De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

24 oktober 2009

Inhoudsopgave Journaal vreemdelingenrechtUitgever Sdu

Tijdschrift Journaal vreemdelingenrecht

Datum 28-09-2009

Aflevering 3

Artikelen 6

INHOUDSOPGAVE PAG

Ten geleide 151

'Dan verkopen we toch gewoon de boot...', JVR 2009/15 (van der Linden) 151

Artikelen 153

Omvang en achtergronden van de asielinstroom: inzichten vanuit de Migratiekaart, JVR 2009/16 (Kromhout, Wijkhuis, Wubs) 153

Wint Europa de 'Talentenjacht' met de Blauwe Kaart?, JVR 2009/17 (van der Kolk) 161

Etnische registratie van minderheden: digitale discriminatie?, JVR 2009/18 (Schermer) 167

Verblijfsstatus als grond voor uitsluiting van diensten, JVR 2009/19 (Houtzager) 174

Verschenen 181

H.W. Groeneweg, J.H. van der Winden, Sdu Commentaar Vreemdelingenwet 2000, 2008-2009, JVR 2009/ (Hintzen) 181Rubriek Ten geleide

Artikel 'Dan verkopen we toch gewoon de boot...'

Citeertitel JVR 2009/15

Samenvatting Toen staatssecretaris Albayrak samen met haar Maltese collega Bonnici op 16 juli een bijdrage instuurde in de Forumpagina van De Volkskrant met als veelzeggende titel 'Migratie dwingt tot samenwerking' wisten we zeker dat de strijd tegen de zogenoemde 'boat people' het centrale issue van dit jaar is. De bijdrage beoogt draagvlak te creëren voor uitbreiding van de EU-samenwerking op het terrein van (met name de illegale) migratie.

Auteur E.C.H.J. van der Linden

Pagina 151 - 152

Rubriek Artikelen

Artikel Omvang en achtergronden van de asielinstroom: inzichten vanuit de Migratiekaart

Citeertitel JVR 2009/16

Samenvatting Sinds de tweede helft van de jaren tachtig is het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt regelmatig onderwerp van politieke discussie. In die discussie gaat het niet alleen om de afhandeling van asielaanvragen of de opvangcapaciteit, maar ook over de positie van Nederland ten opzichte van andere Europese landen. Zo gaat de Rapportage Vreemdelingenketen, die de staatssecretaris van Justitie halfjaarlijks naar de Tweede Kamer stuurt, ook in op de plaats die Nederland inneemt op de 'ranglijst' van bestemmingslanden.

Auteurs M. Kromhout, V. Wijkhuis, H. Wubs

Pagina 153 - 160

Rubriek Artikelen

Artikel Wint Europa de 'Talentenjacht' met de Blauwe Kaart?

Citeertitel JVR 2009/17

Samenvatting Op 26 mei 2009 is de Raad van de EU akkoord gegaan met de Richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (Europese Blue Card). Deze richtlijn, die in juni 2011 geïmplementeerd moet zijn, heeft als doel kennismigranten makkelijker toegang te verlenen tot de Europese arbeidsmarkt. Bovendien, zo blijkt uit de overwegingen van de richtlijn, moet de de richtlijn bijdragen aan de Lissabonstrategie, met als doel van de EU de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken.

Auteur M. van der Kolk

Pagina 161 - 166

Rubriek Artikelen

Artikel Etnische registratie van minderheden: digitale discriminatie?

Citeertitel JVR 2009/18

Samenvatting Om maatschappelijke problemen rondom integratie en veiligheid te adresseren, wil de overheid etnische registratie als middel inzetten. Etnische registratie van minderheden is echter niet zonder risico's. In deze bijdrage wordt besproken welke risico's gepaard gaan met de toepassing van etnische registratie voor preventieve en repressieve doeleinden. Daarnaast zal worden gekeken naar het nut en de noodzaak van etnische registratie. Op basis hiervan moet een beter antwoord gegeven kunnen worden op de vraag in hoeverre etnische registratie van minderheden legitiem is.

Auteur B. Schermer

Pagina 167 - 173

Rubriek Artikelen

Artikel Verblijfsstatus als grond voor uitsluiting van diensten

Citeertitel JVR 2009/19

Samenvatting Aanbieders van diensten hebben een belang bij het stellen van eisen aan potentiële klanten als het gaat om diensten waarvoor zij een financieel risico lopen. Het gaat om vormen van kredietverlening waarbij een risico op niet-terugbetaling bestaat. Het beperken van een dergelijk risico behoort tot geaccepteerde bedrijfsvoering. Wanneer het gaat om klanten die wellicht slechts tijdelijk in Nederland verblijven omdat hun vergunning tot verblijf langdurig verblijf niet mogelijk maakt, lijkt dat belang legitiem. Aan diensten met een langdurig karakter zouden extra eisen gesteld kunnen worden, omdat na vertrek uit Nederland de terugbetaling van het geleende geld of nakoming van andere verplichtingen uit de overeenkomst niet gewaarborgd is. Dit uitgangspunt kan echter botsen met het recht om niet gediscrimineerd te worden.

Auteur D. Houtzager

Pagina 174 - 180
Rubriek Verschenen

Artikel H.W. Groeneweg, J.H. van der Winden, Sdu Commentaar Vreemdelingenwet 2000, 2008-2009

Citeertitel JVR 2009/

Auteur G.H. Hintzen

Pagina 181 - 183

Bron: http://www.recht.nl/

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator