Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Illegaal kan medicijnen niet betalen in Nederland. Wie zou dat dan moeten betalen? 
  ANP
Duizenden illegalen die medicijnen nodig hebben komen in de problemen, waarschuwen hulporganisaties in Trouw. Ze kunnen de eigen bijdrage voor geneesmiddelen niet betalen.
Sinds dit jaar moeten illegalen, die geen zorgverzekering hebben, per medicijn 5 euro betalen. Dat lijkt een klein bedrag, zeggen de organisaties, maar doordat illegalen vaak langere tijd medicijnen nodig hebben loopt het snel op.

Veel illegalen kampen met psychische problemen en gebruiken regelmatig antidepressiva of antipsychotica. "Als die mensen iedere week 5 euro moeten betalen kost ze dat meer dan 250 euro per jaar", zegt hulporganisatie Inlia in Trouw.

 Lees hier verder: http://nos.nl/artikel/595654-illegaal-kan-medicijnen-niet-betalen.html

Er wordt aangegeven dat illegalen niet mogen werken. We kennen in Nederland de verblijfsvergunning wegens buiten schuld Nederland niet kunnen verlaten, de verblijfsvergunning wegens medische noodsituatie en het IOM dat mensen met vrijwillige terugkeer helpt.
We kennen ook de legale inwoners van Nederland die 1200 euro per jaar kwijt zijn om zich te verzekeren en toch als langdurig zieke hoeveel eigen bijdrage per jaar moeten betalen (300??? 500?? dit jaar zou het weer verhoogd worden) en ook vaak bepaalde medicijnen of behandeling niet (meer) vergoed zien worden door de verzekering.En die ook niet meer kunnen werken of van een minimumloon leven. Zelf net deze maand 200 euro niet vergoed gekregen omdat mijne maar 75% van een behandeling vergoedt (en toch heb ik de hoogste aanvullende verzekering).
Als illegalen zich dan zo deel vinden zijn van de maatschappij dan moeten ze ook beseffen dat onze maatschappij niet gratis is. En als vrienden ze kleding, onderdak, eten kunnen geven die dan ook die pillen maar moeten betalen. Je kan heel veel 5 euro betalen voor je een eigen bijdrage hebt opgemaakt em als je alleen minimumloon hebt en al die kosten zelf moet betalen is dat dan misschien wel kariger dan menig illegaal leeft.
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Reacties

Anoniem zei…
Geachte mevrouw Raspe,

Ik zou verwachten dat u met uw vele jaren ervaring in de advocatuur en rechtshulpverlening voor asielzoekers, toch ook weet dat er een grote groep asielzoekers is die rechtmatig in Nederland verblijft maar die geen recht heeft op voorzieningen (waaronder een verzekering voor ziektekosten). Deze groep asielzoekers die bijv. hoger beroep hebben aangetekend in hun eerste asielprocedure ofwel een procedure hebben aangespannen bij het Europese Hof ofwel om uitstel van vertrek hebben gevraagd op medische gronden, hebben op grond van het Rijksbeleid geen recht op voorzieningen, maar zij mogen hier hun procedure wel vaak afwachten danwel wordt hun verblijf in Nederland gedoogd. Zij mogen ook niet werken.Zij zijn vaak afhankelijk van vrienden, kennissen of charitatieve organisaties om te kunnen overleven. Deze groep wordt zwaar getroffen door de eigen bijdrage van 5 euro per receptregel. Zij hebben nu al grote moeite om te overleven, en als zij medicatie-afhankelijk zijn, zullen zij vaak moeten kiezen tussen ofwel voeding ofwel medicatie. Indien je dit soort keuzes overlaat aan mensen die toch al ernstige psychische problemen hebben, kan het wel eens heel fout aflopen met deze mensen.

De groep vreemdelingen die door deze maatregel getroffen wordt is dus breder dan alleen 'illegalen'.
Overigens ook onder'illegalen'die afhankelijk zijn van medicatie gaat het vaak om kwetsbare mensen met bijv. trauma's die niet altijd dezelfde rationale keuzes kunnen maken als u en ik kunnen maken. Is het te verantwoorden om ten aanzien van deze kwetsbare groep een extra drempel op te werpen voor het verkrijgen van de noodzakelijke medicatie?

Met vriendelijke groet,

Pieter Postma
Anoniem zei…
Geen werk betekent geen geld. Toch wordt ervan uitgegaan dat mensen een eigen bijdrage moeten leveren. Leg mij uit hoe dit moet gaan. Het is een denkfout en een eufemisme om maar iedereen als ‘homo oeconomicus’ te beschouwen. Het is ook een uitdrukking van de (neoliberale, calvinistische?) ideologie die over het algemeen in NL heerst. Bij de IND wordt de asielzoeker vaak als ‘klant’ beschouwd. Dit noem ik vertroebeling van het realiteitsbesef. Groet, Anne
Geachte heer Postma,

Dank voor uw feed back!

De afgelopen jaren is er hevig gediscussieerd over het de pan uit reizen van de zorgkosten in Nederland.

Zoals hier bijvoorbeeld:
"De afgelopen 60 jaar zijn de zorgkosten ieder jaar fors gestegen. Een doorsnee gezin betaalt nu bijna een kwart van het inkomen aan de zorg. Blijft de zorg net zo hard groeien als de afgelopen 10 jaar? Dan kan dit volgens het CPB oplopen tot bijna de helft van het inkomen. In 2014 geven we bijna 73 miljard uit aan verplicht verzekerde zorg.
(...)
De vraag voor de toekomst is: gaan we steeds meer betalen voor meer zorg? En zo ja: wie gaat dat betalen? Er zijn veel mogelijkheden om de kosten in de zorg te beheersen. Maar al die mogelijkheden hebben ingrijpende consequenties. Zo kunnen we meer premies en belastingen heffen, of het verzekerde pakket uit minder zorg laten bestaan. We kunnen ook kiezen voor meer eigen betalingen. Of de hoeveelheid zorg verminderen, bijvoorbeeld via wachtlijsten. We kunnen ook meer zorgvraag in eigen kring opvangen. Het ministerie van VWS wil graag weten welke van deze opties uw voorkeur heeft." http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betaalbaarheid-van-de-zorg/de-zorg-hoeveel-extra-is-het-ons-waard

Als gevolg hiervan zijn het afgelopen jaar heel veel medicijnen uit het Basispakket gehaald en die krijg je dan ook met een aanvullende verzekering niet vergoed. Ook is de eigen bijdrage omhoog gegaan. veel valt niet op als je zelf gezond bent.

Als we dan even het bij mezelf houden want ik kan alleen in mijn eigen portemonnee kijken, dan is dat dus 125 euro per maand zorgverzekeringspremie, 30 euro medicijnen die niet meer vergoed worden, €360 eigen risico waar ik binnen twee maanden doorheen ben omdat ik verplicht 2 keer in de week een behandeling voor mijn arm nodig heb en dan dus moet betalen aan de verzekering. Dat is dus deze maand 300 euro zorgkosten. Ik kan gelukkig nog rationele beslissingen nemen maar dat op mijn vaste lasten houdt bijzonder weinig over voor de keus tussen eten en behandeling want door diezelfde ziekte is mijn inkomen ook 25% lager. En dat mijn douchebak wegroest? Verder wordt er hier nog zo'n 500 euro per jaar aan OZB geheven wat weer deel naar charitatieve instelling vloeit vanuit het OZB fonds.

Als land kan je ook een andere keuze maken zoals in Engeland met het NHS waar dan bepaalde behandelingen niet worden gegeven omdat ze er niet onder vallen (te duur). Of wat je in de VS ziet bij mensen die geen geld hebben en waarbij een kankergezwel wel wordt weggehaald maar er geen chemo of bestraling wordt gegeven omdat iemand dat toch niet kan betalen.

Helaas groeit geld niet aan de bomen hier.

De regering heeft er in Nederland voor gekozen om de zorg voor ons allen veel duurder te maken. Ook voor de illegaal of de andere onverzekerde.

Hier in Nederland leven charitatieve organisaties voornamelijk van overheidssubsidie. In Engeland mag je zelf je broek ophouden met fondsenwervingsacties.

Waarom niet gewoon die regel laten staan dat iedereen die niet meebetaalt aan de zorgkosten omdat hij niet verzekerd is aan het loket die 5 euro moet betalen? En ga dan als charitatieve instelling geld inzamelen bij mensen die er wel de financiele ruimte voor vinden te hebben voor een noodfonds. Het staat dan mensen vrij om te betalen. Door van de regering te verwachten dat iedere onverzekerde, illegaal, in procedure zijnde vreemdeling of wie dan ook wel uit de algemene middelen moet worden betaald en de legale mensen extra moeten gaan betalen voor medicijnen speel je alleen de PVV en dergelijke in de kaart. Er zijn echt wel andere mogelijkheden en dan kan je zelf ook nog controleren of iemand je niet gewoon geld probeert af te trochelen.

Ik hoop dat u hier wat mee kunt.

Met vriendelijke groet,

de webmaster

En dank voor de uwe Anne. Die werd geplaatst terwijl ik zat te typen.
Anoniem zei…
U geeft aan dat de zorgkosten in Nederland de pan uit rijzen. Tegelijkertijd blijkt echter dat Nederland meer miljonairs kent dan ooit. Zie:

http://www.nu.nl/economie/3532295/aantal-miljonairs-in-nederland-gestegen.html

Rechtvaardigheid is wat mij betreft ook een kwestie van solidariteit en een eerlijke verdeling van middelen waarbij de sterkste schouders de meeste lasten mogen dragen. Ik denk dat wij in een Rijk land als Nederland best in staat zijn om de zorgkosten voor een vaak kwetsbare groep vreemdelingen op te brengen. Temeer daar de zorgkosten van deze groep (21,6 miljoen in 2012) slechts een fractie (0,0002%) bedragen van de totale zorgkosten (92 miljard in 2012).

Met vriendelijke groet,

Pieter Postma
Dat systeem hebben we al in Nederland en heet belasting betalen volgens een progressief systeem. Die hogere inkomens dragen meer dan de helft van hun inkomen af aan belasting en dan nog 4% over hun banksaldo. Iemand met minimumloon moet toch nog een derde belasting betalen. Iemand die illegaal in Nederland aan het werk is betaalt niets.

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

Het EVRM is er niet alleen voor immigranten. Voor sommige onderdanen de enige weg om recht te halen

“UK must not think only of itself”: Massacre families urge UK not to leave ECHR – Alice Donald Photo credit: Guardian.co.uk The Conservative Party’s proposals to introduce a British Bill of Rights and Responsibilities that would weaken the UK’s obligations under the European Convention on Human Rights (ECHR) – and the legal chaos that would ensue if it was ever enacted – have been hotly debated. The proposal makes clear that if the Council of Europe was to reject the UK’s unilateral move, as it would be bound to, the UK ‘would be left with no alternative but to withdraw’ from the Convention.
The policy is highly isolationist. The brief section on the ‘international implications’ of the plan does not pause to consider the impact of withdrawal on the other 46 states on the Council of Europe or the Convention system as a whole. Nor does it address the implications for the UK’s ability to promote human rights and the rule of law in countries with significantly worse human righ…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Een boek wat het belang van mensenrechten uitlegt in een roman. Halbe Zijlstra lees je mee?

Het was een beetje hectisch de laatste tijd vandaar dat u niet zoveel nieuws hier zag. Ik was net voor mijn studenten op aan het schrijven wat Habeas Corpus was toen de schrijver van deze roman me een exemplaar gaf. Dit is "gewoon" een roman maar het belang van de rem die mensenrechten hebben op een doorschietende overheid kan niet beter worden uitgelegd. Aanrader!As our then crown prince married a daughter from a minister during the Argentinian junta days I think we in The Netherlands know a lot more about that dark episode than for instance people from Poland. She became a respected and very popular queen by the way. The sins of the fathers should not be blamed on the children and at least dad was not welcome at the wedding.The day before I started to read the book I got as a present from the writer, I met someone who was a refugee from Syria. A nice hardworking young man who told me he had saved up during 10 years working in the Emirates, had come back home, bought a ho…