De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

22 januari 2014

ACVZ over initiatiefwetsvoorstel Schouw (D66) op het gebied rechtsbescherming bij asiel


In 2006 hebben de Kamerleden Lambrechts en Van der Ham een wetsvoorstel
ingediend tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) ter verbetering
van de rechtsbescherming in asielzaken
1
. De behandeling van het wetsvoorstel heeft
geruime tijd stilgelegen. In de tussentijd is de Vw 2000 gewijzigd. Deze wijzigingen
hadden betrekking op een deel van de knelpunten die in het wetsvoorstel worden
aangepakt. Zo is bijvoorbeeld artikel 83 Vw 2000 aangepast. Als gevolg hiervan is
het wetsvoorstel in 2013 op een aantal punten gewijzigd. De verdediging van het
wetsvoorstel is in 2013 overgenomen door het Kamerlid Schouw. Hij wordt in dit
advies als indiener van het wetsvoorstel aangemerkt.
In een brief van 18 oktober 2013 heeft de voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) verzocht om
te adviseren over dit voorstel (zie bijlage). Met deze brief voldoet de ACVZ aan dit
verzoek.


1.
Samenvatting
Het wetsvoorstel voorziet in een aantal wijzigingen van de Vw 2000 om de
rechtsbescherming in asielzaken te vergroten. In een paar woorden hebben de
wijzigingen betrekking op de volgende onderwerpen:
-tijdig informeren van de vreemdeling dat hij zijn asielmotieven zo volledig
mogelijk dient toe te lichten en alle bewijzen ter onderbouwing van zijn
verklaringen dient te overleggen waarover hij redelijkerwijs kan beschikken;
-vergroting van de mogelijkheden om nieuwe feiten en omstandigheden in de
verschillende fasen van een asielprocedure en in herhaalde asielprocedures in te
kunnen brengen;
-een meer indringende toetsing door de rechter van de motivering van het besluit
van de minister over de geloofwaardigheid van het asielrelaas.
De ACVZ heeft waardering voor de wijze waarop de indiener van het wetsvoorstel
door wijziging van de Vw 2000 probeert de ervaren knelpunten met betrekking
tot de rechtsbescherming in asielzaken te verbeteren. De commissie ondersteunt
het doel en de strekking van het wetsvoorstel. Op juridische gronden heeft de
commissie een aantal kanttekeningen bij de wetsbepalingen zoals die worden
voorgesteld en doet voorstellen tot aanpassing ervan. 
 
 

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator