De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

28 oktober 2009

Sterke toename bevolking Amsterdam derde kwartaal 2009

De bevolking van Amsterdam is in het derde kwartaal van 2009 gegroeid met ruim vijfduizend personen. Dat is beduidend meer dan in het eerste halfjaar van 2009. De groei wordt veroorzaakt doordat de natuurlijke aanwas en de binnen- en buitenlandse migratie dit kwartaal op een hoog niveau liggen. Amsterdam heeft per 1 oktober ruim 767 duizend inwoners.


Leeftijd- en seizoengebonden

Vestiging en vertrek naar en uit Amsterdam zijn doorgaans leeftijd- en seizoensgebonden. Jonge mensen in de leeftijdsgroep 18-24 maken een groot deel uit van de vestiging, terwijl de iets oudere groep - vaak met kinderen - de grootste groep in het vertrek vormen. De binnenlandse vestiging is in het derde kwartaal meestal hoog vanwege de vestiging van nieuwe studenten. Vanaf juli 2009 zijn ruim negenduizend personen vanuit elders in Nederland in Amsterdam ingeschreven. Ruim 43 procent hiervan is 18-24 jaar oud, in het derde kwartaal is dit 50 procent. Ook de migratie met het buitenland is flink toegenomen, zowel vestiging als vertrek is dit kwartaal de helft groter dan vorige kwartalen. Hierdoor is het vestigingsoverschot uit het buitenland ook met de helft toegenomen. Ook dit betreft vaak studenten, met name uit de westerse landen.Invloed van de crisis nog beperkt

In de demografische ontwikkelingen in Amsterdam is nog weinig te merken van de economische crisis. Er is nog volop beweging op het migratievlak en het aantal van 2.850 geboorten is dit kwartaal zelfs het hoogste van de afgelopen acht jaar. Het binnenlands vertrek is iets minder hoog dan in de laatste jaren. De voorraad van in aanbouw zijnde woningen voorziet tot nog toe in een toename van de woningvoorraad, met de daarbij behorende vestiging. In de eerste negen maanden zijn er in Amsterdam ruim 3.200 woningen bijgekomen. Wel mag worden verwacht dat dit de komende tijd minder wordt, omdat er beduidend minder woningen in aanbouw zijn genomen. Hierdoor zal de vestiging in Amsterdam afnemen.

Het aantal verhuizingen binnen de stad is sinds eind vorig jaar wel teruggelopen. In de maand september is het aantal mensen dat verhuist binnen de stad (6.600) voor het eerst zelfs kleiner dan het aantal mensen dat zich van buiten de gemeente vestigt (6.700).Veel migratie uit Oost- en West-Europa

De buitenlandse vestiging vanuit Oost-Europa lijkt weer wat aan te trekken. Met name uit Rusland, Roemenië, Bulgarije en in mindere mate uit Hongarije, voormalig Joegoslavië en de Baltische staten komen weer meer mensen richting Amsterdam.

Maar ook de West-Europeanen weten Amsterdam nog steeds goed te vinden. Dit betreft naast Fransen, Duitsers en Engelsen ook Ieren, Spanjaarden en Italianen. Vestiging vanuit Amerika (VS) is sinds 2008 weer op een wat hoger niveau.

De ambtshalve migratie, waarbij mensen administratief worden uitgeschreven vanwege ongemeld eerder vertrek en vaak later bij melding weer worden ingeschreven, is de laatste jaren relatief hoog geweest. Het effect hiervan is dat de ambtshalve vestiging nu hoog is. Bovendien zijn in het derde kwartaal relatief veel mensen ambthalve uitgeschreven. Hierdoor blijven per saldo meer mensen in Amsterdam.Weinig traditionele migratie

De buitenlandse migratie vanuit de traditionele immigratielanden Suriname, Antillen, Turkije en Marokko levert vrijwel geen bijdrage meer aan de Amsterdamse bevolking. De immigratie uit overige westerse en niet-westerse landen neemt toe, waarbij de westerse migratie vaker studie- en arbeidsgerelateerd is. De toename van de niet-westerse immigratie is vooral vanuit Ghana en Pakistan, en uit de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China).

Bron: http://www.os.amsterdam.nl/nieuws/10431


Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator