De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

11 juni 2016

Vrijwillige terugkeer/hervestiging van Syrische migranten naar Syrië of een derde land


Momenteel kan IOM Syrische migranten niet assisteren met een vrijwillige terugkeer naar Syrië.
Als Syrische migranten vrijwillig willen terugkeren naar of hervestigen in een derde land, waaronder Turkije of Libanon, dan kunnen zij zich wel wenden tot IOM. Voorwaarde hiervoor is de desbetreffende persoon in het bezit is of kan komen van een langdurige/permanente verblijfsvergunning in het derde land. Per individueel geval kan worden bekeken of aan de voorwaarde wordt voldaan. IOM kijkt dan op basis van de soort verblijfsvergunning of de migrant kan worden geassisteerd in de terugkeer/hervestiging. IOM kan Syriërs met een verblijfsvergunning asiel in Nederland ook assisteren met diensten gericht op gezinshereniging.

Bron: http://www.iom-nederland.nl/nl/vrijwillig-vertrek/vrijwillige-terugkeer-hervestiging-van-syrische-migranten-naar-syrie-of-een-derde-land


 

Terugkeer naar uw land van herkomst (REAN)

U bent naar Nederland gekomen om hier voor langere tijd te wonen. Misschien heeft u twijfels over een toekomstperspectief in Nederland. U staat voor de keuze: in Nederland blijven of terugkeren naar het land van herkomst. Als u vertrek uit Nederland overweegt, kan de Internationale Organisatie voor Migratie u informeren over de mogelijkheden, vragen die u hebt over terugkeer beantwoorden en uw vrijwillige terugkeer ondersteunen met het REAN-programma. REAN staat voor ‘Return and Emigration of Aliens from the Netherlands’. IOM is een onafhankelijke internationale organisatie en geen onderdeel van de Nederlandse overheid. Met collega’s in meer dan 120 landen zet IOM zich wereldwijd in voor de belangen van de migrant. IOM helpt u alleen als u dat wenst.

Voorwaarden terugkeer

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van vrijwillige terugkeer, dient een migrant aan een aantal voorwaarden te voldoen:
 • Hij/zij is in de vijf jaar voorafgaand aan deze aanvraag bij IOM niet via de REAN-regeling vertrokken. Evenmin is hij/zij in die vijf jaar op kosten van de Nederlandse overheid het land uitgezet. 
 • Hij/zij is geen onderdaan van één van de landen die zijn uitgesloten van de REAN-regeling. Slachtoffers van mensenhandel uit landen die na 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie kunnen echter wel van de REAN-regeling gebruik maken. 
 • Hij/zij is naar Nederland gekomen om zich in Nederland te vestigen. 
 • Hij/zij stemt er mee in dat na vertrek eventuele nog aanhangige verblijfsprocedures door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden beëindigd, alsmede - indien daarvan sprake is - dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken.
 • Hij/zij kan de reis niet zelf bekostigen. 
 • Hij/zij is voornemens om definitief te vertrekken. 
 • Hij/zij kan aan een geldig reisdocument komen, of bezit reeds een geldig reisdocument (paspoort of laissez passer). 
 • Voor personen die een aanvraag voor vrijwillige terugkeer hebben ingediend gaat IOM bij de overheid na of er geen bezwaar is tegen het vertrek uit Nederland en het verstrekken van middelen ten behoeve van terugkeer en herintegratie. 

Wat houdt de ondersteuning in?

De ondersteuning die een migrant van IOM op basis van het REAN-programma ontvangt, bestaat uit:
 • Voorlichting over terugkeer; 
 • Het geven van advies en informatie over terugkeer;
 • Begeleiding bij vertrek op Schiphol en voor zover van toepassing bij transit en aankomst; 
 • Een vliegticket naar een plaats zo dicht mogelijk bij de eindbestemming.
 • Ondersteuning bij het verkrijgen van een reisdocument en vergoeding van de kosten; 
 • Een financiële bijdrage, ook wel een ondersteuningsbijdrage genoemd, om de eerste periode na vertrek uit Nederland te kunnen overbruggen.
 • Extra individuele begeleiding / herintegratieondersteuning voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, slachtoffers van mensenhandel en migranten met gezondheidsproblemen.

Ondersteuning bij verkrijgen reisdocumenten

IOM onderhoudt contacten met ambassades en consulaten. Door het maken van werkafspraken probeert zij het verkrijgen van reisdocumenten te vergemakkelijken. IOM kan migranten informeren over het verkrijgen van een reisdocument en migranten die in bewaring verblijven ondersteunen bij de aanvraag van een reisdocument. De migrant zelf blijft echter verantwoordelijk voor het verkrijgen van een reisdocument. De adressen van ambassades en consulaten zijn gepubliceerd op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ondersteuningsbijdrage bij terugkeer

Migranten die in aanmerking komen voor vrijwillig vertrek uit Nederland met ondersteuning van IOM krijgen een ondersteuningsbijdrage van 200 Euro per volwassene/alleenstaande minderjarige en 40 Euro per meereizend kind om in de eerste behoeften na vertrek uit Nederland te kunnen voorzien. Deze bijdrage wordt meegegeven op een debit card bij vertrek op Schiphol.
Voor personen die asiel in Nederland hebben ingediend geldt de Herintegratie Regeling Terugkeer.  Binnen deze regeling kan men in aanmerking komen voor een aanvullende bijdrage van € 1.750 per volwassene of alleenstaande minderjarige vreemdeling en € 880 voor een kind.

Meer informatie of aanvraag voor terugkeer indienen?

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden bij terugkeer naar het land van herkomst of om van de REAN-regeling gebruik te maken, kunt u één van de spreekuren bezoeken of contact opnemen via email of telefoon.

 Bron: http://www.iom-nederland.nl/nl/vrijwillig-vertrek/terugkeer-naar-uw-land-van-herkomst-rean


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator