zaterdag maakte de politie een einde aan de actie. Bij de ontruiming werden tien actievoerders opgepakt. De laatste twee actievoerders zijn vrijdag vrijgelaten. De twee zaten in vreemdelingenbewaring omdat zij weigerden hun naam prijs te geven.

Twee dagen na de ontruiming protesteerden naar schatting duizend studenten en docenten van de UvA bij gebouwen van de universiteit in het centrum van de stad. De demonstranten liepen in een protestmars van het faculteitsgebouw aan de Roetersstraat naar een gebouw in de Binnengasthuisstraat.
(Bron: Algemeen Dagblad:  http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/3963565/2015/04/17/Nauwelijks-nog-steun-voor-bestuur-UvA.dhtml

 Ik ben gezegend met het geheugen van een olifant. Dit gebruik van de Vreemdelingenwet om demonstranten aan te pakken kwam mij wel heel bekend voor en ik kon me ook herinneren dat daar al eerder een rechter over had gezegd dat dat niet zou mogen.

Gelukkig bestaat er tegenwoordig Google. En aldus kon de zaak van mijn oud-collega mr Hemelaar worden teruggevonden waarin hij ooit demonstranten had bijgestaan die in vreemdelingenbewaring waren gesteld omdat ze aan het protesteren waren bij Kamp Zeist.

Wat was er toen dan precies aan de hand? In het artikel van 18 augustus 2007 door Padu Boerstra in Vrij Nederland wordt de casus uiteengezet:

Demonstrantje pesten met de vreemdelingenwet

Door Padu Boerstra
18 augustus 2007 
Nieuw fenomeen: Nederlanders die in vreemdelingendetentie worden gehouden omdat ze hun identiteit niet willen prijsgeven.
 Na een blokkadeactie op 3 augustus bij Kamp Zeist door de Werkgroep Stop Deportaties, heeft de politie Utrecht twee demonstranten uitgeleverd aan de vreemdelingenpolitie omdat ze hun identiteit niet wilden prijsgeven. Een van hen hield het niet lang vol en gaf onder druk haar naam. De ander is voor onbepaalde tijd vastgezet in uitzetcentrum Schiphol-Oost en maandag voor de rechter geleid. Die moet beslissen of er inderdaad een ‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’ bestaat en of het op grond daarvan geoorloofd is de demonstrant nog langer in vreemdelingenbewaring te houden.

‘Een proefproces’ volgens de advocaat van de demonstranten Jos Hemelaar. ‘Het is in strijd met behoorlijk bestuur dat de vreemdelingenwet wordt ingezet tegen Ne­der­lan­ders. De politie hoort dit niet te doen.’ Heme­laar heeft direct na de arrestatie tegen de politie verklaard dat de twee Ne­der­lands zijn. ‘Als advocaat mag ik niet liegen. Toch heeft de politie niet geluisterd. En ze zijn zo overduidelijk Neder­lands, hebben dat keer op keer zelf tegen de agenten gezegd.
Toentertijd gingen de demonstranten in beroep tegen het feir dat ze in vreemdelingenbewaring waren gesteld.

Verweerder verdedigde de vreemdelingenbewaring aldus:
2.2 Verweerder heeft geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beroep en tot afwijzing van het verzoek om schadevergoeding. Tijdens het strafrechtelijk voortraject is gebleken dat eiseres haar identiteit en nationaliteit niet wilde prijsgeven en zij is daarom terecht op grond van artikel 50, tweede lid, van de Vw opgehouden. Ingevolge hoofdstuk A3/3.5 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc) kan ook diegene die stelt Nederlander te zijn, maar dat niet kan aantonen, worden overgebracht naar een plaats bestemd voor verhoor en daar worden opgehouden. Verder is het aan eiseres om aan te tonen dat zij geen vreemdeling is. Indien iemand geen documenten toont waaruit de verblijfsrechtelijke positie kan worden vastgesteld kan dit aanleiding zijn om te vermoeden dat er sprake is van een niet rechtmatig verblijf in Nederland en kan iemand in bewaring worden gesteld. De vraag of er in de onderhavige zaak sprake is van een redelijk vermoeden van illegaal verblijf is overigens niet aan de orde nu eiseres niet op grond van artikel 50, eerste lid, van de Vw is staandegehouden. Verweerder beroept zich in dit verband op de uitspraak van de AbRS van 9 december 2005 (zaaknummer 200509219). Voorts stelt verweerder zich op het standpunt dat voorafgaand aan de maatregel van bewaring een juiste belangenafweging is gemaakt en dat eiseres niet heeft onderbouwd dat er geen gronden zijn voor de maatregel van bewaring. De maatregel is derhalve terecht opgelegd, aldus verweerder. Het voortduren van de bewaring is nog steeds gerechtvaardigd nu uit de door eiseres aangevoerde omstandigheden niet kan worden vastgesteld dat zij over de Nederlandse nationaliteit beschikt. Van het ontbreken van het zicht op uitzetting is geen sprake. Verweerder heeft zich in dit verband beroepen op eerdergenoemde uitspraak van de AbRS van 2 april 2007.

De rechtbank overwoog vervolgens:
 2.9 Naar het oordeel van de rechtbank dienen er voor de toepassing van bevoegdheden op grond van de Vreemdelingenwet 2000 feiten en omstandigheden aanwezig te zijn die duiden op een niet-rechtmatig verblijf in Nederland. Deze feiten en omstandigheden dienen door verweerder aannemelijk te worden gemaakt. Daarvan is in casu niet gebleken. Het niet tonen van een identiteitsdocument en de weigerachtige houding van eiseres tijdens een tegen haar aangevangen strafrechtelijke procedure is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om toepassing te geven aan bevoegdheden op grond van de Vreemdelingwet 2000. De maatregelen van ophouding en bewaring zijn reeds hierom onrechtmatig. Daarbij acht de rechtbank nog van belang dat op geen enkele wijze is vastgesteld dat eiseres een vreemdeling is in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder m, van de Vw, zodat ook om deze reden de maatregel van bewaring onrechtmatig dient te worden geacht. De door verweerder aangehaalde uitspraak van de AbRS van 9 december 2005 doet aan het vorenstaande niet af.
De volledige uitspraak 14 augustus 2007, AWB 07/31054, is te vinden op rechtspraak.nl http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBSGR:2007:BB1696
Ik zie nergens een uitspraak in hoger beroep in die zaak. 

Ik ben benieuwd hoe de Staat nu denkt de rechtmatigheid van de in bewaringstelling van de demonstranten in het Maagdenhuis te kunnen verdedigen, want de zaken lijken wel erg op elkaar zover we dat uit de media kunnen afleiden.

- Zagen ze er buitenlands uit? Tja dan loop je tegen het "hollende kleurling"-arrest aan want vreemdelingenbewaring mag alleen op basis van objectieve vermoedens en alleen een buitenlands uiterlijk is niet genoeg want dat zou puur discriminatie zijn.  

- Leken het geen studenten? Immers als student ben je rechtmatig in Nederland want anders wordt je niet toegelaten op de universiteit.

Maar zelf al zou er hier net als in de vorige zaak pas na een strafrechtelijk voortraject tot bewaring zijn overgegaan dan helpt dat niet volgens de rechter in 2007.

Het zou wel eens op een aanvulling van hun studiebeurs kunnen uitdraaien.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator