De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

16 juni 2016

Asielzoeker kan bevoegdheid van lidstaat onder Dublin-verordening betwisten

Een asielzoeker heeft het recht om de verantwoordelijkheid van een lidstaat voor de behandeling van zijn asielverzoek te betwisten nadat die lidstaat deze verantwoordelijkheid heeft aanvaard. Met dit antwoord aan de rechtbank Den Haag geeft het EU-Hof invulling aan de doelstellingen van de Dublin-verordening om asielprocedures effectiever te maken en tegelijkertijd asielzoekers betere rechtsbescherming te bieden.
Het gaat om het arrest van 7 juni 2016 in de zaak C-63/15, Ghezelbash.
In maart 2014 dient de Iraniër Ghezelbash bij de Nederlandse autoriteiten een aanvraag in voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Uit onderzoek in het visuminformatiesysteem van de Europese Unie blijkt vervolgens dat Ghezelbash door de buitenlandse vertegenwoordiging van Frankrijk in Iran eerder in het bezit is gesteld van een Frans visum dat geldig was van  december 2013 tot medio januari 2014. Hierop verzoekt de Nederlandse Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Franse autoriteiten Ghezelbash over te nemen op grond van de Dublin-verordening 604/2013. Frankrijk stemt met dit verzoek in.
Ghezelbash vraagt de Nederlandse autoriteiten om zijn asielverzoek te behandelen in de verlengde asielprocedure, teneinde hem de kans te geven de originele documenten over te leggen die aantonen dat hij van december 2013 tot februari 2014 weer terug was in Iran. Dit betekent volgens hem dat Frankrijk niet verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn asielverzoek. In mei 2014 wijst de Staatssecretaris de door Ghezelbash ingediende aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd af.
Ghezelbash stelt beroep in tegen dit besluit en verzoekt de rechtbank Den Haag een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij overlegt Ghezelbash de documenten waaruit zou blijken dat hij na zijn verblijf in Frankrijk naar Iran is teruggekeerd. De rechter wijst het door Ghezelbash ingediende verzoek toe en gelast dat de rechtsgevolgen van het besluit van de Staatssecretaris worden opgeschort. De rechtbank stelt het EU-Hof de vraag of Ghezelbash het recht heeft om de verantwoordelijkheid van Frankrijk voor de behandeling van zijn asielverzoek te betwisten nadat die lidstaat deze verantwoordelijkheid heeft aanvaard.
Het EU-Hof oordeelt dat een asielzoeker zich er in een procedure tegen een overdrachtsbesluit op kan beroepen dat een criterium op grond waarvan hij wordt overgedragen naar een andere lidstaat, verkeerd is toegepast. Artikel 27, lid 1, van de Dublin-verordening bepaalt dat de asielzoeker het recht heeft tegen het overdrachtsbesluit bij een rechterlijke instantie een rechtsmiddel in te stellen, in de vorm van een beroep of een bezwaar. Een beperkte uitleg van de omvang van dit recht zou in de weg kunnen staan aan de verwezenlijking van de doelstelling van effectieve bescherming van asielzoekers. Dit zou tot gevolg hebben dat een asielzoeker in feite niets heeft aan het recht om gegevens te verstrekken aan de hand waarvan de bij deze verordening vastgestelde verantwoordelijkheidscriteria op juiste wijze kunnen worden toegepast (artikel 5 van de Dublin-verordening

Bron: http://savemypost.com/12062016/6/3/d/c/d/38508bd3312f14d6be9c358c7616c593016/8e1b4d59b943ca763df9a96b5a0abc95345ae94c/web/?archSh=1

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator