De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

10 september 2014

ACVZ: Advies ontnemen en verlies Nederlanderschap bij terroristische activiteiten


Attenderingsservice Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)
 
Op 11 oktober 2013 heeft de ACVZ een wetsadvies uitgebracht over de voorgenomen wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot ontneming en de gronden voor verlies van het Nederlanderschap. Met de verzending van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer is het advies van de ACVZ openbaar geworden.
 
De ACVZ adviseert het Nederlanderschap niet van rechtswege verloren te laten gaan na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling op grond van art. 140a Sr. De commissie voert de volgende argumenten aan:
• het voorstel is in strijd met Europees recht;
• de voorgestelde wijziging past niet in de wetssystematiek;
• de noodzaak van de wijziging is niet aangetoond en
• het risico op een onjuiste constatering van het verlies van Nederlanderschap en de onevenredige gevolgen daarvan voor betrokken personen acht de commissie te groot.
 
De commissie ziet geen bezwaren tegen uitbreiding van de intrekkingsgronden genoemd in artikel 14 RWN met een onherroepelijke veroordeling op grond van artikel 134a Sr. In elk individueel geval dient beoordeeld te worden of met het plegen van het misdrijf de essentiële belangen van de Nederlandse staat zijn geschaad; vervolgens dient beoordeeld te worden of intrekking proportioneel is, gelet op de feiten en omstandigheden van het geval.
 
Het wetsvoorstel is op 4 september 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het ACVZ-advies heeft geleid tot het laten vervallen van het onderdeel in het wetsvoorstel over verlies van rechtswege.
 
Voor meer informatie, zie:
 
Advies ontnemen en verlies Nederlanderschap bij terroristische activiteiten
 
Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (dossier 34 016 (R 2036))
 
Mocht u geen gebruik meer willen maken van deze attenderingsservice, dan kunt u dat doorgeven via onderstaand mailadres.
 
met vriendelijke groet,
Mieke Braat-Naber,
Adviseur bedrijfsvoering (wnd.)
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Turfmarkt 147 Noord 5 kamer 536
2511 DP  DEN HAAG
Postbus 20301
2500 EH  DEN HAAG
tel.: 070 370 4300 (algemeen)
email: h.m.s.braat-naber@acvz.minvenj.nl
Twitter: @ACVZ_advies
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator