De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 augustus 2015

Langdurig onrechtmatig verblijf: wie niet weg is, is gezien.hide-and-seek-pictures-1Op de mededeling aan je cliënt dat je in zijn of haar situatie geen verblijfsmogelijkheden meer ziet volgt vaak een verontwaardigde blik en opmerking als “maar ik ben hier al jaren, mijn kinderen gaan hier naar school!”. Hoewel deze reactie begrijpelijk is leidt langdurig onrechtmatig verblijf niet direct tot verlening van een verblijfsvergunning. Dit zou ertoe leiden dat verstoppertje spelen op lange termijn de sleutel tot succes is. Wanneer langdurig onrechtmatig verblijf wel zou leiden tot een verblijfsvergunning is onduidelijk. Op dit moment valt er nog geen duidelijke lijn in de  jurisprudentie te ontdekken die handvatten biedt.

Wanneer een cliënt hier een leven heeft opgebouwd en de kinderen geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving doen advocaten met enige regelmaat een beroep op het in artikel 8 EVRM vervatte recht op respect voor privéleven. Uitzetting van de persoon(en) in kwestie zou leiden tot een schending van dit recht op privéleven.

De vraag onder welke omstandigheden een onrechtmatige verblijfsstatus kan worden geregulariseerd door een beroep op artikel 8 EVRM heeft centraal gestaan in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 mei 2015, nr. 201409262/1/V1, ECLI:NL:RVS:2015:1700, over een moeder met twee volwassen dochters die sinds hun geboorte zonder rechtmatig verblijf in Nederland hebben verbleven.

In deze uitspraak wordt opnieuw duidelijk dat het zeer casuïstisch is. Een eenduidig antwoord blijft achterwege. Desalniettemin is het goed om in grote lijnen een beeld te krijgen van hetgeen bepalend kan zijn voor de beantwoording van voornoemde vraag. In deze uitspraak worden enkele toonaangevende arresten van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aangehaald die enigszins maatgevend zijn.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadrukt meermaals dat verdragsstaten een ruime beoordelingsmarge hebben in immigratiezaken. Het Hof hanteert in het algemeen een toets die inhoudt dat slechts in uitzonderlijke omstandigheden sprake zal zijn van een schending van het recht op privéleven conform artikel 8 EVRM. Deze uitzonderlijke omstandigheden volgen onder meer uit de navolgende uitspraken van het Hof;

 Lees verder bij Liesbeth: https://lawyerboon.wordpress.com/2015/08/18/langdurig-onrechtmatig-verblijf-wie-niet-weg-is-is-gezien/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator