De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

26 april 2015

VACATURE: Werkbegeleider arbeidsparticipatie (m/v) 20-24 uur per week VLUCHTELINGENWERK

 LET OP SLUITINGSDATUM

Betaald, Tilburg
Binnen de afdeling Arbeidsparticipatie worden vluchtelingen en nieuwkomers voorbereid en ondersteund bij het verkrijgen en behouden van een baan.
Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal (SNV) is een maatschappelijke organisatie die haar bijdrage wil leveren aan het realiseren van een pluriforme multi-etnische en multiculturele Nederlandse samenleving. SNV Brabant Centraal treedt hierbij op als intermediair en belangenbehartiger op de terreinen toelating, integratie & participatie, arbeidstoeleiding en voorlichting & ontmoeting. Wij werken in de regio Breda - Tilburg - Eindhoven. Ten behoeve van de inburgeringstrajecten op locatie Tilburg zijn wij op zoek naar:

Werkbegeleider arbeidsparticipatie (m/v) 20-24 uur per week


Organisatorische positie
De werkbegeleider arbeidsparticipatie ressorteert hiërarchisch onder de regiomanager.

De werkbegeleider arbeidsparticipatie draagt zorg voor
• Het werven, selecteren, aansturen en opleiden van vrijwilligers en stagiaires
• Het coachen en bieden van vakinhoudelijke ondersteuning aan vrijwilligers en stagiaires
• Het faciliteren en coördineren van de uitvoering, stellen van prioriteiten, geven van werkinstructies,
controleren van de werkuitvoering met betrekking tot kwaliteit en voortgang
• Het onderhouden van uit de functie voortvloeiende (externe) contacten
• Het bewaken van de afspraken over taakverdeling tussen vrijwilligers en stagiaires en de andere
maatschappelijke instellingen en organisaties
• Het signaleren van afwijkingen en knelpunten en het voeren van overleg hierover met de
regiomanager
• Het signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van integratie en participatie
• Het rapporteren over de voortgang van en het zorgdragen voor een juiste administratie van de
werkzaamheden ten behoeve van de verantwoording naar subsidiegevers.


Kennisgebieden en opleiding
• HBO werk- en denkniveau
• Specifieke kennis van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de Nederlandse
arbeidsmarkt
• Kennis van het participatiebeleid van gemeenten en sociale wet- en regelgeving
• Ruime kennis van en ervaring met betrekking tot dienstverlening op het terrein van voorschakel- en
bemiddelingstrajecten voor vluchtelingen en nieuwkomers
• De ideale kandidaat heeft een netwerk van relevante werkgevers en weet dit netwerk actief in te
zetten en uit te breiden


Vaardigheden
• Samenwerken
• Plannen en organiseren
• Coachen
• Vakmanschap
• Omgevingsbewustzijn
• Netwerken


Salaris en aanstelling
De functie wordt onder de CAO Welzijn ingeschaald in schaal 8. Datum indiensttreding is zo spoedig
mogelijk. Standplaats is Tilburg.


Informatie en reactie
Meer informatie over SNV Brabant Centraal is te vinden op de website www.snvbrabantcentraal.nl. Voor
meer informatie over de vacature kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Bas Schuiling
regiomanager, tel. 013 – 536 36 30 of e-mail bschuiling@snvbrabantcentraal.nl.
Schriftelijke reacties dienen uiterlijk 27-04-2015 binnen te zijn bij: SNV Brabant Centraal, t.a.v. Sollicitatiecommissie, Postbus 700, 5000 AS Tilburg of e-mail personeelszaken@snvbrabantcentraal.nl Gesprekken vinden plaats op 30 april 2015.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het EIF


 Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/brabantcentraal/vacatures/werkbegeleider-arbeidsparticipatie-mv-20-24-uur-week


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator