De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

11 augustus 2015

Aan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als langdurig EU onderdaan heb je niets als je naar Ierland, Denemarken of Groot-Brittanie wilt verhuizen.

Client A wilde met zijn vrouw naar Engeland verhuizen en vroeg daarom een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan in Nederland. Immers daarmee kan je ook naar een ander EU-land verhuizen.

Mevrouw B, de schoondochter van mijn goede vriend in Schotland, is Amerikaanse en zag haar relatie stranden. Waarop ik zei "Maar je hebt toch recht op de status van langdurig EU-onderdaan na al die jaren? Advocaat C in London wilde haar wel helpen maar kon er niets over vinden op de site van de Britse IND.

Client A kreeg zijn verblijfsvergunning. Met in de brief de uitleg dat hij daar niets aan had als hij naar Ierland, het Verenigd Koninkrijk of Denemarken wilde verhuizen.
Die hebben blijkbaar ge-opt-out.

Hij kan nog Nederlander worden.
Rottig voor mevrouw B maar die kan eventueel via een speciale Britse regeling daar blijven.

Dus let op voor de uitzonderingslanden. Dan kan direct naturaliseren misschien beter zijn. Als je tenminste het niet erg vind om je eigen nationaliteit kwijt te raken.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

En hoe zit het dam met Metock waar 2 Engelse ,(van de vier) dames, naar Ierland gingen en toen weer terug naar hun eigen land, met hun inmiddels gehuwde derde landen partners?
Daar worden geen opt outs, in benoemd? Dit wel, mis ik iets?!?

92 Het maakt niet uit of personen met de nationaliteit van derde landen die familielid zijn van een burger van de Unie, in de gastlidstaat zijn binnengekomen alvorens dan wel na familielid van de burger van de Unie te zijn geworden, daar de weigering van de gastlidstaat om hun een recht van verblijf te verlenen deze burger van de Unie evenzeer ervan zal weerhouden, zijn verblijf in die lidstaat voort te zetten.

93 Gezien de noodzaak, de bepalingen van richtlijn 2004/38 niet restrictief uit te leggen en daaraan niet hun effectiviteit te ontnemen, moeten de woorden „[de] familieleden [van een burger van de Unie] die hem begeleiden” in artikel 3, lid 3, van deze richtlijn derhalve aldus worden uitgelegd dat daarmee zowel zijn bedoeld de familieleden van een burger van de Unie die met die burger de gastlidstaat zijn binnengekomen, als de familieleden die met hem in die lidstaat verblijven, zonder dat in het laatste geval onderscheid behoeft te worden gemaakt naargelang de personen met de nationaliteit van derde landen vóór of na de burger van de Unie die lidstaat zijn binnengekomen, dan wel voordat of nadat zij familielid van die burger zijn geworden.

94 De toepassing van richtlijn 2004/38 uitsluitend op familieleden van een burger van de Unie die hem „begeleiden” of „zich bij hem voegen”, komt dus neer op een beperking van de rechten van binnenkomst en verblijf van de familieleden van een burger van de Unie in de lidstaat waar die burger verblijft.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd6e0fbfcb73574c96bbefb572a06936ba.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQchz0?text=&docid=68145&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=800877

Ik heb geen url... dus teken ik maar anoniem, maar mijn mijn naam is Nic Wempe

change zei

Zou dit het zijn?! ?EG en EU verbonden door EVRM. http://www.vrg-gent.be/docs/upload/26/88/samenvatting%20europees%20recht.pdf

Leest U ook het volgende infosheet: http://www.europa-nu.nl/id/vh7dotvupntx/opt_out

Wie zoekt het op, ik ben helaas een beetje druk en wel erg nieuwschierig nu? http://www.europa-nu.nl/id/vh7dowjo3mzi/akkoord_van_schengen

Onder persoonlijke titel: Nic Wempe

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator