De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 april 2015

"Naturalisatie en bewijsnood" door mr Agayev


De Rijkswet op het Nederlandschap (RWN) stelt regels met betrekking tot verkrijging van een Nederlands paspoort. Er zijn enkele eisen waar een aanvrager aan moet voldoen alvorens hij het Nederlandse paspoort kan verkrijgen. Zo moet hij 5 jaar onafgebroken rechtmatig verblijf hebben gehad in Nederland. Tevens moet hij het inburgeringsexamen hebben behaald. Voor aanvragers die geen vluchtelingenstatus hebben geldt daarnaast dat zij documenten dienen te overleggen waaruit hun identiteit blijkt: een gelegaliseerde geboorteakte en een paspoort. De hoofdregel is dat de aanvraag van vreemdelingen die deze documenten niet leveren afgewezen wordt. Slechts die aanvragers die aan kunnen tonen dat zij wegens bewijsnood niet in staat zijn de gevraagde documenten te overleggen, worden vrijgesteld van dit vereiste. Bewijsnood doet zich met name voor in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het land waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan of onvolledig zijn. Ook doet bewijsnood zich voor wanneer in dat land geen stukken kunnen worden verkregen door de op dat moment bestaande politieke situatie.

Een aanvrager die een schriftelijke verklaring overlegt van de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is, waarin gemotiveerd wordt aangegeven waarom hij niet in het bezit gesteld kan worden van een geldig buitenlands reisdocument, verkeert ook in bewijsnood. Vaak is een (korte) brief van het consulaat van dat land op zichzelf niet voldoende. De aanvragers wordt aangeraden om met zo veel mogelijk stukken aan te tonen dat zij er alles aan gedaan hebben om de vereiste documenten te verkrijgen. Te denken valt aan brieven aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het benaderen van een advocaat of een notaris in het land van herkomst. Een brief van een advocaat en/of notaris waarin, onder verwijzing naar de wet- en regelgeving van het land van herkomst, aangegeven wordt waarom de aanvrager niet in het bezit kan worden gesteld van een geboorteakte of paspoort, kan daarbij helpen.

Vooral de aanvragers die een verblijfsvergunning hebben in het kader van de pardoonregeling hebben het moeilijk. Vaak krijgen zij een reisdocument waarin staat dat het reisdocument voor alle landen geldig is met uitzondering van hun land van herkomst. Zij kunnen daardoor hun land van herkomst niet bezoeken. In veel landen is het onmogelijk om een paspoort of geboorteakte te verkrijgen zonder daadwerkelijk naar dat land af te reizen.

In een recente uitspraak oordeelde de Raad van State dat van bewijsnood geen sprake was. Appellant gaf aan geen geboorteakte te kunnen verkrijgen en dus in bewijsnood te verkeren. Daarbij verwees hij naar de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het land van herkomst. De Raad van Staat vond dit niet voldoende en overwoog:
‘3.1. De rechtbank heeft terecht overwogen dat [appellant] zijn stelling dat de Saoedi-Arabische autoriteiten hem geen gelegaliseerde geboorteakte kunnen verstrekken, niet met bewijsstukken heeft gestaafd. De overgelegde verklaring van ene [persoon] maakt dit niet anders, nu deze verklaring niet is gedateerd en [appellant] niet heeft aangetoond in welke hoedanigheid [persoon] de verklaring heeft afgelegd. Evenmin leidt het afschrift van de website van voormeld ministerie tot een andere conclusie. Daargelaten dat [appellant] niet heeft aangetoond dat de vijf vereisten voor het verkrijgen van een Saoedi-Arabisch geboorteakte voor hem gelden, heeft de rechtbank terecht overwogen dat hij zijn stelling dat hij de bij die vereisten genoemde documenten die hij moet overleggen niet kan verkrijgen, niet met bewijsstukken heeft gestaafd. Dat [appellant] bij verscheidene bezoeken aan Saoedi-Arabië tevergeefs heeft gepoogd een gelegaliseerde geboorteakte van de autoriteiten aldaar te verkrijgen, heeft hij evenmin met bewijsstukken gestaafd. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de staatssecretaris zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat [appellant] niet heeft aangetoond in bewijsnood te verkeren.’ (15 april 2015, 201406579/1/V6)  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83411&summary_only=&q=


Vindplaats:  https://lawyeragayev.wordpress.com/2015/04/19/naturalisatie-en-bewijsnood/Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator