De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

04 januari 2012

Brief Leers over kennismigrantenregeling

Brief Leers over kennismigrantenregeling

Nr. 87
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 22 december 2011
In het Algemeen Overleg van 8 juni jl. heb ik toegezegd u nader te informeren over de lijst op de IND-website van werkgevers die zijn toegelaten tot de kennismigrantenregeling. Op deze lijst stonden ook bedrijven als coffeeshops en snackbars, waarvan het niet aannemelijk is dat zij kennismigranten zullen laten overkomen. Met deze brief voldoe ik aan deze toezegging.
Met u ben ik van mening dat bedrijven als coffeeshops en snackbars niet thuis horen op een lijst van werkgevers die kennismigranten kunnen werven. Misbruik en oneigenlijk gebruik van de kennismigrantenregeling wil ik hard aanpakken. Door de wijziging van de kennismigrantenregeling van 19 juni jl., heb ik het inmiddels praktisch onmogelijk gemaakt dat dit soort bedrijven zogenoemde kennismigranten te werk kunnen stellen.
Daarnaast heb ik, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid, de lijst van werkgevers op de site van de IND laten aanpassen. Alleen die bedrijven die het afgelopen jaar een aanvraag hebben ingediend voor een kennismigrant waarop positief is beslist, en die dus onder de Wet modern migratiebeleid ook erkend referent zullen worden, zijn op deze lijst opgenomen. Op deze opgeschoonde lijst komen derhalve geen bedrijven als coffeeshops en snackbars meer voor.
Wanneer de Wet modern migratiebeleid in werking is getreden, zullen alleen nog bedrijven op de lijst van erkende referenten staan, nadat zij grondig door de IND zijn getoetst op betrouwbaarheid en solvabiliteit.
Tijdens de begrotingsbehandeling op 17 oktober jl. was er enige onduidelijkheid over een eerdere toezegging tijdens de begrotingsbehandeling van vorig jaar inzake het wegnemen van mogelijke knelpunten in de kennismigrantenregeling. In het vervolg hierop wil ik u meedelen dat over mogelijke knelpunten overleg is gevoerd met andere betrokken departementen, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en met individuele werkgevers en met werkgeversorganisaties. De uitkomst van dit overleg was dat de kennismigrantenregeling goed functioneert. De criteria zijn objectief, zodat werkgevers van te voren goed kunnen beoordelen of de aanvraag aan de criteria voldoet. Bovendien beslist de IND snel op aanvragen om een verblijfsvergunning.
Wel wordt de toelating van kennismigranten die niet via de kennismigrantenregeling in Nederland arbeid verrichten, als te belastend ervaren. Het gaat dan om kennismigranten die voor korter dan drie maanden in Nederland verblijven en derhalve geen verblijfsvergunning nodig hebben. Zij vallen niet onder de kennismigrantenregeling. Deze kennismigranten hebben veelal een visum en een tewerkstellingsvergunning nodig. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal op 1 januari 2012 een pilot starten om de procedure voor de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning voor deze categorie kennismigranten te vereenvoudigen. De werkgevers die op de opgeschoonde lijst van de IND staan, kunnen voor kennismigranten die kort verblijven, een tewerkstellingsvergunning aanvragen die voortaan niet meer aan de arbeidsmarkt wordt getoetst.
De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
G. B. M. Leers

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-87.html

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator