De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

06 september 2014

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 augustus 2014, nummer WBV 2014/27, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (geen kind in de cel)

TOELICHTING

ALGEMEEN

Bij brief van 28 mei 2014 (Nr. 522683) heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen beleidswijzigingen in het kader van ‘Geen kind in de cel’. Eén van deze beleidswijzigingen is het verlenen van toegang voor gezinnen met minderjarige kinderen die aan de grens om een verblijfsvergunning asiel hebben verzocht.

ARTIKELSGEWIJS

A

In paragraaf A1/7.3 Vc is een uitzondering gecreëerd voor een volwassen vreemdeling die tezamen met een minderjarig kind inreist. De IND geeft bij een volwassen vreemdeling die inreist met een minderjarig kind in principe geen aanwijzing als bedoeld in artikel 3, derde lid, Vw tot het weigeren van de verdere toegang. De IND kan van deze regel afwijken indien:
  • er indicaties zijn van mogelijke risico’s voor het geestelijk of lichamelijk welzijn van het minderjarig kind;
  • de behoefte bestaat aan nader onderzoek naar de volwassen vreemdeling en/of zijn gestelde relatie tot het minderjarige kind;
  • er indicaties van mensenhandel zijn bij een volwassen vreemdeling die tezamen met een minderjarig kind inreist.
Verder is aangegeven dat de IND bij een alleenstaande minderjarige vreemdeling die inreist en te kennen geeft asiel te willen aanvragen geen aanwijzing geeft als bedoeld in artikel 3, derde lid, Vw tot het weigeren van de verdere toegang.

B

In paragraaf A5/2.4 Vc is een verwijzing gemaakt naar paragraaf A1/7.3 Vc.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voor deze, de waarnemend directeur-generaal Vreemdelingenzaken, H.P. HeidaLees hier de hele tekst: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-25182.html

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator