De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

10 juni 2016

ACVZ advies over wetsvoorstel Voortman om Turks Associatiebesluit in Vreemdelingenwet op te nemen


Op 7 juni 2016 heeft de ACVZ advies uitgebracht aan de voorzitter van de Tweede Kamer over een initiatief wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Voortman. Het doel van het wetsvoorstel is om de kernbepalingen van het associatierecht EEG-Turkije (het associatierecht) in de Vreemdelingenwet te verankeren. Het associatierecht bestaat - voor zover van belang voor het Nederlandse vreemdelingenrecht - uit de Associatieovereenkomst EEG-Turkije, het Aanvullend Protocol bij die overeenkomst en de Besluiten 2/76 en 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije. Vastlegging van het associatierecht is naar het oordeel van mevrouw Voortman noodzakelijk om de rechtszekerheid te waarborgen en de transparantie te vergroten waardoor onjuiste toepassing van het associatierecht wordt voorkomen. Het associatierecht is door het Hof van Justitie van de Europese Unie nader uitgelegd in meer dan 60 arresten. De fragmentatie die daardoor is ontstaan doet afbreuk aan de kenbaarheid van het associatierecht en daarmee aan de rechtszekerheid.
 
De ACVZ waardeert het initiatief om het associatierecht vast te leggen in nationale regelgeving. Belangrijkste redenen hiervoor zijn dat door vastlegging van het associatierecht de rechtszekerheid wordt gediend, maar dit op Europees niveau in de Associatieraad EEG-Turkije niet van de grond komt.
De adviescommissie heeft een voorkeur voor vastlegging van het associatierecht in het Vreemdelingenbesluit in plaats van in de Vreemdelingenwet, omdat daarmee aangesloten wordt bij de systematiek van de wet en het besluit. Bovendien is het Vreemdelingenbesluit eenvoudiger te wijzigen dan de Vreemdelingenwet, waarmee de rechtszekerheid wordt gediend zonder dat dit onttrokken is aan parlementaire controle.
 
De ACVZ is van oordeel dat in het wetsvoorstel in de artikelen 45k tot en met 45o de rechten die voor Turkse onderdanen voortvloeien uit het associatierecht kernachtig en volledig zijn weergegeven. De adviescommissie beveelt aan om deze artikelen integraal op te nemen in een aparte paragraaf in het Vreemdelingenbesluit. In het advies heeft de ACVZ zich voorts nog uitgelaten over het voorstel om de artikelen 1, 8 onder l en 17, eerste lid, van de Vreemdelingenwet te wijzigen. De adviescommissie doet de aanbeveling om deze artikelen van de wet niet te wijzigen. Voor de motivering wordt verwezen naar het volledige advies.
 
U kunt de publicatie hier downloaden van de website van de ACVZ.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator